News

POST TYPE

EDUCATION

အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူမ်ား
19-May-2018လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးက AI (Artificial Intelligence) ဘက္ကို ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္သူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက AI ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ AI တီထြင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယြမ္ ၁ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၄၇ ဒသမ ၈၀ ဘီလီယံ) သံုးစြဲခြင့္ေပးထားသည္။ ျပည္တြင္း AI ျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ AI နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရကလည္း အဆမတန္တက္လာသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသလို တီထြင္သူမ်ားလည္း မ်ားလာသည္။ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈႏႈန္းက အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္။ 

တ႐ုတ္ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳႏႈန္းကလည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္မီဒီယာ WeChat ကို သံုးစြဲႏႈန္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၁၀၀ ရွိရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္သြားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားတြင္လည္း တ႐ုတ္က ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ ပိုက္ဆံကို လက္ထဲကိုင္ မသံုးသေလာက္ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ မိုဘိုင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈေခၚ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈသည္ ေဒၚလာ ၁၁၂ ဘီလီယံ ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ထရီလီယံခန္႔အထိ အြန္လိုင္းေပးေခ်မႈမ်ားကို လုပ္ေနၾကေၾကာင္း Forrester Research အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ AI စနစ္ျဖင့္ တီထြင္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မွတ္သားစနစ္ (AI Face Recorgnition) ကို ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနၾကသည္။ စက္ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာျပလိုက္သည္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို အတည္ျပဳသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလည္း အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳေနသူေပါင္းမွာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံႏႈန္းခန္႔ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္က ကမၻာေပၚတြင္ မ်က္ႏွာျပင္မွတ္သားသည့္ AI စနစ္ကို ႏိုင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ 

တ႐ုတ္က AI စနစ္မ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကားမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းခိုင္းမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းမႈမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူတို႔က နည္းပညာကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစာစီးစြာအသံုးျပဳခြင့္ရေနသလို သေဘာက်စြာျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားရွိေနျခင္းက AI အတြက္ အားတက္စရာျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ AI လုပ္သားေပါင္း ၅ သန္းခန္႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း AI နည္းပညာမ်ားကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္သူမ်ားကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးၿပီး ေမြးထုတ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ Thousand Talents Plan ကို ခ်မွတ္ေပးသည္။ ထိုစီမံခ်က္က တ႐ုတ္ ပ႐ိုဂရမ္မာေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ယန္စီျမစ္ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကမ္းလွမ္းထားသည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲက ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေတြ၏ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ေနၾကပံုျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းက ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။ Education in Coding ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းမ်ားကို မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံအျဖစ္ စတင္သင္ၾကားေပးေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေလးမ်ားသည္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားထက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းပညာရပ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ ထိေတြ႔ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ AI စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ထိုသင္တန္းကို ဆရာ ၅၀၀ ႏွင့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၅၀၀၀ ကိုေခၚၿပီး သင္တန္းေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ ၂၀၃၀ ဗႈ ပန္းတိုင္သို႔ဆိုကာ လမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည္။ ၂၀၃၀ အထိ AI နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္တန္း အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္သြားၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းကလည္း AI+X ဆိုသည့္ သင္တန္းမ်ားေပးေနၿပီး၊ သင္တန္းမ်ားကို ျပင္ပတြင္ ယူခ်င္ပါကလည္း စီစဥ္ေပးေနသည္။ 

အစိုးရအေနႏွင့္ AI နည္းပညာရပ္မ်ားကို သုေတသနမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အထိ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး ေငြေတြကိုလည္း ပံုေအာၿပီး အသံုးျပဳေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ AIသင္ယူေရးအတြက္ ပညာေရးတြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ သံုးစြဲၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းရွိ Mentougou နယ္တြင္ AI Industrial Park ေခၚ အိုင္တီရပ္ဝန္းႀကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည္။ ထိုရပ္ဝန္းထဲတြင္ အိုင္တီကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္လာဖြင့္ထားၿပီး Cloud Computing နည္းပညာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္က နည္းပညာလုပ္ငန္းတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သူ႔နည္းပညာကိုမွ အားမကိုးဘဲ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနမႈမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္က Belt and Road Initiative ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ထားၿပီး အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မ်ားအထိ ေျခဆန္႔ကာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ကမၻာကိုလႊမ္းႏိုင္ေရးက တ႐ုတ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ Alibaba ကလည္း အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အာရွ၏ အလားအလာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလွည့္လည္ၿပီး ေဈးကြက္ရွာေနသည္။ တ႐ုတ္၏လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ပညာေရးျဖင့္ အေျခခ်ေနမႈမ်ားသည္ ပရမ္းပတာလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရန္လိုပါသည္။ 

တ႐ုတ္သည္ AI လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဝုန္းဒိုင္းႀကဲေနျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွ႕ေျပးေနျခင္းက အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားရန္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

E-01 
(Ref: South China Morning Post)


  • VIA