News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ႏွစ္မွ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းသနည္း
10-Feb-2018“အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖင့္သာ အေကာင္းဆံုးဘဝႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေလာကကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္”

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသူအေပါင္းသည္ မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္မဆို ပညာကို တန္းတူညီမွ် ခံစားခြင့္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းေနႏွစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္က အသက္ ၇ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၇ ႏွစ္မွ ေက်ာင္းစတက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း စာေမးပြဲမရွိ၊ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိ၊ စစ္ေဆးေရးမဝင္၊ စံျပေက်ာင္းဟူ၍လည္း မသတ္မွတ္။ ဖင္လန္တြင္ အစိုးရေက်ာင္းေတြမ်ားၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြက အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ေက်ာင္းေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း ၄၅ မိနစ္သင္ၾကားၿပီးတိုင္း ၁၅ မိနစ္နားခိုင္းသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။

“ပညာသင္ယူတာဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ကေလးကို ကေလးလိုပဲ သေဘာထားၿပီး သင္တယ္”ဟု ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး ေအဂ်င္စီမွ ခရစၥတီးနားဗိုမာရီက ဆိုသည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးမ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈကို အေလးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔က ကေလးေတြ သင္ယူႏိုင္မႈကို အေလးထားခိုင္းတယ္။ ကေလးေတြကို စာေမးပြဲစစ္ဖို႔ အေလးမထားဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကို အဆင့္သတ္မွတ္တာ၊ ေက်ာင္းေတြကို အဆင့္အတန္းခြဲတာေတြလည္း မယံုၾကည္ဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္က ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလာၿပီး စိတ္မဆင္းရဲေစရ၊ ေက်ာင္းလာျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေနထိုင္ၿပီး ပညာရွာႏိုင္ေရးသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပညာရွာႏိုင္ေရးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေတြးေအခၚမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ပညာေရးစနစ္က လြတ္လပ္ေသာ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ ပညာကိုျမတ္ႏိုးေသာ အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္ေအာင္ဖန္တီးေနသည္။ သူတို႔ သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးက အနာဂတ္၏ ကမၻာ့လမ္းေၾကာင္း ပညာေရးျဖစ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္စက္႐ုပ္စနစ္မ်ား တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနသည့္ ပညာေရးျဖစ္သည္။

OECD ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ PISA စာေမးပြဲရလဒ္မွာ ထိပ္ဆံုးေနရာယူထားသည္က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

စာေပ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ကေလးမ်ား၏ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမ်ားက အားလံုးထက္ သာလြန္ေနသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကပင္ ကမၻာကိုေက်ာ္လႊားေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဖင္လန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ PISA စာေမးပြဲ ကမၻာ့အဆင့္တြင္ပင္ နံပါတ္ ၁၂ ေနရာ၌ ရွိသည္။ 

ယခုဆိုလွ်င္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးနည္းစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဖင္လန္ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ပံုတူကူးခ်ယူရန္အထိ အားထုတ္ကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ထဲသို႔ သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ဆရာအတတ္သင္စနစ္ႏွင့္ ဆရာေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားပံု စနစ္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာက်င့္သံုးေနသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကေလးတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သင္ယူလိုမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ။ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ ေက်ာင္းလာတဲ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မတူညီၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးတိုင္းအတြက္ အထူးပညာေရးဆိုတာ လိုအပ္တယ္။ ပညာေရးေပၚလစီဆိုတာ ကေလးေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ တိုင္းတာရတယ္။ ပညာေရးဆိုတာ မိဘေတြ ခ်မ္းသာတာ၊ မခ်မ္းသာတာနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး”ဟု ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ပါစီရွဲလ္ဘတ္က ဆိုသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ေရခဲမွတ္ေအာက္ေရာက္ေနသည့္ ႏွင္းေတာထဲတြင္ ကေလးေတြ ကစားေနၾကသည္။ သူတို႔ေက်ာင္းေတြက အခ်ိန္မေ႐ြး ကစားခြင့္ေပးထားသည္။ ကေလးေတြကို ကစားခြင့္ေပးထားျခင္းမွာ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္ေရးက သူတို႔ပညာေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။

ကေလးေတြအားလံုးသည္ မိဘႏွင့္ဆရာမ်ား ၾကားတြင္ထိုင္ၿပီး သူတို႔ အနာဂတ္ပညာေရးကို ကိုယ္တိုင္အကြက္ခ်ၾကသည္။ 

ေခါင္းသံုးေခါင္းဆိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ကေလးျဖစ္ခ်င္သည္ကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။ ကေလးကိုေျပာခိုင္းၿပီး ကေလးျဖစ္ခ်င္သည္ လိုက္လုပ္ေပးၾကသည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ Basic Education Act အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာရွိသည့္ ထိုဥပေဒသည္ပင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုဥပေဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကပင္ ဖင္လန္ပညာေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး၏ အားသာခ်က္မွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေန႔လယ္စာ အခမဲ့ေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ မူႀကိဳတန္းမ်ားတြင္ ဘူေဖးသေဘာျဖင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္သည္ကို ယူစားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ စားေသာက္ေတာ့လည္း ကိုယ္တိုင္ယူစားစနစ္၊ အျပင္ထြက္ကစားလွ်င္လည္း ကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္အေႏြးထည္ကိုယ္ ယူဝတ္ေစျခင္းကပင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေစရန္ ပံုစံစခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ တီထြင္မႈ အားေကာင္းေစေရးအေပၚ အေလးအနက္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စာက်က္ၿပီး စာေမးပြဲႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ခံ စက္႐ုပ္ေက်ာင္းသားေတြကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္အစား၊ ကိုယ္တိုင္က စက္႐ုပ္ထုတ္ခ်င္သည့္ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ 

တီထြင္မႈကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္သည့္ စာက်က္ၿပီး အေအာင္ေပးေနေသာ စာေမးပြဲစနစ္ကို သူတို႔က တိုက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ဆရာေတြက သူတို႔ႏိုင္ငံမွ ပညာေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဆရာမ ခရစၥတီးနာ ဗိုမာရီက -

“ကြန္ပ်ဴတာေတြေပၚလာေတာ့ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသားရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ေတြကိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြက မဖန္တီးေပးႏိုင္ပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို သင္ယူမႈအေပၚ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာစိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔၊ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး သင္ယူေလ့လာျခင္းကို ျမတ္ႏိုးသြားေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္ ခံယူခ်က္က ေက်ာင္းကို စိတ္ပ်က္ရန္မဟုတ္၊ ေက်ာင္းကို လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ရွာခ်င္သည့္ပညာကို လာေရာက္ေဖြရွာေနသည့္ ေနရာတစ္ေနရာဟု မွတ္ယူရန္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၇ ႏွစ္မွ ေက်ာင္းကစတင္ၿပီး ကိုင္တြယ္သည္။

E-01
(Ref: Finland's education lessons for the future, Brett Mason)


  • VIA