News

POST SECTION

EDITORIAL

14-May-2019
ဤႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနသည့္အခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အေနႏွင့္ အထူးပင္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိသင့္လွေပသည္။
12-May-2019
သာမန္လူျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္သဏၭာန္၊ အက်င့္သီလႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာတို႔ကို သိလိုပါက ၎တို႔၏ ကာယကံႏွင့္ ဝစီကံတို႔ကို အကဲခတ္ၾကည့္လွ်င္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2019
ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အသက္ ၄၀ မွာ ဘဝစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံၾကေပမယ့္ ၄၀ ေက်ာ္လာရင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုခုျဖစ္ေစ ေလ့လာဖို႔ ဝန္ေလးလာတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း မိသားစု စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္၊ စီးပြားေရးကိစၥေၾကာင့္လို႔ ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူငယ္ေတြ (သူတို႔အျမင္ကေလးေတြ)နဲ႔ တစ္တန္းတည္း သင္ယူၾကရမယ့္ကိစၥကို ရွက္စရာလို႔ ေတြးေနတတ္ၾကပါတယ္။
09-May-2019
စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
08-May-2019
ျမန္မာ၏ အေရးႀကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အညႇာက မကိုင္႐ံုတမယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ဘာသာစကားကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားသင့္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔၏ ေျခလွမ္းကိုရိပ္မိသူမ်ားက လူငယ္မ်ားကို အႀကံျပဳေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
07-May-2019
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈသာမက ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု၏ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားၿပီေလာဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ယင္းအမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပသည္။
06-May-2019
လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ေရာ ႏိုင္ငံသားတို႔ဘက္တြင္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္သြားရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။သို႔မဟုတ္လွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္႐ံု၊ အပုတ္ခ်႐ံု၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္ေငး႐ံုဟူသည့္ ဘဝက႐ုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
06-May-2019
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မႈခင္းဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဆိုး႐ြားလြန္းၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
05-May-2019
ယခုေခတ္ကာလတြင္ ေထာင္မွထြက္လာပါက အရာရွိမ်ား ဘားတင္လိုက္သကဲ့သို႔ ေထာင္ထြက္ဟူသည့္ အေနအထားကို ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုသဖြယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ရေသာ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနေသာ လူမိုက္မ်ား ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ေနထိုင္က်က္စားလာၿပီး ၎တို႔ကို လူလိမၼာမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည္မွာလည္း စာရိတၱဆိုင္ရာ သြန္သင္ဆံုးမမႈမွအစ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆံုး အားနည္းခ်က္ေတြ ဗရပြရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
04-May-2019
အသိပညာေတြ၊ အတတ္ပညာေတြ ဘယ္လိုပဲ တတ္ေျမာက္ထားပါေစ၊ ပရိယတၱိစာေတြကို ဘယ္လိုပဲခဲရာခဲဆစ္သင္ယူႏိုင္ပါေစ စိတ္ထားေကာင္းမရွိဘူးဆိုရင္ မိမိေကာင္းက်ိဳးေရာ၊ ေလာကေကာင္းက်ိဳးေရာ သယ္ပိုးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိေပးခဲ့တာပါ။
03-May-2019
စည္းကမ္းဆုိသည္မွာ သာမန္ မိသားစုတစ္ခု၊ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ တကၠသုိလ္တစ္ခုမွသည္ နုိင္ငံေတာ္တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေျပာရပါက မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံသားမွန္သမွ် ေလးစားလုိက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဥပေဒဟုဆုိပါက ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တုိ႔က ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည္။
01-May-2019
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိမႈမွအစ လူမႈဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေန႔တိုင္း အလုပ္သမားေန႔အျဖစ္ သေဘာထားကာ ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အေၾကာင္း
01-May-2019
မုန္တုိင္းႏွင့္ ေျမငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ယခင္ကထက္ ပုိမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိေပရာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အသိပညာ တိုးျမႇင့္ေပးေရးကုိလည္း အျခားအေရးႀကီးကိစၥမ်ားနည္းတူ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္
29-Apr-2019
ယေန႔ႀကံဳႀကိဳက္ေနရသည့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမြန္သူ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ အေလးထားသူဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္သြားၿပီးမွ ေျခရာလိုက္တိုင္းေနရသည့္ ဘဝမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
29-Apr-2019
အတိတ္ကာလတြင္ ကုိယ္က်ဳိးအတၱကိုသာ ၾကည့္သူမ်ား၊ လူ႔အႏၶမ်ားေၾကာင့္ အဖိုးတန္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးသြားသည္မွာ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို ထုိင္ၿပီး ျပစ္တင္ေဝဖန္ေန႐ံုျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္ဦးမည္မဟုတ္ေပ။ ေပ်ာက္သြားသည့္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ အစားထုိးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္လွ်င္ သစ္ပင္စုိက္ၾကရမည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။