News

POST SECTION

EDITORIAL

14-Oct-2018
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။
14-Oct-2018
နဂိုကတည္းက အာဏာ၊ ဩဇာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအတြက္ ရန္လိုေနတဲ့ အုပ္စုကြဲေတြေၾကာင့္ မသင့္မတင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပည္သူေတြခမ်ာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္က က်ားကလာဆြဲသြားမလဲဆိုတာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပူပန္ေနရသလို ျဖစ္လာတယ္။
11-Oct-2018
“ဘဝဟူသည္ တိုက္ပြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ လူသားအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကဲ့သို႔ ေလာကီလူ႔ဘံု၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ဆႏၵမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနရေပသည္။
11-Oct-2018
Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာသံုးဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပေရးသားခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုျခင္းသာမက ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေလာကတစ္ခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။
10-Oct-2018
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္ၿပီး နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ထားၾကသည္။
09-Oct-2018
ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ မရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြမ်ားစြာ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္းမရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသြားသနည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း ဆိုျခင္းတို႔မွာလည္း ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။
08-Oct-2018
လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ မူဝါဒ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳသည္မ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရ ပါတီအဝန္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕၏ တံု႔ျပန္ပံုမွာ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကို ကိုယ္ျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
07-Oct-2018
အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း “ခ်စ္လံုးလံုး၊ မုန္းလ်ားလ်ား”ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝ ရွိေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနရာတိုင္းမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ မခ်စ္တတ္တဲ့ စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲဒီစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ခ်စ္ရာ မေရာက္ဘဲ ႏွစ္ရာေရာက္ၿပီး မိသားစုအတြက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ပါ တန္ဖိုးမဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ၿပီးၿပီ။
05-Oct-2018
အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အလြန္းသင့္သူမ်ားကိုသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားကို လူတစ္စုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအဆင့္အတန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ အစိုးရမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္လွသည္။
04-Oct-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း ဟုတ္ေယာင္ေယာင္၊ ဟုတ္ႏိုးႏိုး အက်ိဳးအပဲ့ ဒႆနမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ တတ္ေယာင္ကား နည္းနာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားေစႏိုင္သည့္ အလြဲဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။
02-Oct-2018
သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕အေပၚ ယခုေနာက္ပိုင္း အဆိုးျမင္မွတ္ခ်က္မ်ား ယခင္ထက္ပိုမ်ားလာျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။ သာမန္ နားလည္မႈလြဲေခ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ အျမင္ေစာင္းေနျခင္းမွာ ျပႆနာမရွိလွေသာ္ျငား တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နာမည္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားေနလွ်င္မူ ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္ပါရွိႏိုင္သည္။
01-Oct-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ မ်ားျပားေနသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြတြင္ ယွဥ္ၾကည့္ပါမူ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ သံုးဆခန္႔ ျမင့္မားေနသည္။
29-Sep-2018
သည္းခံႏိုင္စြမ္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အင္မတန္ျမင့္မားတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခုေပါ့။ ေမြးရာပါ သည္းခံႏိုင္တာမ်ိဳးထက္ ကိုယ့္ဘာသာ ေလ့က်င့္ယူရတဲ့သေဘာမ်ိဳးက ပိုကဲတယ္။ ဒီေနရာမွာ သည္းခံတယ္ဆိုတာ အရာရာကို ေပယ်ာလကန္ျပဳၿပီး မတုန္မလႈပ္ ေက်ာက္႐ုပ္လိုျပဳသမွ် ၿငိမ္ခံေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ နားလည္ရမယ္။
28-Sep-2018
အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ဆႏၵေစာလြန္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးလြန္းေနျခင္းေလာ၊ NLD အစိုးရကိုယ္၌က စဥ္းစားေတြးေခၚပံု ေျပာင္းသြားျခင္းေလာ၊ အရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေန၍ေပေလာ၊ အခန္႔ထားခံအမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္ေနျခင္းေလာ ေဝခြဲရခက္စရာမ်ား ရွိေနသည္။
27-Sep-2018
ေသနတ္ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားေသာ လူသတ္လက္နက္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ိဳးတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။