News

POST SECTION

EDITORIAL

21-Mar-2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္မႈဟူသည့္အရာက ပဓာနက်သည့္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားမႈတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
19-Mar-2019
ယခုအခ်ိန္သည္ စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ေတြခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေျမာက္ဦးသာမက ရခုိင္ျပည္ကုိပါ ကယ္တင္ႏုိင္မည္
19-Mar-2019
လူငယ္ဟူသည္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိကာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဆန္ျခင္းစသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွားအမွန္ႏွင့္ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။
18-Mar-2019
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစံုရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ မည္သည့္ အသားအေရာင္ ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္ အယူဝါဒမ်ား မႀကီးထြားေရးတို႔အတြက္ အသိဉာဏ္ ပညာေရာ၊ ေမတၱာတရားပါ ႀကီးမားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
17-Mar-2019
ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဖက္က အၿမဲတမ္း ထည့္တြက္စဥ္းစားေပးၿပီး အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္မႈ ရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကိုးအားထားျပဳမႈ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါ။
14-Mar-2019
အထူးသတိထားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတုိ႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကုိ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
14-Mar-2019
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး(လူငယ္)မ်ား ညံ့ေနၿပီဆိုပါက ယင္းႏိုင္ငံ၌ ကေလးထက္ ညံ့ေသာ လူႀကီးမ်ား ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့ဖူးေပသည္။ ျ
13-Mar-2019
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ အရိပ္အကဲအေပၚ မူတည္ေနေသာ္ျငား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့ေသာ အလားတူ ေကာ္မရွင္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာသာလြန္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ရပ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ သည္းခံမႈ၊ သည္းမခံမႈ အတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈကိုလည္း မ်ားစြာ ထင္ရွားေစသည္။
10-Mar-2019
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတုိ႔မွာ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာက ဝုိင္းရံလ်က္ရွိေနေပရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳး သကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ အထူးသတိျပဳကာ Restrain လုပ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
09-Mar-2019
ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဉာဏ္ပညာ အဆင့္အတန္း၊ က်င္လည္ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး ခြဲျခား၊ ႏွိမ္ခ်စိတ္ မ်ားၾကတယ္ဆုိတာ လက္သင့္ခံခ်င္စရာ ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းေတြမွာေတာင္ ဒီလိုစိတ္မ်ဳိးေတြ အင္မတန္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနတယ္။
06-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အႏုလံု ပဋိလံု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ထက္ စာေမးပြဲတြင္အမွတ္မ်ားမ်ားရေစရန္ ပံုစံက် စေကးကိုက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလြတ္က်က္၊ အေသမွတ္ျခင္းကိုသာ သင္ၾကားေပးေနဆဲျဖစ္ရာ လက္ရွိေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ သင္ၾကားနည္းအေဟာင္းတို႔ သဟဇာတျဖစ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။
06-Mar-2019
လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးစာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စာအုပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ အားတက္ စရာဟုပင္ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာမက ကေလးမိဘအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဖးမမွသာ ခရီးေပါက္မည္ျဖစ္ေပသည္။
04-Mar-2019
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္မူ လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အရွိတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားၾကရသည္ျဖစ္ရာ ရလာေသာ နည္းလမ္းတို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း အမ်ားအႀကိဳက္ႏွင့္ မညီတတ္ေပ။
03-Mar-2019
ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ တိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မလြဲမေသြ ႀကိဳဆိုၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိျပည္သူအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ဘီလူးစည္း လူ႔စည္းကို ပီပီျပင္ျပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္
03-Mar-2019
ကိုယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဇာတိေဒသ၊ လိင္တိမ္းၫြတ္မႈ၊ ဝင္ေငြ၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ မတူျခားနား ကြဲျပားသူေတြအေပၚ သည္းမခံႏိုင္တာ၊ ဆန္႔က်င္ပုတ္ခတ္တာ၊ ႐ိုင္းပ်ဆဲဆိုတာ၊ ရန္လိုမုန္းတီးတာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားတာေတြကလည္း ေတာက်တာပဲ။