POST TYPE

EDUCATION

Türkiye Graduate Scholarships
17-Feb-2018တူရကီအစိုးရကေပးသည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ Ph.D Degree တို႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္သည္။

တူရကီႏိုင္ငံ Universities မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ျဖစ္သည္။ Master သို႔မဟုတ္ Ph.D ဘြဲ႔မ်ားကို ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားသည္ တူရကီႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

Undergraduate ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သီးျခားအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔အတြင္း လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ 

ပညာသင္ဆုအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ ေနထိုင္စရိတ္၊ က်ဴရွင္ေၾကးမ်ားအျပင္ တစ္ႏွစ္တိတိ တူရကီဘာသာစကား သင္တန္းတက္ခြင့္ စရိတ္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသြားစရိတ္၊ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္း ခံစားခြင့္ေပးထားသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ -
- Master ႏွင့္ Ph.D ဘြဲ႔မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘြဲ႔တစ္ခုခုကို ရရွိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
- Undergraduate သင္တန္းအတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
- Master ဘြဲ႔အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
- Ph.D ဘြဲ႔အတြက္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
- သုေတသနလုပ္ငန္း  Research Program အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
- ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေရးေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပညာလိုလား ႀကိဳးစားသင္ယူလိုသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
- ပညာသင္ဆုရရန္အတြက္ မိမိတို႔ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္စြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။
- တူရကီႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပါ။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ပညာသင္ဆုေပးမည့္ ဌာန Website သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထို Website ထဲတြင္ အေသးစိတ္သိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ျဖစ္ေစ လက္ေရးျဖင့္ Scan ဖတ္ၿပီးျဖစ္ေစ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ Website မွာ - https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari-2018-2-donem-basvurulari-basliyor/ ျဖစ္ပါသည္။ 

E-01