News

POST TYPE

EDUCATION

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီးကို ေဗဒင္၊ ယၾတာအားကိုးၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ၾကမွာလား
20-Feb-2018၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ က်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲႀကီးကား ရက္အနည္းငယ္သာ လိုပါေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္စကတည္းက စနစ္တက် အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား Hot Spot ေမးခြန္းေနာက္လိုက္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း “ဘယ္ဝန္ႀကီးရဲ႕ေျမး၊ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ေျမး “က်ိတ္ဝိုင္းက်ဴရွင္” က ခန္႔မွန္းေမးခြန္းက လာမယ့္စာေမးပြဲႀကီးမွာ အနည္းဆံုး ဘယ္ႏွမွတ္ဖိုး က်ိန္းေသပါမယ္” ဆိုၿပီး မိတၱဴကူးယူ၊ သင္ေပး၊ သင္ယူ လုပ္ေနသူေတြကလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္လို ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္မ်ား ျပားလြန္းလွသည္။ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ မႏၲရားဆရာမ်ားကလည္း ျမန္ျပည္တစ္ဝန္း ေနရာေပါင္းစံုမွ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ထြက္ေပၚလာေနၾကသည္။ ထိုဆရာသမားတို႔အား ဆက္သရေသာ အလွဴေငြေၾကး၊ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခေၾကးမ်ားကလည္း မနည္းလွေခ်။ “လူနာ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ” ဆိုတဲ့ စကားကလည္း အခုလို စာေမးပြဲရာသီအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မွန္ေနသလိုမ်ိဳး စာေရးသူခံစားေနရသည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကလည္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အထက (၂) ေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲစာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းတြင္ “တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ အမွားမခံ၊ ေမးခြန္းေပါက္ၾကား၍မရ၊ အမွတ္ကိုေအာင္လွ်င္လည္း ေလွ်ာ့၍မရသလို မေအာင္၍လည္း တိုး၍မရ၊ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲလုပ္ငန္းေတြသည္ သိလို႔မွားမွား၊ မသိလို႔မွားမွား၊ မွားတယ္ဆိုရင္ အေရးယူတယ္ဆိုတာကို အင္မတန္သတိထားဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဘက္က မူအတိုင္းပဲ ရပ္တည္လို႔ရေၾကာင္း၊ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ေဆာင္႐ြက္လို႔မွားသြားခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္လို႔မရဘူးဆိုတာကို အေလးအနက္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္၍၊ ရမွတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္၍၊ အေျဖလႊာစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝ ေပါက္ၾကားလို႔မရပါဘူး။ ေအာင္စာရင္းမထြက္ခင္ အခ်ိန္အထိ ေပါက္ၾကားလို႔မရပါဘူး။ စာေမးပြဲသည္ မသမာမႈျဖစ္လို႔မရဘူး။ စာေမးပြဲသည္ သူ႔ရဲ႕ေအာင္လိုတဲ့ အမွတ္ကိုလည္း ေအာင္သည္ထက္ ပိုေလွ်ာ့လို႔မရဘူး။ သူ႔ရဲ႕အမွတ္ကို မေအာင္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ေအာင္တိုးေပးလို႔လည္း မရဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါလို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္”ဟု လမ္းၫႊန္ခဲ့ေၾကာင္း စာေရးသူ သတိျပဳခဲ့မိပါသည္။ 

စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္ ဆႏၵလြန္ကဲသြားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ မိဘအခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိတို႔အားကိုးရာ ေဗဒင္၊ ယၾတာ ဆရာသမားမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ထုိဆရာသမားမ်ား မွာၾကား၊ လမ္းၫႊန္တဲ့အတိုင္း “တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုမည့္ ဘာသာရပ္ေျခာက္ခုအတြက္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ မည္သည့္အရပ္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူပါ။ မည္သည့္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူသည္ မည္သည့္ေန႔တြင္ မည္သည့္သစ္သီးကိုစားပါ။ ဘယ္ အေၾကာ္ကိုစားပါ။ ဘယ္ေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္သြားပါ။ ဘာမုန္႔ကို စားသြားပါ။ ဘာပန္းကို ယူေဆာင္သြားပါ။ ဘယ္မွာတင္ပါ။ ဒီေဘာလ္ပင္ေတြနဲ႔ ေျဖဆိုပါ။ ဒီေဘာလ္ပင္ေတြကို ဘုရားစင္ေပၚမွာ တင္ထားၿပီး စာေမးပြဲႀကီးမေျဖဆိုခင္ လံုးဝအသံုးမျပဳဘဲ စာေမးပြဲႀကီးစေျဖသည့္ေန႔တြင္ အသံုးျပဳရန္၊ စာေမးပြဲေျဖရန္ အိမ္ကစထြက္သည့္အခါ ေျခလွမ္းဘယ္ႏွလွမ္း ေရွ႕ကိုလွမ္း၍ လက္ခုပ္ဘယ္ႏွခ်က္ တီးၿပီးထြက္ပါ” စသည္၊ စသည္ျဖင့္ အခါေတာ္ေပး ေျပာေဟာေနသူမ်ားကလည္း စံုလွပါသည္။ 

ေလာကတြင္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးသည္ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကတြင္ “ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယတည္း” ဟူေသာ အေဖာ္မြန္သံုးဦးသည္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ မိတ္ေဆြစစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကံကိုယံုၿပီး ဆူးပံုေပၚတက္နင္းလွ်င္ ဆူးစူးခံရမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းကလည္း “ “ကံ” ဟူသည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာလုပ္မွ ကံ၏အက်ိဳးကို မုခ်ခံစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေရးသားခဲ့ဖူးသည္ကို စာေရးသူဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

စာေရးသူ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (R.I.T)  (ယခု အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႀကိဳ႕ကုန္း) တက္ေရာက္စဥ္ ေဗဒင္၊ ယၾတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔ စာေရးဆရာႀကီး လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ ေျပာေဟာခဲ့ဖူးေသာ စကားေလးတစ္ခြန္းကို ျပန္လည္မွ်ေဝခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚမိပါသည္။ ဆရာႀကီးက “ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ့္ေလာက္မသိတဲ့သူကို ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေျပာေဟာခိုင္းတဲ့ လူေတြဟာ အင္မတန္သနားစရာ ေကာင္းလွတယ္” ဟူ၍ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ 

လာမည့္ စာေမးပြဲႀကီးကို ကံစမ္းမဲ သေဘာထားကာ “ပါရင္စံမည္။ မပါရင္ခံမည္” ခပ္လြယ္လြယ္၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေျဖဆိုၾကမည့္ စာေျဖသူမ်ားကလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနသည္ကို ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စာေရးသူသတိျပဳမိသည္။ 

“အနာမခံလွ်င္ အသာမစံရ” (No Pain, No Gain) ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုသည္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ႀကီးျမတ္သူ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယရွင္မ်ားရဲ႕ လက္ကိုင္ထားရာ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကၠမင္းသားသည္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ “ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ” သူရဲေကာင္းသံုးေဖာ္ကို မဟာမိတ္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲႀကီးတြင္ ေျဖဆိုၾကမည့္ စာေျဖသူအေပါင္းအား ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ စာသင္သက္ရွိတဲ့ စာေရးသူအေနႏွင့္ အထူးမွာၾကားလိုသည္မွာ “တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ပါ။ အဟုတ္ျဖစ္ပါမည္”။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ေ႐ႊစကား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ “မိမိကိုယ္သာ အားထားရာ၊ မိမိကိုယ္သာ ယံုၾကည္ရာ” ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အနာဂတ္ပန္းတိုင္သည္ မိမိလက္ဝယ္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မည့္ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲႀကီး မေျဖဆိုခင္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယကို အစြမ္းကုန္အသံုးခ်ကာ ေျဖဆိုမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈသရဖူကို ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးနက္စြာ အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။ 

ဆရာဂ်က္ဖရီတင္အုန္း (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္) 

  • VIA