POST TYPE

EDUCATION

နည္းယူရမည့္ ဖင္လန္ပညာေရး
07-Sep-2017 tagged as ပညာေရး


ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးသည္ တစ္ကမၻာလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ တစ္ကမၻာလံုးက အေလးထား ေျဖဆိုေနရသည့္ PASA စာေမးပြဲတြင္လည္း ဖင္လန္က ထိပ္တန္းေရာက္ေနၿပီး ပထမျဖစ္ေနသည္။ စာေမးပြဲ မရွိသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္လည္း ပထမျဖစ္ေနျခင္းက ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလေလာက္ကတည္းက PISA ရမွတ္စာရင္းကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္မိသည္။ ဖင္လန္က ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည္။ လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးက ပညာေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် အစြမ္းထက္ေနရသနည္း။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြ မ်က္လံုးျပဴးကုန္ၿပီး ဖင္လန္ကို အလည္အပတ္ ေရာက္လာကာ ေလ့လာကုန္ၾကသည္အထိ ျဖစ္ကုန္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္လာရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ ဖင္လန္ထြက္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္က ဖိတ္ေခၚသည္။ ကာတာႏိုင္ငံက ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ေတြဆိုလွ်င္ အကုန္လက္ခံသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ထိုသို႔ အေနအထား ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးစနစ္ေပါင္း မ်ားစြာထံက နည္းနာမ်ားယူခဲ့ရသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံက အယ္လဘားတား ပညာေရးစနစ္ကိုလည္း သူတို႔ အတုခိုးသည္။ သူတို႔အသြင္ သူတို႔ပံုစံရေအာင္ေျပာင္းသည္။ သူမ်ားဆီကနည္းေတြ အတုခိုးေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ဦးစားမေပး ပညာေရး (not a competitive one) ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ပညာေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ (Cooperative Venture) ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ယူႏိုင္စြမ္းက ပိုၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကေလးတိုင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီ႐ိုင္းပင္းလိုစိတ္မ်ား ရွိေစရန္ သူတို႔ပညာေရးက အေျခခံထားသည္။ ဆရာေတြကလည္း ပညာေရးစနစ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းဆိုသည့္ကိစၥကို လံုးဝ ဦးစားမေပးထားသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တြဲေခၚသြားရမည္ကလည္း ျပႆနာမရွိ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးရွိ ေက်ာင္းတိုင္းသည္ ပညာေရး စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဝိုင္းဝန္း အကူအညီ ေပးေနသလို ကိုယ္တိုင္လည္း ျမႇင့္တင္ေနၾကသည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနၾကသည္ဟုသာ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ 

ဖင္လန္ကေလးေတြ Grade 1 အ႐ြယ္ကစၿပီး ေက်ာင္းကို အစိုးရက စီစဥ္ေပးထားသည့္ ဘတ္စ္ကားေတြႏွင့္ လာသည္။ မည္သည့္မိဘကမွ လိုက္မပို႔ေပး။ ႀကီးသူက ငယ္သူကို လက္တြဲ ေခၚယူလာၾကသည္က မ်ားသည္။ သူတို႔ကို လမ္းဘယ္လိုကူး၊ မ်ဥ္းက်ား ဘယ္လိုျဖတ္ ေျပာစရာမလို။ အားလံုး သူတို႔စနစ္ႏွင့္သူတို႔ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ဆရာေတြကလည္း အနားယူခန္းသာ ေပးထားသည္ ထိုင္ၿပီး ေလပန္းေနသူမရွိ။ စားေသာက္ေနသူေတြမရွိ။ ေက်ာင္းလာၿပီး ေက်ာင္းအလုပ္ကိုသာ လုပ္ေနၾကသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ (Star) ဆိုသည့္သူမ်ား ေက်ာင္းတြင္မရွိ။ သူတို႔ပညာေရးက စတားျဖစ္လွ်င္လည္း ဘာမွမျဖစ္၊ မျဖစ္လည္း ဘာမွမျဖစ္။ ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ အတူတူ တန္းတူသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စတားဆိုျခင္းမွာ သူတို႔ အတြက္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာမဟုတ္။ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ေလာက္ကတည္းက စတားေတြကို သူတို႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဖ်ာက္ထားသည္။ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္၊ ေကာင္းလွ်င္ ပိုေကာင္းေအာင္ ဆရာေတြက တာဝန္ယူၾကသည္။ မည္သူ႔ကို မည္သို႔ ေဖးကူၿပီး ေခၚေဆာင္သြားရမည္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားကို အကဲျဖတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး နည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ခန္႔ထားသည့္ဆရာမ်ား အရည္အခ်င္းက အနိမ့္ဆံုး M.A ေတြျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းအတြင္းသို႔ ဘြဲ႔ရလွ်င္ ပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ဆြဲမသြင္းလာျခင္းကလည္း ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဆရာေတြ အခ်င္းခ်င္း အၿမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သာမက အြန္လိုင္းကလည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးေနေလ့ရွိသည္။ တစ္ဦးေဆာင္ေသာ္မေအာင္၊ အမ်ားေဆာင္ေသာ္ေအာင္၏ဟု စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲရွိၾကသည္။

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္တြင္ စာသင္ခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ ၿပီးတိုင္း ၁၅ မိနစ္အနားေပးသည္။ ကစားျခင္းႏွင့္ နားျခင္းကို အားတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆထားပံုရသည္။ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္မတိုင္မီၾကားတြင္ ၁၅ မိနစ္ျခား ထားျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္။ အက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ ေစသည္။ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ ဆင္ျခင္း၊ စိတ္ကူးထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႕ခန္းမ်ားတြင္ လည္း သူတို႔အခ်ိန္ျဖဳန္းၾကသည္။ သူတို႔အျပင္ကို ထြက္ၿပီး ေကာ္ဖီေသာက္ၾကသည္။ မုန္႔စားၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြဖြင့္ အီးေမးလ္ေတြ စစ္ၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြဝင္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကမ်ား သည္။ 

ေက်ာင္းလာျခင္းသည္ ေထာင္ထဲလာျခင္း မဟုတ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အသိပညာတစ္ခုခုကို ရယူရန္ လာေရာက္အားထုတ္ျခင္းသာျဖစ္သင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကို တစ္ခ်ိန္လံုး အလုပ္ေပးေနရန္မဟုတ္။ ဦးေႏွာက္ကို နားခ်ိန္နား၊ ကစားခ်ိန္ကစားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အတန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွ ေနာက္တစ္ခ်ိန္သို႔ မကူးမီ (Brain Breaks) လုပ္ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ကစားျခင္းကို သီးျခား ေနရာေပးၿပီး ကစားခိုင္းထားသလို၊ ဦးေႏွာက္ကို အနားေပးထားခ်ိန္တြင္လည္း မိမိတို႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စိတ္ထဲတြင္ ခံယူ ထားေနသည့္အခ်က္မွာ ပံုေသဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးမရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာကလည္း သူတို႔ထက္ေတာ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေရးကို ေမွ်ာ္သည္။ တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပံုေသနည္းမရွိ။ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာက္ထြက္ရမည္ဟု ဆရာကလည္း မခိုင္း။ တပည့္ေတြကလည္း သူတို႔လုပ္ခ်င္သည့္ ပေရာဂ်က္ေတြကို သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လာၾကရသည္ကမ်ားသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ (ေက်ာင္းသားေရးရာအဖြဲ႔) ေတြ ရွိၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သူနာျပဳမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ား၊ ပညာေရး အထူးအရာရွိႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ သူတို႔ ထိုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားရျခင္းမွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိႏိုင္သည့္ ျပႆနာကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းပိုင္ဆရာသည္ သူတို႔ေက်ာင္းသားေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ေစာင့္ေရွာက္ကာ အတန္းတက္သြားၾကသည္က မ်ားသည္။ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားအေၾကာင္း ကိုယ္ ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ကိုင္တြယ္သြားတတ္ၾကသည္။ ကေလးႏွင့္ဆရာ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ လုပ္ေဆာင္မိသြားၾကသည္က မ်ားသည္။ 

ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာသည္ လြတ္လပ္စြာ စီမံ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ (Autonomy) ရွိၾကသည္။ ကေလးေတြအေပၚတြင္ ဆရာေတြ မိဘေတြက လႊမ္းမိုးမႈမရွိ။ ဆရာေတြကလည္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေပၚ ကိုယ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ မခိုမကပ္ အားႏွင့္မာန္ႏွင့္ အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ၾကသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ရွိသည္။ မျပဳျပင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ သင္႐ိုးမဟုတ္။ အၿမဲတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ကာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သည့္စာကို မည္သို႔သင္ပါဟု မည္သည့္ဆရာကိုမွ မကန္႔သတ္။ ႀကိဳက္သလို သင္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကိုသာ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းကလည္း ဖင္လန္ပညာေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ 

သင္ၾကား သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ Project သည္ အေရးႀကီးသည္။ ပေရာဂ်က္ကို အေျခခံၿပီး လုပ္ၾကသည္။ ပေရာဂ်က္ကို ဆရာေတြႏွင့္ တပည့္ေတြ ေပါင္းလုပ္ၾကသည္ကမ်ားသျဖင့္ ပေရာဂ်က္ အေျခခံပညာေရးျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းသည္ ပေရာဂ်က္မ်ားၾကားတြင္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔လုပ္ခ်င္သည့္ ပေရာဂ်က္ကို ဆရာႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾက႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ဂီတသင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစာေရာ၊ ဘာသာစကားပါ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမွာ ဂီတကို သင္႐ိုးတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဂီတကိုသင္ၾကားျခင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသလို စူးစိုက္အားကိုလည္း ပိုေကာင္းလာေစသည္။ ဂီတက စိတ္ကို အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္ေပးသည့္ ပညာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ သင္ၾကားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖင္လန္ပညာေရး ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မွာ သူတို႔၏အျမင္ (Mindset) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတြကလည္း အားလံုးကို တစ္တန္းတည္း၊ တစ္ေသြးတည္း အညီအမွ်ထားၿပီး သင္ၾကားသည္။ ဆရာေတြကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္သည္။ တပည့္ေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ ဆြဲေခၚႏိုင္စြမ္းေတြ ရွိၾကသည္။ 

ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ နားလည္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသူမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္သူေတြ ရွိေနသည့္တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးမွာ တိုးတက္ ထြန္းကားေနသည္မွာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

E-01(Ref: Learned from Finnish Classroom, Crawford Kilian)

  • VIA