News

POST TYPE

EDUCATION GUIDE

ဂုဏ္ထူးပန္ဆင္ ေအာင္ပဲြဝင္ ေဘာဂေဗဒ ေလ့လာခ်က္
04-Mar-2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြကို ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတဲြနဲ႔ ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုး ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားကို အရင္ဆံုး သိထားဖို႔ လိုပါမယ္။ အဲဒီလို သိထားမွသာ ဒီဘာသာရပ္ကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရမလဲ၊ ကိုယ့္မိသားစုရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲ၊ ဒီပညာရပ္ကို ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိရွိ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သလဲ၊ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ဘဝကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခဲြရမလဲ အစရွိတဲ့ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို နားလည္သေဘာေပါက္မွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာတာဟာ စာေမးပဲြေအာင္ဖို႔  သက္သက္တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ေလးနက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဆိုတာ အေျခခံပညာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပါ။ ဒီအဆင့္ၿပီးရင္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမထဲ ေျခလွမ္းခြင့္ရၿပီ။ တကၠသိုလ္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေက်ာင္းအပ္တာကအစ မိဘလိုက္အပ္ေပးစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ မိဘက ေက်ာင္းလိုက္ပို႔စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဘဝလမ္းကို ကုိယ့္ဘာသာ ကိုယ္စလွမ္းရတာ။ ကိုယ့္မိသားစု ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ စီမံခန္႔ခဲြရတာ။ တကယ္ေတာ့ မိသားစုဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ မူလျဖစ္တည္မႈ အစပါပဲတဲ့။ မိသားစုေတြ စုစည္းလိုက္ရင္ ေက်းရြာအုပ္စုေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စုေတြ စုစည္းလိုက္တဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေတြျဖစ္လာၿပီး ၿမိဳ႕ေတြကို စုစည္းလိုက္တဲ့အခါ ခ႐ိုင္ျဖစ္လာတယ္။ ခ႐ိုင္ေတြစုလိုက္ေတာ့ ျပည္နယ္/တိုင္းေတြ  ျဖစ္လာတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဆိုတာ ျပည္နယ္/တိုင္းေတြ စုစည္းထားတာျဖစ္လို႔ ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူလအစဟာ မိသားစုလို႔ ေျပာၾကတာပါ။

Family is the origine of the state ေပါ့။ မိသားစုတစ္ခုမွာ အေဖရယ္၊ အေမရယ္၊ သားသမီးေတြရယ္ ရွိတယ္။ အေဖဆိုတာ မိသားစုရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို အဓိက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တူပါသတဲ့။ အေမကေတာ့ မိသားစုရဲ႕ တာဝန္ေတြကို အေဖ (အစိုးရ) နဲ႔ တဲြဖက္တာဝန္ယူရၿပီး လုိအပ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးရတဲ့သူ ျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တူပါသတဲ့။ သားသမီးေတြကေတာ့ ကိုယ္သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ကုိယ္စီ ရွိၾကတဲ့ ျပည္သူေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း အေဖေတြကို Head of the family မိသားစုရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (ေခါင္းေဆာင္) လို႔ ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုတတ္ၾကၿပီး အေမေတြကိုေတာ့ Heart of the  family မိသားစုရဲ႕ (အခရာ) ႏွလံုးသားလို႔ ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုၾကတာပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

မိသားစုေတြရပ္တည္ရွင္သန္ဖို႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္က ဘာလဲလို႔ေမးရင္ ‘ဝင္ေငြ’ ပါပဲ။ (အခန္း - ၃ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ)

အဲဒီ ‘ဝင္ေငြ’ ကို အေဖနဲ႔ အေမက ရွာေဖြတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သားသမီးေတြက ရွာေဖြတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရရွိလာတဲ့ ဝင္ေငြကို မိသားစုရဲ႕ တစ္ေန႔တာ၊ တစ္လတာ၊ တစ္ႏွစ္စာ ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြနဲ႕ အသံုးစားရိတ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆတြက္ခ်က္ ခဲြေဝသံုးစဲြရတဲ့စနစ္က ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (အခန္း - ၅ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး)

လူတိုင္းလူတိုင္း မိသားစုတိုင္းမွာ စားဝတ္ေနေရးစတဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး စိတ္အပန္းေျဖေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြလည္း ရွိေနတတ္တာမို႕ ‘လိုအပ္ခ်က္’ နဲ႔ ‘လိုအင္ဆႏၵ’ ႏွစ္ခုၾကားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပႆနာေတြ ရွိလာပါတယ္။  ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ‘လိုခ်င္တာနဲ႔ လိုအပ္တာ’ ႏွစ္ခုၾကားမွာ ထိန္းညႇိစီမံေပးရတဲ့ စနစ္တစ္ခု ထားရွိရၿပီး  အဲဒါကိုေတာ့ စီးပြားေရး မူဝါဒလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိုယ့္မိသားစု ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုစီးပြားေရး မူဝါဒ၊ ဘယ္လိုစီပြားေရးစနစ္ေတြ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမလဲဆိုတဲ့ မိသားစု (သို႔) ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေလ့လာရတာဟာ ေန႔စဥ္ဘဝထဲက ေဘာဂေဗဒပါပဲ။ (အခန္း-၁ အင္အားစ ခဲြေဝမႈ ျပႆနာႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး)

ကိုယ့္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ အဲဒီကေနမွ ပိုၿပီးႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေရးအတြက္ (ေရတို/ေရရွည္) ကာလတို ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ဳိး မိသားစုတိုင္းမွာ ရွိၾကမွာပါပဲ။ မိသားစု တိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရတာ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား လုပ္ကိုင္ရတာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာကိုအသံုးခ်ၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ရင္ဆိုင္ရတာေတြ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာထက္ လုပ္သင့္တာကိုပဲ လုပ္ကိုင္ရတာမ်ဳိး မိသားစုတိုင္း ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ ကိုယ့္မိသားစုမွာ ရွိေနတဲ့ အရင္းအႏွီးကို ပိုၿပီးတုိးပြားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အရင္းအႏွီး (ေငြေၾကး) ကို ဘဏ္မွာအပ္ႏံွထားတာမ်ဳိး၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာမ်ဳိးနဲ႔ အျခားအေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္တာမ်ဳိး စသည္ျဖင့္ ကိုယ့္မိသားစု ဝင္ေငြအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနဲ႔ ေငြေၾကးလည္ပတ္ စီးဆင္းမႈေတြ တိုးပြားလာေစဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ေတြ တိုးခ်ဲ႕ရတာ၊ ဘဏ္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို တိုးပြားခိုင္မာလာေအာင္ လုပ္ရတာမ်ဳိးေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ဳိးေပါ့။ (အခန္း - ၄ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း)

အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကထြက္ကုန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို တင္ပို႔ႏိုင္မယ့္ ကုန္စည္ (ပို႔ကုန္) အေျခအေနေတြနဲ႔ ျပည္ပကျပန္ၿပီး တင္သြင္းရမယ့္ ကုန္စည္ (သြင္းကုန္) အေျခအေနေတြကို တြက္ဆရတာေတြ၊ ျပည္တြင္းက ကိုယ့္ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စားသံုးႏိုင္မႈ၊ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ စတာေတြကို  အၿမဲဆန္းစစ္ေနရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္တယ္။

(အခန္း - ၂ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား ဆန္းစစ္မႈ အေျခခံမ်ား)

တစ္ခါ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ လိုအပ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းရတာမ်ဳိးေတြ ရွိလာမယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကုန္သြယ္စီးပြားဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကစလို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို တိုးပြားေအာင္၊ မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိလာမယ္။ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရမယ္။ ဒီအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ေလ့လာမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  (အခန္း ၆ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္မွာ သင္႐ိုးအေနနဲ႔ ေလ့လာဖို႔ အခန္းေျခာက္ခန္း ပါဝင္ၿပီး အခန္းတိုင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလို စာေမးပဲြေအာင္ဖို႔ အမွတ္ရဖို႔သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ မိသားစုတစ္ခုထဲမွာ၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ  ရွိေနတဲ့ မည္သူမဆို မျဖစ္မေန သိထားရမယ့္ မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အရင္ဆံုး သိေစခ်င္ပါတယ္။ စာေမးပဲြအတြက္ ဆက္ၿပီးေျပာၾကရေအာင္။

မၾကာခင္ ေျဖဆိုရေတာ့မယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြမွာ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေအာင္မွတ္ထက္ ဂုဏ္ထူးရမွတ္အထိ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားေျဖဆိုရမလဲ ဆိုတာကို အဓိကထားၿပီး ေျပာျပေပးသြားခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ တျခားဘာသာရပ္ေတြထက္စာရင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုေပးထားတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တျခားဘာသာရပ္ေတြက  အမွတ္ ၁၀၀ ဖိုး ေမးတာျဖစ္ေပမယ့္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ကေတာ့  အမွတ္ ၁၂၀ ဖိုး ေမးထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း အနည္းငယ္ ပိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမးခြန္းထုတ္ပံုနဲ႔ အမွတ္ခဲြေဝပံု ေကာင္းမြန္စနစ္က်တာေၾကာင့္  ဂုဏ္ထူးမွတ္ရည္မွန္းၿပီး ႀကိဳးစားေျဖဆိုၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းထုတ္ပံုကို အရင္ဆံုး ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ေမးခြန္းမွာ အပိုင္း (က) နဲ႔ (ခ) ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ခဲြေမးထားတယ္။ အပိုင္း (က) မွာ မွား/မွန္၊ ကြက္လပ္ျဖည့္၊ မွားမွန္ေရာေထြး အမွန္ေရြး စတဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္းရယ္၊ Defination လို႔ေခၚတဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ရယ္ ႏွစ္ပုဒ္ေမးပါတယ္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) နဲ႔ (၂) ပါ။ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁-က) မွား/မွန္ က ၁၀ ပုဒ္ ၁၀ မွတ္ဖိုး၊ (၁-ခ) ကြက္လပ္ျဖည့္က  ၅ ပုဒ္ ၅ မွတ္ဖိုးနဲ႔ (၁-ဂ) မွားမွန္ေရာေထြးက ငါးပုဒ္ ၅ မွတ္ဖိုးစီ ေမးထားတယ္။ စုစုေပါင္းအမွတ္ ၂၀ ဖိုးပါ။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) Defination အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္က ၁၈ ပုဒ္ေမး ၁၀ ပုဒ္ေျဖ တစ္ပုဒ္ကို ၂ မွတ္ႏႈန္းနဲ႔  ၂၀ မွတ္ဖိုးေမးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းအပိုင္း (က) မွာ စုစုေပါင္း အမွတ္ ၄၀ ဖိုး ေမးထားတာေၾကာင့္ ေအာင္မွတ္ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားပါ။

တစ္ခါ ေမးခြန္းအပိုင္း (ခ) မွာ မွတ္စုတိုနဲ႔ မွတ္စုရွည္ ေမးခြန္းေတြရယ္ သံုးသပ္တြက္ခ်က္ရတဲ့ အတြက္ ပုစာၦေမးခြန္းရယ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃-က/ခ) ၊ (၄-က/ခ) ၊ (၅-က/ခ) နဲ႔ (၆-က/ခ/ဂ) ပါ။ အဲဒီမွာ မွတ္စုရွည္ ၂၀ မွတ္တန္ (၃-က)၊ (၄-က)၊ (၅-က) နဲ႔ မွတ္စုတို  ၁၀ မွတ္တန္ (၃-ခ)၊ (၄-ခ)၊ (၅-ခ) ေမးခြန္းေတြ ပါဝင္ၿပီး အနည္းဆံုး ေမးခြန္းသုံးခု ေျဖဆိုရပါတယ္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၆ ကေတာ့ သံုးသပ္တြက္ခ်က္ရတဲ့အတြက္ ပုစာၦေမးခြန္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀ မွတ္တန္ ပုစာၦေတြပါ။  ဒါေၾကာင့္ အပိုင္း (ခ) ေမးခြန္းမွာ စုစုေပါင္းအမွတ္ ၈၀ ဖိုးထဲက အမွတ္  ၆၀ ဖိုး ေျဖဆိုရတာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း ရွိတာမို႔ အပိုင္း (က) ေမးခြန္းကိုသာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရထားခဲ့ရင္ ကိုယ့္ဘက္က ဝီရိယ နည္းနည္းပိုစိုက္လိုက္တာနဲ႔ ဂုဏ္ထူးထြက္ဖို႔ လြယ္ကူတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းပံုစံနဲ႔ အမွတ္ေပးပံုကို သိၿပီးၿပီဆိုရင္ အခန္းအလိုက္ အမွတ္ခဲြေဝပံုကို ဆက္ၿပီး ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္သင္႐ိုးမွာ အခန္းေျခာက္ခန္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာၾကည့္ခ်က္အရ အခန္းအလိုက္ အမွတ္ကို မွ်ေအာင္ ေမးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အပိုင္း (က) မွာ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁-က) မွား/မွန္အတြက္ အခန္း (၁)  ကေန အခန္း (၄) အထိ ၂ မွတ္ဖိုးစီနဲ႔ အခန္း (၅) နဲ႔ (၆) က တစ္မွတ္ဖိုးစီ ေမးေလ့ရွိတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ (၁-ခ) ကြက္လပ္ျဖည့္နဲ႔ (၁-ဂ) မွားမွန္ ေရာေထြးအတြက္ အခန္းေျခာက္ခန္းကို တစ္မွတ္ဖိုးစီ ေမးေလ့ရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) အတြက္ အခန္းတစ္ခန္းစီရဲ႕ ရမွတ္က ၃ မွတ္ဖိုးစီ ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) Defination အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္က စုစုေပါင္း ၁၈ ပုဒ္ ေမးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခန္းေျခာက္ခန္းမွာ တစ္ခန္းကို အနည္းဆံုး ၃ ပုဒ္စီ ေမးတတ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ ၁၀ ပုဒ္ ေျဖရတာမို႔ Defination အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို အနည္းဆံုး အခန္းသုံးခန္းေတာ့ အပိုင္ရထားဖို႔ လိုပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ ၁၈ မွတ္ဖိုး ေျပးမလြတ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ အခန္း သုံးခန္း (၁-၃-၅ စသည္) ေရြးၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ အပိုင္း (က) မွာ ရႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ခန္႔မွန္းအမွတ္ကို တြက္ၾကည့္ရင္ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) အတြက္ တစ္ခန္းကို ၃ မွတ္စီနဲ႔ စုစုေပါင္း ၉ မွတ္၊ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၂) အတြက္ ၁၈ မွတ္ စုစုေပါင္း ၂၇ မွတ္ ရႏိုင္ေခ် ရွိတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါက အပိုင္း (က)  ေမးခြန္းအတြက္ပါ။

အပိုင္း (ခ) ေမးခြန္းမွာလည္း အလားတူ အခန္းေျခာက္ခန္းကို မွ်ၿပီး ေမးထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃-က)၊ (၄-က) နဲ႔ (၅-က)  မွတ္စုရွည္ အမွတ္ ၂၀ တန္ ေမးခြန္းကို အခန္းေျခာက္ခန္း အလွည့္က်ေမးေလ့ ရွိတာမို႔ အနည္းဆံုးသုံးခန္း (၁-၃-၅ စသည္) ေရြးၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႕ ေမးခြန္းရွည္ ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္ပဲ တိုးႏိုင္ေခ်ရွိတယ္ ဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ ရႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ခန္႔မွန္းအမွတ္က ၄၀ မွတ္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ မွတ္စုတို ၁၀ မွတ္တန္က ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃-ခ)၊ (၄-ခ) နဲ႔ (၅-ခ) မွာ ေလးပုဒ္စီ ေမးေလ့ရွိတဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၂ ပုဒ္ ေမးပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ ႏွစ္ပုဒ္စီ ေျဖရမွာပါ။ အခန္း (၆) ကေနမွ်ၿပီး ေမးတတ္တာမို႔ တစ္ခန္းကို ႏွစ္ပုဒ္စီေတာ့ ေမးႏိုင္ေခ် ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတ ြအေနနဲ႔  အနည္းဆံုး သုံးခန္း (၁-၃-၅ စသည္) ေရြးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မွတ္စုတို ၁၀ မွတ္တန္က ေျခာက္ပုဒ္ တိုးႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္စုတို ေမးခြန္းကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုမယ္ ဆိုရင္ ရႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ခန္႔မွန္း အမွတ္က  ၆၀ မွတ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းနံပါတ္ (၆-က/ခ/ဂ) သံုးသပ္တြက္ခ်က္ အတြက္ ပုစာၦအတြက္ကေတာ့ အခန္းသုံးခန္းစီကေန အလွည့္က်ေမးေလ့ ရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတြက္ပုစာၦ အေနနဲ႕ ေပးထားခ်က္အမွတ္ က ၂၀ မွတ္တန္ျဖစ္ၿပီး ရႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အမွတ္ကလည္း ၂၀ မွတ္ဖိုး ေသခ်ာေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ အတြက္ပုစာၦ အေနနဲ႔ အမွတ္ရဖို႔ လြယ္ကူတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ သခ်ၤာပုစာၦလို အဆင့္လိုက္ အမွတ္ေပးတာမဟုတ္  ေပးခ်က္သေဘာတရားကို ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သံုးသပ္တြက္ခ်က္ျပရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သတိျပဳဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

အထက္မွာ တြက္ျပခဲ့သလို အခန္းသုံးခန္း (၁-၃-၅ စသည္) ေရြးၾကည့္ေလ့ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ အပိုင္း (ခ) ေမးခြန္းမွာလည္း စုစုေပါင္း ရႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ခန္႔မွန္းအမွတ္က ၄၀ နဲ႔ ၆၀ မွတ္ နီးပါးရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး အပိုင္း (က) ရမွတ္နဲ႔ေပါင္းလိုက္ရင္ ဂုဏ္ထူးမွတ္အထိ ရႏိုင္ေျခရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

ၿခံဳငံုၿပီး အႀကံေပးရရင္ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃-က) မွတ္စုရွည္ကို  ယခင္ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ အခန္း (၁) ကေနပဲ ေမးခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပဲ အခန္း (၂) က ေမးသြားတာ ေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ အခန္း (၁) ကေန ျပန္ေမးလာႏိုင္မလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ အခန္းေရြးၿပီး ၾကည့္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အခုေျပာျပသြားတဲ့ အမွတ္ခဲြေဝပံုကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ေလ့လာၿပီး ေရြးခ်ယ္က်က္မွတ္ၾကေစလိုပါတယ္။ 

အခုေျပာျပခဲ့တာက ေဘာဂေဗ ဒဘာသာရပ္ရဲ႕ ေမးခြန္းပံုစံ၊ အမွတ္ခဲြေဝပံုနဲ႔ ေအာင္မွတ္ဂုဏ္ထူးမွတ္ယူပံုကို ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သံုးသပ္တြက္ခ်က္ၾကည့္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ဟာ စာေမးပဲြေျဖႏိုင္႐ံုသက္သက္ ေလ့လာရမွာ မဟုတ္ဘဲ အစမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ေန႔စဥ္ဘဝထဲကစလို႔ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုပါ နားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအားလံုး ဂုဏ္ထူးပန္ဆင္ ေအာင္ပဲြဝင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ 

ကထိက ဦးလိႈင္တင့္
ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္