News

POST SECTION

EDITORIAL

13-Nov-2017 tagged as
ည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ဧရာမ ႀကီးမားေသာ အရင္းအႏွီးမ်ိဳး မလိုအပ္ဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေသာ SME မ်ား ဆက္လက္ အားေကာင္းလာႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုးႏႈန္းကိစၥကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကရမည္
12-Nov-2017 tagged as
လက္ဝဲ အယူဝါဒျဖစ္ေစ၊ လက္ယာ အယူအဆျဖစ္ေစ ေကာင္းကြက္ႏွင့္ ဆိုးကြက္ဟူသည္ ဒြန္တြဲေနစၿမဲျဖစ္ရာ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသည့္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာင္အခါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာဟူသည့္ Nation State တစ္ခုအေနႏွင့္ ကမၻာတြင္ ေပၚေပါက္လာစရာရွိသည့္ အယူဝါဒ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားၾကား၌ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အယူဝါဒမ်ား၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ေလ့လာတြက္ဆ ထားၾကရမည္
11-Nov-2017 tagged as
တကယ္ေတာ့ လူႀကီးဆိုတာ လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ျမင္ေအာင္ ပိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
11-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔အလယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးမားသည့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း အစၥေရးတို႔သည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အသံမ်ား ေပးသည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
08-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ စည္းစနစ္တက် လုပ္ၾကၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ ဇရွိသူ၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရေတာ့မည္
07-Nov-2017 tagged as
ယေန႔ ကမၻာႀကီးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီထက္ ပိုေကာင္းေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီကို ခဲရာခဲဆစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရသည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒကိုမွ် တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ တြယ္ဖက္ မထားသင့္ဘဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကီးမားသည့္ အသိဉာဏ္ျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
07-Nov-2017 tagged as
ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစ၊ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီပညာရွင္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္ေစ မိမိထူးခၽြန္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ပညာျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုပါက လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ ခံရ႐ံုမွ်မက တန္ဖိုးဟူသည္မွာလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ပညာရပ္ အသီးသီးကို မိမိဝါသနာအလိုက္ လူမွန္ေနရာမွန္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ တန္ဖိုးထား ေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက တာဝန္သိစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
05-Nov-2017 tagged as
မည္သည့္လုပ္သားမဆို အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ရယူလိုၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အလံုးစံု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဦးစြာဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္မွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္
04-Nov-2017 tagged as
ကိုယ္အျမတ္ရရင္၊ ပိုက္ဆံရရင္ၿပီးေရာ က်န္တာ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ဖြင့္ထားမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟီးေနတဲ့ ဘုရားစင္ႀကီး ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ကုသိုလ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး
02-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိသားစုတိုင္း အိမ္ပိုင္သည္၊ မပိုင္သည္ ဆိုျခင္းထက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ဝယ္ယူႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးေရးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္အတြင္း မွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဈးကစားသူမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေဈးကြက္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
01-Nov-2017 tagged as
အတိတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ပညာေရးက႑ကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးပံုစံ ေလွ်ာက္လုပ္ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာသည့္နည္းလမ္း၊ ခိုင္မာသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါမွ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စိတ္ခ်ရမည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း
31-Oct-2017 tagged as
ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲသည္ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုပါ ပိတ္ခ်ိန္၊ ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ပို၍ Timing ကိုက္ညီစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာမူ အခ်ိန္ကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေပသည္။
30-Oct-2017 tagged as
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ခုမကႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ လံုၿခံဳေရးကိစၥဟူသည္ ေပါ့ေပါ့ေတြးကာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရမည့္ ကိစၥလံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူး သတိေပး ေဖာ္ျပလိုရင္း
29-Oct-2017 tagged as
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကမၸည္းတင္ က်န္ရစ္မည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
28-Oct-2017 tagged as
လူဆိုတာ အတၱရွိၾကတဲ့ သတၱဝါေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတၱဆိုတဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္၊ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ရလာဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္ေတြ ထားေပးမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။