News

POST TYPE

EDUCATION

ပညာေရးသည္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမဟုတ္
19-May-2018ထုိင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာနန္ပန္ယရာခၽြန္က ထိုင္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ ခံယူထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တာဝန္ယူထားလြန္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအေပၚ သူက ေထာက္ျပေဝဖန္ေန႐ံုမက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထားသည္မွာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ခိုင္းသလို သေဘာထားေနျခင္းအေပၚ အျပစ္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသြားထားျခင္းသည္ အေျပးၿပိဳင္ခိုင္းေနျခင္းမဟုတ္ဟု သူကဆိုသည္။ 

ပညာေရးကို အစိုးရက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ္ခုကဲ့သို႔ ပခံုးေပၚထမ္းထားျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈရွိပါသလား။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအခ်က္ကစၿပီး ေျပာင္းရမည္ဟု အာနန္က ေထာက္ျပၿပီး မိဘမ်ားကပါ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳကာ ကမၻာ့ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အားေပးရမည္ဟုဆိုသည္။ 

အာနန္က Thailand Education Partnership (TEP) ပြဲတြင္ စကားေျပာရာ၌ မိဘမ်ား၏ အေတြးအျမင္ကစၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုမည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာင္းထားလွ်င္ ေတာ္ရမည္၊ ၿပိဳင္ရမည္၊ ႏိုင္ရမည္ဆိုျခင္းကို မိဘမ်ားသာမက အစိုးရကလည္း လမ္းေၾကာင္းကိုေသြဖည္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားျခင္းက မွားေနသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္ အမွတ္ေကာင္းမွ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရမည္ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းက ေျပာင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္တိုင္းကလည္း အမွတ္ေကာင္းသူမ်ားထက္၊ အလုပ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကို လိုအပ္ေနၾကသည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားကအစ ပံုစံေျပာင္းၿပီး ရွာေဖြေနသည္။ တကၠသိုလ္ရလဒ္သည္ အေရးမပါေတာ့ဟု အာနန္က ဆိုသည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုသည့္ အေတြးအျမင္က ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးကို လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းစြာရေရးအတြက္ ဘာသာရပ္တိုင္းလိုလိုကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္မပါသည္ျဖစ္ေစ မိဘေတြက က်ဴရွင္တက္ခိုင္းေနၾကသည္။ သူတို႔ကို မိဘေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေနသလို၊ ဆရာေတြကလည္း ဖိအားေတြေပးေနၾကသည္။ ေတာ္ရမည္၊ ေအာင္ရမည္၊ အမွတ္မ်ားရမည္ဆိုသည့္ ဖိစီးမႈေတြကို ေက်ာင္းသားတိုင္း ခံေနၾကရသည္။ ကေလးက ဘာကိုစိတ္ဝင္စားသည္၊ ဘာကိုသင္ယူခ်င္သည္ကို သူတို႔စိတ္မဝင္စား၊ အားလံုးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အမွတ္ေကာင္းရမည္ဆိုသည္ကိုသာ တြန္းအားေပးေနၾကသည္။ ထိုင္းပညာေရးက အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ေမြးထုတ္ေရးကို လိုက္ရင္းက တကယ့္ပညာေရးႏွင့္ ကင္းေဝးမွန္းမသိ ကင္းေဝးသြားရသည္။ 

ပညာေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ကေလးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ကေလးမ်ိဳးေတြကို ေမြးထုတ္မလား၊ စာက်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ၾကမည္လား ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရေတာ့မည္။ ေက်ာင္းေတြက ကေလးေတြကို ဉာဏ္ဖြင့္ေပးၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ရမည့္အစား ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းသည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာကို နည္းနည္းသင္ၿပီး စာေတြကို မ်ားမ်ားသင္ေနၾကသည္။ 

ကေလးေတြကို ဘာသင္ရမည္၊ ဘာမသင္ရဆိုျခင္းကို တားဆီးကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ပိုင္ခြင့္မွာ မိဘေရာ ဆရာမ်ားတြင္ပါ မရွိပါ။ ေက်ာင္းကိုေရာက္လာသည့္ ကေလးက သူဘာသင္ယူခ်င္သည္ဆိုျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးမွာ ကမၻာ့ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္ကို သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ စာက်က္ျခင္းထက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းဆီကို ပို႔ေဆာင္ေပးရမည့္ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ပညာေရးကို အစိုးရက မထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မည့္အစား အဆင္ေျပစြာ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးက တကယ့္ဘဝႏွင့္ ကင္းကြာေနသူမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္အတိုင္းလိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနရသလို ျဖစ္ေနသည္။ ေပၚပင္ပညာေရးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနရင္းက ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ကိုမေျပာင္း ေရသာမ်ားၿပီး ငါးမေတြ႔သည့္ အေနအထားကိုေရာက္ေနသည္။ 

ပညာေရးသည္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားကို ေျပးခိုင္းျခင္းထက္ ေတြးခိုင္းျခင္းက ပိုေကာင္းသည္။ ေတြးေခၚဖန္တီး တီထြင္တတ္ေအာင္ သင္ရမည့္အစား ဆရာေတြက ေျပးခိုင္းေနၾကသည္။ မိဘေတြကလည္း ေျပးရင္း လဲေသေသ သေဘာေတြက်ေနၾကသည္။ 

ေက်ာင္းသားေတြက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အႀကံေကာင္းမ်ား ရႏိုင္သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပိုၿပီး အသိအျမင္ေကာင္းေစသည္ဆိုေသာ သေဘာတရားကို နားမလည္။ သူတို႔တြင္ Teamwork ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို မသိ။ တစ္ေယာက္တည္း ပထမရေအာင္ ေျပးဖို႔ကိုသာ သိၾကသည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းပညာေရးကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း ထြက္ရန္မလြယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး အုပ္စိုးေနရခ်ိန္ေတြက မ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ပညာေရးစနစ္၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္မႈ သေဘာတရားမ်ား နည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေျမာ္ဝါဒကို သေဘာက်ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္လွ်င္ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ရမည္။ ပညာေရးကို ပစ္ပယ္ထားလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလည္း ေသေနလိမ့္မည္။

ကေလးမ်ားသည္ သစ္ပင္ေတြလိုျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေမြးျမဴ ေစာင့္ေရွာက္လာရသည္။ အပင္ေကာင္း၊ သန္စြမ္းလာမွ အနာဂတ္ကို စိတ္ခ်စြာျဖင့္ လႊဲအပ္ႏိုင္မည္။ မ်ိဳးေစ့ကလည္းမမွန္၊ ေျမဩဇာကလည္းမေကာင္း၊ အပင္ကလည္းမသန္၊ ေရကလည္း ေကာင္းစြာမေလာင္းသျဖင့္ ပိန္လွီေနေသာ အပင္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ကမၻာသည္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ရန္မွာ မေရရာ မေသခ်ာျဖစ္လိမ့္မည္။ 

E-01
(ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာနန္ပန္ယရာခၽြန္၏ Thailand Education Partnership (TEP)  ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကို ရည္ၫႊန္းပါသည္)


  • VIA