News

POST SECTION

EDITORIAL

27-Feb-2019
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားလည္း အရွိန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ငါးႏွစ္ခန္႔ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တူညီေသာဦးတည္ခ်က္မွာ စစ္တပ္အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်သြားေရးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
26-Feb-2019
ယခုျပႆနာသည္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္း ဂ်ာနယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ျခင္းသာမက ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ ယင္းအာဏာသံုးရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေပၚ မထီျမင္ျပဳသည့္သေဘာ စိန္ေခၚ၊ လြန္က်ဴးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္
25-Feb-2019
ယခုႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနခဲ့စဥ္က ၎၏ထူးျခားေသာမွတ္ခ်က္စကားမွာ “ေၾကာက္ရြံ႔မႈသည္ တကယ့္အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈျဖစ္သည္”ဟူ၍ပင္။
25-Feb-2019
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မရွိေတာ့မွဟူသည့္ အဆိုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ၾကားလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥဟု ထင္မွတ္သြားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ (ေရွ႕ႏွစ္) ကစကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ကိစၥကို တပ္မေတာ္ဘက္က အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ကတိေပးေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ ယမ္းေငြ႔ေတြစတင္လြင့္ျပယ္ရာမွ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ထိ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။
24-Feb-2019
ဘာမွအပန္းတႀကီး၊ အင္အားစုိက္စရာမလိုဘဲ ကုိယ့္တစ္ကုိယ္လံုး ေန႔စဥ္ကိစၥေတြမွာေတာင္ တာဝန္သိစိတ္ မရွိေသးရင္ မိသားစုတာဝန္၊ အသင္းအဖြဲ႔တာဝန္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တာဝန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ေတြမွာ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ယူဖို႔ ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မလဲဆုိတာပါ။
21-Feb-2019
အဂတိလုိက္စားမႈဟူသည္ လာဘ္ႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ အေပးအယူ လုပ္သည့္ကိစၥတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
20-Feb-2019
ထုိ႔ထက္ ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးကစားသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
19-Feb-2019
ေခါင္းေဆာင္မႈ အတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္ထားေသာ ပါတီ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ခ်ီ၍ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။
19-Feb-2019
“လူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္မဆိုထားႏွင့္၊ ၎တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ႐ံုမွ်ျဖင့္ ၎တို႔၏ ယုတ္မာမႈခံရေလေအာင္ မိမိပါယုတ္မာသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္လံစဥ္းစားမိတတ္သည္”ဆိုေသာ သတိေပးစကားမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလွသည္။ သူခိုးကိုဆရာတင္မိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္သူခိုးမျဖစ္ေသာ္မွ၊ သူခိုးတပည့္ေတာ့ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသြားသည္။
18-Feb-2019
ေခတ္အဆက္ဆက္ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းရွိလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေယာက္ယက္ခတ္ၾကသည္၊ အလုပ္မ်ားၾကသည္၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားက လာမည့္လူႀကီးမၿငိဳျငင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္၊
17-Feb-2019
“ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္လဲပစ္ဖို႔ လူတိုင္းစဥ္းစားၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မစဥ္းစားတတ္ၾကဘူး” လို႔ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္႐ုရွား စာေရးဆရာႀကီး လီယိုေတာ္စတြိဳင္းရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို စာဖတ္သူမ်ား ႐ိုးအီေနေအာင္ ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
14-Feb-2019
စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေနအထားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အာဏာရပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပပါ အလွမယ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလာင္းရိပ္ကင္းသည့္ တစ္သီးပုဂၢလသမားမ်ားအေနႏွင့္မူ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားၿပီး အႏိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲလွသည့္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ၿပိဳင္ရသလို ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါသည္။
13-Feb-2019
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ကရင္နီလူငယ္မ်ားကို ေဒသ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရး၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သမိုင္းကို အိုးမဲသုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
12-Feb-2019
“နီေပါႏိုင္ငံဟာ ဘုရင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနတယ္။ နီေပါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မတူညီတဲ့အခ်က္က နီေပါမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခုခ်ိန္ထိ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို မရေသးပါဘူး။
12-Feb-2019
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုက မိမိတို႔ သန္ရာ႐ႈေထာင့္ အထိုင္ကိုယ္စီမွ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုေဝါဟာရကို ၾကားရလွ်င္ပင္ စိတ္မသက္မသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္သည္။