News

POST TYPE

EDUCATION

အဆင့္က အေရးႀကီးသလား
28-Apr-2018ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ (Grade) ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (Grade) လိုအပ္သလား။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ေအာင္/႐ံႈး ေနာက္တြင္ A, B, C, D စသည့္ အကၡရာေလးတစ္လံုးကို တပ္ေပးလိုက္ျခင္းက သူ၏တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအားလံုးကို အမွန္တကယ္လႊမ္းၿခံဳ အကဲျဖတ္ႏိုင္မည္လား ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္တြင္ စာေမးပြဲဆိုသည့္ စနစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အဆင့္ (Grade) ကို ထည့္ၾကသည္မွာ အစဥ္အလာလိုျဖစ္ေနသည္။ A ဆိုသည့္ အဆင့္ကိုရလွ်င္ ေတာ္သည္၊ ေကာင္းသည္၊ သူ႔အတြက္ အနာဂတ္အလားအလာ ေကာင္းသည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုေျပာခ်င္သည္။ စတိေဂ်ာ့ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို သိၾကမည္ထင္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ Apple ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုသံုးေနၾကသည့္ Mac ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ iPhone တို႔ကို ေရွးဦး တီထြင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ေကာလိပ္မတက္ခဲ့ရ။ သူ၏ တီထြင္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္သင္တန္းမွလည္း တက္ခဲ့သူမဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ တီထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေရွးကလည္း ေက်ာင္းမေနခဲ့ရသည့္ ေသာမတ္အယ္ဒီဆင္ဆိုသူက ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္တီထြင္ကာ ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္ မိဘမ်ား ေက်ာင္းလႊတ္ေနျခင္းမွာ A ဆိုသည့္ အဆင့္ကိုရရန္ျဖစ္ၿပီး A ပိုင္ရွင္မ်ားကို အလုပ္ေကာင္း ေနရာေကာင္း၊ ရာထူးေကာင္း ေပးေနျခင္းမ်ားကလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ B သည္ A ေလာက္ မေတာ္၊ C ႏွင့္ D သည္ A ႏွင့္ B ေလာက္ မေတာ္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ဘဝကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္မွာ တရားပါသလား။

Grade ဆိုသည္က ကေလးတစ္ဦး၏ ဘဝကို သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မည္မွ် စိတ္ဒုကၡေပးေၾကာင္း ေတြးမိဖို႔ေကာင္းသည္။ မိဘတိုင္းကလည္း ေက်ာင္းေတြက သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္ Grade ကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္သားသမီးကို အရသာခံစရာဟု သတ္မွတ္ေနျခင္းကလည္း မွားေနသည္။ Grade ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းအစစ္အမွန္ဟု မည္သူက ေျပာသနည္း။ Grade သတ္မွတ္သူေတြက ဘာကိုၾကည့္ၿပီး သတ္မွတ္သနည္း။ Grade သတ္မွတ္သူမ်ားတြင္ Grade သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေတြ အမွန္တကယ္ ရွိပါသလား မိဘေတြသာမက ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူေတြကပါ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။

Grade သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ ႏွစ္ခု ေရာေထြးေနေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။

- ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက အားေကာင္းေစသည္ဆိုေသာ သေဘာတရားသည္ မွန္သင့္သေလာက္မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားကို ေတာ္သူႏွင့္ ညံ့သူဆိုၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ခြဲျခားလိုက္ျခင္းက ဖိအားတစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ကေလးေတြၾကားထဲတြင္ ထည့္ေပးထားလိုက္ျခင္းမွာ စြမ္းအားကို ပိုၿပီး ျမႇင့္တင္ရာ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ တစ္ခုေျပာပါမည္။ အမွတ္ ၉၃ မွတ္ရသူႏွင့္ အမွတ္ ၉၈ မွတ္ရသူ ႏွစ္ဦးကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းမွာ ကြာျခားမႈသိပ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္မ်ားေလေကာင္းေလ၊ အမွတ္ကသာ အရာရာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားလိုက္လွ်င္ ဘာမဟုတ္သည့္ ကြာျခားခ်က္မွာ ကေလးႏွစ္ဦးၾကားတြင္ အမ်ားႀကီး ျခားနားမႈတစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

- Grade စနစ္သည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို မျဖစ္ေစရန္ တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွတ္ေတြကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၿပီး အဆင့္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္မက်ေစရန္ ဖံုးကြယ္ေပးထားကာ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲ၌ က်ေနလွ်င္ အဆင့္ျဖင့္ေရွာင္လႊဲၿပီး ကုစားေပးရန္သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုသေဘာတရားကိုပင္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္လားဟု ျပန္လည္စဥ္းစားရန္လိုပါသည္။

- အဆင့္ကို တပ္လိုက္ျခင္းမွာ စာလံုးေလး တစ္ခုခုကို ကိုယ္စားျပဳေပးလိုက္႐ံု သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ပညာသေဘာတရားအရၾကည့္လွ်င္ ထိုစာလံုးေလးမ်ား (A, B, C, D) တို႔သည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ အေတာ္ေလးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဆင့္နိမ့္သူက အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလာေရးအတြက္ Grade ကို သတ္မွတ္သည္ဟုေျပာတိုင္း D ျဖစ္သူက မည္မွ် A ျဖစ္လာၾကသနည္းဆိုသည့္ အဆင့္တက္ႏႈန္းကို တိုင္းတာၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာရန္ သတိျပဳေစလိုပါသည္။ က်႐ံႈးေနသူမ်ားသည္ ဆက္တိုက္က်႐ံႈးေနလွ်င္ မည္သို႔ ကုစားမည္နည္းဆိုသည့္ အေျဖမရွိဘဲ စံမမီသူကို ဆက္တိုက္ D ေပးေနရသည့္ စနစ္ျဖင့္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ Grade ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု မျဖစ္လိုက္သင့္ပါ။

- Grade သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို စစ္ေဆးထားသည့္ အေျဖလႊာေပၚရွိ ရမွတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမွတ္မ်ားကို မည္သူက သတ္မွတ္ေနၾကသနည္း။ ဆရာဆိုသည္က သတ္မွတ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က သူတို႔သင္ေနသည့္ တပည့္မ်ားကို ျပန္ၿပီးစစ္ေဆးေနၾကရာ၌ အဆင့္မမီသျဖင့္ အမွတ္မေပးဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီလား။

- အမွတ္ကို အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအတိုင္းေပးသည္ဟု ဆင္ေျခေပးႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္စာမ်ားကို အလြတ္က်က္၊ အတိအက်ေျဖထားသည့္အေပၚ အမွတ္ေပးၿပီး Grade သတ္မွတ္ျခင္းက တရားပါသလား။ မိမိတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ထင္ျမင္သလို ဆန္းစစ္ေဝဖန္တီထြင္ ေရးသားသည့္ တပည့္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ၿပီေလာ။

- ေက်ာင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးၾကည့္ဖူးပါသလား။ ေအာက္ဆီဂ်င္ထုတ္ေဖာ္ပံုကို အလြတ္က်က္ၿပီး အတိအက်ေရးထားသည့္ အေျဖလႊာထဲကစာကို Grade A ဟု သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔မပါသည့္ သေဘာတရားကို နားမလည္သျဖင့္ ဘာမွမေရးလိုက္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို D ဆိုကာ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းက ဆရာတစ္ေယာက္အဖို႔ လိပ္ျပာသန္႔ႏိုင္ပါ့မလားဟု Grade စနစ္တြင္ စဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ 

E-01
(Ref: Are Grades Important In School?)


  • VIA