News

POST TYPE

EDUCATION

ႀကိမ္လံုး၊ ဂယက္မ်ားၾကားက ျမန္မာ့ပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ေလာကတြင္ လတ္တေလာ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ အမ်ားဆုံးမွာ ဆရာမ်ား စာသင္ၾကားရာတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမမႈ ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ား၏ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမမႈမ်ားမွာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေရးယူမႈမ်ား၊ ေခၚယူညႇိႏိႈင္းရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စာသင္ၾကားရာတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအေပၚ လက္ခံျခင္း၊ လက္မခံျခင္း အျမင္မ်ားစြာကလည္း ထပ္မံ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ေစခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ (ယေန႔) မွာ ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႔ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ The Voice Daily အေနႏွင့္ ‘ႀကိမ္လုံး၊ ဂယက္မ်ားၾကားက ျမန္မာ့ပညာေရး’ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

မႏၲေလးၿမဳိ႕ နန္းေရွ႕အရပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဖာင္ေတာ္ဦး ပရဟိတ စာသင္ေက်ာင္းသည္  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အနည္းငယ္တြင္ တစ္ခုပါဝင္ေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေက်ာင္းကို တည္ေထာင္သူ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမသူမ်ားကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ဟုလည္း ေက်ာင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ စည္းကမ္းထုတ္ထားခဲ့သည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္ စာသင္သားဘဝက စာခ် ဦးပဥၥင္း၏ မာန္မဲဆူပူမႈေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္  စိတ္ဒဏ္ရာရကာ စိတ္ဓာတ္က် သိမ္ငယ္ခဲ့ဖူးသည္။ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္က လူထြက္ပစ္ရန္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ယင္းအျဖစ္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ယခု ေဖာင္ေတာ္ဦး ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာသည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္၊ စိတ္ဒဏ္ရာ မရေစရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ္ ႏွစ္ ၅၇ ႏွစ္ခန္႔က သူစိတ္ထဲတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ စကားကို သူက အခုလို ျပန္ေျပာျပသည္။

“မင္းတို႔ ဉာဏ္နဲ႔ စာသင္တိုက္ မသြားနဲ႔၊ ဘယ္ေတာ့မွ စာမတတ္ဘူး”

စာခ် ဦးပဥၥင္းက က်က္ခိုင္းသည့္စာ ပါဠိ၊ အနက္တြဲေမးသည့္အခါ မရ၍ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က စာသင္တိုက္သြားရန္ အသည္းအသန္ ႀကဳိးပမ္းေနခ်ိန္။ သာမေဏငယ္ဘဝ။ အသက္အားျဖင့္ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔အ႐ြယ္။ ဝါအားျဖင့္ ေလးဝါ။ ငါးဝါခန္႔သာ ရွိေသးသည္။
“ငါစာေရာ တတ္ပါ့မလား” ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိမ္ငယ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

“႐ိုက္ၿပီးဆုံးမတာ  ဗုဒၶရဲ႕သီအိုရီနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ ဦးနာယကက မိန္႔ၾကားသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသား ကေလးသူငယ္မ်ားကို မ႐ိုက္ႏွက္ရန္ စည္းကမ္းခ်ထားသည္။ ႐ိုက္လွ်င္ ႐ိုက္သည့္ဆရာ၊ ဆရာမ ပထမအႀကိမ္ တစ္လ လစာမဲ့  နားရမည္၊ ဒုတိယအႀကိမ္႐ိုက္လွ်င္ သုံးလလစာမဲ့ နားရသည္။

တတိယအႀကိမ္ ႐ိုက္ႏွက္လွ်င္ အလုပ္မွ၊ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္သည္။ ယင္းမူဝါသုံးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

“ကေလးကို စိတ္ဒဏ္ရာ ရသြားေစတဲ့အရာဆိုရင္ ဘယ္အရာမွ မလုပ္သင့္ဘူး” ဟု ဆရာေတာ္ ဦးနာယက က မိန္႔သည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးအစ ပုဂံေခတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးကဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဘကေက်ာင္းမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။

ယခုအတိုင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚပိုင္းတြင္လည္း က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္း ငယ္စဥ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ ငါးေျခာက္ တစ္ျပား ဇာတ္လမ္း။ ထိုဇာတ္လမ္းသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ကိုးကားစရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္။

ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္မည့္သူက ငါးေျခာက္ တစ္ျပားကိုပင္ လုံၿခံဳေအာင္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္လွ်င္  ႏိုင္ငံကို မည္သို႔လုံၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္လဲဆိုကာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆရာေတာ္က ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ ေလာကနီတိလာ “အိုးေကာင္းလိုခ်င္ နာနာခတ္” ဇာတ္လမ္း။ အိုးသားေကာင္းေကာင္း လိုခ်င္လွ်င္ နာနာခတ္ရမည္၊ လူေတာ္၊ လူေကာင္းရဖို႔ ႐ိုက္၍ ဆုံးမဖို႔ လိုအပ္လွ်င္ ႐ိုက္၍ ဆုံးမရမည္၊ အ႐ိုးကြဲေအာင္႐ိုက္မွ အသည္းစြဲသည္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမွားမ်ား ယခုေခတ္ ဆရာမ်ား၏ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ က်န္ဆဲျဖစ္သည္ဟု ဦးနာယကက  မိန္႔သည္။

“အိုးသည္ သက္မဲ့။ လူသည္ သက္ရွိ။ အတူတူ လုပ္လို႔ရလား။ နီတိမွာပါတဲ့ အိုးကို နာနာခတ္ရင္ အိုးသားတက္တယ္။ လူကိုလည္း နာနာ႐ိုက္ပုတ္ဆုံးမရင္ အရည္အေသြးတက္တယ္ဆိုရင္ ဒါမွားယြင္းတဲ့ အယူအဆျဖစ္တယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဆရာကို မိဘႏွင့္ တစ္တန္းတည္းထားၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္း ကိုလိုလိုလားလား ခံယူၾကသည္။

“ကြၽန္မသားေလး မက်ဳိးမပဲ့ရင္ ေတာ္ပါၿပီ။ ဆရာရယ္ ႐ိုက္ပါ” ဟုပင္ မိဘမ်ားက ဆရာမ်ားကို ေရွးအစဥ္အဆက္က အပ္ႏွံၾကသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ား အားေကာင္းလာေသာ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆရာမ်ား ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမမႈအေပၚ ေဝဖန္လာၾကသည္။

ၿပီးခဲသည္ရက္ပိုင္းကေတာ့ သာမန္႐ိုက္ႏွက္တာထက္ ပိုေသာ အျပစ္ေပးမႈက ေက်ာင္းသားဆရာ မိဘမ်ားၾကား ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားခဲ့သည္။

ပဲခူးတိုင္း ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္ ကူးတို႔ဆိပ္ေက်း႐ြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ လပတ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခါနီးအခ်ိန္။

ဒုတိယအတန္းအ႐ြယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက စာမရ။

ဆရာမျဖစ္သူက စာသင္ခန္းေရွ႕ ေဘာင္းဘီ၊ စကတ္ခြၽတ္ေစကာ အရွက္ရေစျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပး ဆုံးမသည္၊၊

ယင္းဓာတ္ပုံမ်ား လူမႈကြန္ရက္သို႔ တင္လိုက္သည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား ေဝဖန္သံ ပြက္ေလာ႐ိုက္  ဂယက္ထသြားသည္၊၊

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆရာမကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ စာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။ ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္၊၊

ယခုအထိ ၿပီးျပတ္သည့္အေျဖ မထြက္ေသး၊၊ စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္၊၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္လည္း ထိုကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းဆန္းစစ္ အေရးယူရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕ အလက (၃) ထခြဲ ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပ ျမန္မာစာ ဆရာမ ေဒၚယုယုေထြးက ဆရာမလုပ္ခါစက စာမရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စာမရ၍ မ႐ိုက္ေတာ့ဟု ေျပာသည္
“ေက်ာင္းသားေတြက အရင္လို မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆရာမကိုလည္း မေလးစားၾကဘူး” ဟု သူမက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒသမတန္းတြင္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာမ စာသင္ၾကားေနစဥ္ စာလိုက္မေရးသည့္ ေက်ာင္းသားကို ဆုံးမရာ နာခံျခင္း မရွိသျဖင့္ အတန္းပိုင္ ဆရာမႏွင့္ အတန္းမွဴးတို႔ကို ေခၚယူ၍ ထပ္မံဆုံးမေနစဥ္ အဆိုပါေက်ာင္းသားက ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္သင္ ဆရာမကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးခဲ့သည္။ 

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ဳိးသာမက၊ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယခုေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ တုတ္မကိုင္၍ မရဟု ဆိုသည္။ စာသင္ရသည္က လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခါစ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား။ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ အေတာ္႐ိုင္းသည္။ ဆရာမကိုလည္း လူမထင္ဟု ေဒၚယုယုေထြးက ဆိုသည္။

“ကြၽန္မ အခန္းက ကေလး စာအုပ္မပါ စာလိုက္မေရးဘဲ စာသင္ခ်ိန္ မုန္႔စားလို႔ ႐ိုက္လိုက္တာေလ။ အဲ့ဒါျပန္လုပ္ခ်င္တာ။ လုပ္ရဲလုပ္ၾကည့္။ မင္းတို႔ထက္ မိုက္လို႔ ဆရာမ လုပ္ေနတာ၊ လုပ္ေလလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူလုပ္ရင္ေတာ့ ျပန္႐ိုက္ပစ္မွာ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ထြက္ခ်င္ထြက္ရ” ဟု သူ႔ကိုယ္ေတြ႔ကို ေျပာသည္။

ေရတာရွည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမဳိ႕နယ္ ငါးလူးတုန္းေက်း႐ြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း ဆရာ၏ အျပစ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္စရာတစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ပဥၥမတန္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္သူက သစ္သားေခ်ာင္းျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးသည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏ တင္ပါးတြင္ အစင္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားက လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျပန္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ လူထုၾကား ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ပိုစိတ္ပ်က္ေစလာျပန္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက စစ္ေဆးသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာတို႔ ေက်ေအးၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားက ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္။ ထိုသို႔ အျပစ္ေပးမႈကိုမူ ဆရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္းက သေဘာမေတြ႔။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ ႐ိုက္၍ ဆုံးမျခင္းကို လက္ခံ၊ လက္မခံ အယူအဆကြဲျပားမႈ ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ၎က ဆိုသည္။
ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က သား၊ သမီးကို ဆရာထံ ‘ဝ’ ကြက္အပ္သည္။

ယခုအခါ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္း၊ အရွက္သိကၡာရေစရန္ ဆုံးမျခင္းကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက လက္မခံေတာ့။

ယခုေခတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားကလည္း ေျပာင္းလာသည္။ နည္းပညာႏွင့္ ပိုနီးစပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အျမင္ပိုက်ယ္လာေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္းက ဆိုသည္။

“႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမတာကို ေခတ္ကာလအရ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက လက္မခံေတာ့ဘူး။ တျခားပုံစံ အျပစ္ေပးတာကို ေျပာင္းလဲရမယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားက ဒီလိုအျပစ္လုပ္သလဲဆိုတာ ဆရာေတြက သိေအာင္လုပ္ရမယ္။ မိဘေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္” ဟု ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္းက ဆိုသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည္၊၊

ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို လက္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တုတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ မ႐ိုက္ႏွက္ရ၊၊ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္ျပား၊ အရွက္သိကၡာရေအာင္ မျပဳလုပ္ရ၊၊ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ထပ္၍ ပြက္ေလာ႐ိုက္ၾကျပန္သည္၊၊

သို႔ေသာ္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကား ယခုမွ အသစ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္၊၊ ယခင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း လက္ထက္ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ကတည္းကပင္ ညႊန္ၾကားၿပီး ျဖစ္သည္၊၊

“မႏၲေလးမွာ ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ ဒီလိုဗ်။ ဆရာမ တစ္ေယာက္က ေက်ာင္းသားကို ႐ိုက္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ႀကိမ္လုံးကပတ္ၿပီး မ်က္လုံးတစ္ဖက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒီကေန စၿပီးေတာ့ ဆရာမေတြ မ႐ိုက္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့တာေပါ့။ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း လက္ထက္တုန္းကေပါ့” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည့္အေၾကာင္း ပညာေရး စိတ္ပညာကို ဆရာမ်ား သင္ၾကားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာမ်ားကို ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာရန္လိုသည္။

သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ေသာအခါ မွားယြင္းသည့္ အျပစ္ေပးမႈ ျဖစ္လာသည္ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ပညာေရး စိတ္ပညာဆိုင္ရာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊  မြမ္းမံသင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးစုံမွလာၿပီး စ႐ိုက္မ်ဳိးစုံရွိ၍ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကရန္ လိုအပ္သည္။

မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းျဖင့္ လိမၼာမည္ဟု အယူအဆရွိျခင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းသည္ ခဏတျဖဳတ္သာ ေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္။

“အိမ္သာတက္ခ်င္တဲ့ ကေလးက အိမ္သာမတက္ရရင္ စိတ္ေက်နပ္မႈရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာကို  အလြယ္တကူ တက္လို႔ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ေရဆာတဲ့ကေလး ေရမတိုက္ရင္၊ ေရလုံေလာက္ေအာင္ မေသာက္ရရင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ျဖစ္မလား။ စိတ္မေက်နပ္မႈ ျဖစ္ရာကေန ဒီလိုျဖစ္သြား တာ။ ျပႆနာေက်ာင္းသား ျဖစ္သြားတာ” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုသည္။

စာအုပ္မပါ၊ စာမေရး၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ တပည့္မ်ားကို ႐ိုက္မည္။ လိမၼာေစခ်င္၊ ေတာ္ေစခ်င္၊ တတ္ေစခ်င္၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာအခ်ဳိ႕ကလည္း ဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ အယူအဆရွိသည့္ ဆရာမ်ား၊ ယင္းအယူအဆကို ေထာက္ခံသည့္ ဆရာမ်ားကလည္း မ်ားစြာရွိသည္။

ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆရာမအလုပ္ကို စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔ေနသူ ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္အတြင္းမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး။ အမည္မေဖာ္လိုသည္ကလည္း ဌာနတြင္း အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ပင္။

“ဌာနတြင္းကို ေျပာရရင္ ကေလးကို -င္ခြၽတ္တဲ့ ဆရာမထက္ပိုတဲ့ အျပစ္ေတြ က်ဴးလြန္ေနတာ  အမ်ားႀကီးပဲ။ ေဖာ္ရရင္ တစ္ထိုင္တည္း ေျပာမကုန္ပါဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ ေက်ာင္းေတြ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိးေရးသုံးဖို႔ အေသးသုံးေတြကို ေက်ာင္းအုပ္အခ်ဳိ႕ ေျဖာင္ပစ္တာမ်ဳိး၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကိုခ်တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္နဲ႔ အရည္အေသြး လုံးဝမမီေအာင္ေဆာက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အထုပ္အထည္နဲ႔ လက္ခံေနတဲ့ ပညာေရးမွဴးအခ်ဳိ႕၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚေရာက္တဲ့ ကံဆိုးသူ ဆရာမတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ထုတ္တာေလာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေလာကမွာ ရယ္စရာပဲ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္ဘဝကို ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္လာတယ္” ဟု အဆိုပါ ဆရာမက ရင္ဖြင့္သည္။

ဆရာ၊ တပည့္ အခ်ဳိးမညီ။ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားသည္၊၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း၏ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးေသာ အေျခအေန၊၊

ထို႔ေၾကာင့္ စ႐ိုက္မ်ဳိးစုံ ကေလးငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိသည္၊၊ မူလတန္းဆင့္တြင္ ျပႆနာမရွိ၊၊ အလယ္တန္းဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ထိန္းမရ၊၊ တစ္ဖက္ကလည္း လပိုင္းမာတိကာအရ သင္ခန္းစာ ၿပီးစီးေအာင္ သင္ရသည္၊၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက ဖိအားရွိျပန္ေသးသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာေက်ာင္းသားေၾကာင့္ စာသင္ၾကားေရးက ခရီးမေပါက္။

ပထမအဆင့္ ေခ်ာ့ရသည္၊၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း  ေျပာဆိုသည္။ မရ၊၊ မိဘႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကပ္မတ္သည္။ မရ။

ေနာက္ဆုံး ႐ိုက္၍ ဆုံးမရသည္၊၊ တစ္ဖန္ စာမရလွ်င္လည္း ႐ိုက္ဆုံးမရျပန္သည္၊၊

“စာမတတ္ဘူးဆိုတာ သိေနတဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ထဲ ဒီတိုင္းလ်စ္လ်ဴမ႐ႈလိုက္ႏိုင္ဘူး” ဟု အဆိုပါ ဆရာမက ေျပာဆိုသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ တုတ္မကိုင္လို။ မ႐ိုက္လို။ ယင္းသို႔ အေျခအေနေၾကာင့္ ႐ိုက္ရ၊ တုတ္ကိုင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိက်ဴရွင္ မတက္၍ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အေသးအဖြဲကိစၥကိုပင္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ေဒါသျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု သူ႔သေဘာထားကို ေျပာသည္၊၊

ဆရာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိး၊ စာသင္ခန္း အေနအထား၊ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားရမႈ၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း။ ထိုဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ႐ိုက္၍ ဆုံးမရသည့္ အခါ ဆုံးမရသည္။ ဆရာအခ်ဳိ႕၏ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမူ ဆရာေတာ္က လက္မခံ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္းျဖည့္ဆည္းရမည္။ အေၾကာက္တရားကင္းေသာ ပညာသင္ၾကားေရးကို ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကဳိးစားရမည္ဟု ဦးနာယက ကမိန္႔သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ႐ိုက္ရမူဝါ သုံးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္၊၊ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ႐ိုက္ႏွက္၍ ပထမအဆင့္ တစ္လ လစာမဲ့ အလုပ္နားရသူ ဆရာ ၄ ဦးခန္႔သာ ရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္သူ မရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္၊၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ရေစသည္။ မိမိကို ႐ိုက္ႏွက္လွ်င္ ဆရာေတာ္ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အႀကံျပဳစာပုံးမွ ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားအသိေပးႏိုင္သည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ ယင္းသုိ႔ေသာ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု၊ ႏုိင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆုတုိ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမာၻ႔ဆရာဆု (Global Teacher Prize) ဆန္ခါတင္ ၅၀ စာရင္းတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ 

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ပညာေရး၏ လက္ရွိအေျခအေနကား ထို႔သို႔မဟုတ္ ဆရာ၏ တုတ္ေနာက္တြင္  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒဏ္ရာ။ စိတ္ဒဏ္ရာ။ တစ္ဖန္ တုတ္ေနာက္တြင္လည္း ဆရာမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္။ ဆရာမ်ား အေတြ႔အႀကံဳအရကလည္း မ႐ိုက္ဘဲ ဆုံးမ၍ ရႏိုင္မည္ ဆိုသည္က ေက်ာင္းသားတိုင္း အတြက္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မထင္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဆရာေတာ္ ဦးနာယကကမူ “မ႐ိုက္လို႔ မတတ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ မသင္တတ္လို႔ မတတ္တာ” ဟု မိန္႔သည္။

ေနဇာေက်ာ္