News

POST SECTION

EDITORIAL

18-Mar-2019
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစံုရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ မည္သည့္ အသားအေရာင္ ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္ အယူဝါဒမ်ား မႀကီးထြားေရးတို႔အတြက္ အသိဉာဏ္ ပညာေရာ၊ ေမတၱာတရားပါ ႀကီးမားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
17-Mar-2019
ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဖက္က အၿမဲတမ္း ထည့္တြက္စဥ္းစားေပးၿပီး အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္မႈ ရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကိုးအားထားျပဳမႈ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါ။
14-Mar-2019
အထူးသတိထားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတုိ႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကုိ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
14-Mar-2019
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး(လူငယ္)မ်ား ညံ့ေနၿပီဆိုပါက ယင္းႏိုင္ငံ၌ ကေလးထက္ ညံ့ေသာ လူႀကီးမ်ား ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့ဖူးေပသည္။ ျ
13-Mar-2019
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ အရိပ္အကဲအေပၚ မူတည္ေနေသာ္ျငား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့ေသာ အလားတူ ေကာ္မရွင္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာသာလြန္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ရပ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ သည္းခံမႈ၊ သည္းမခံမႈ အတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈကိုလည္း မ်ားစြာ ထင္ရွားေစသည္။
10-Mar-2019
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတုိ႔မွာ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာက ဝုိင္းရံလ်က္ရွိေနေပရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳး သကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ အထူးသတိျပဳကာ Restrain လုပ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
09-Mar-2019
ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဉာဏ္ပညာ အဆင့္အတန္း၊ က်င္လည္ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး ခြဲျခား၊ ႏွိမ္ခ်စိတ္ မ်ားၾကတယ္ဆုိတာ လက္သင့္ခံခ်င္စရာ ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းေတြမွာေတာင္ ဒီလိုစိတ္မ်ဳိးေတြ အင္မတန္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနတယ္။
06-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အႏုလံု ပဋိလံု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ထက္ စာေမးပြဲတြင္အမွတ္မ်ားမ်ားရေစရန္ ပံုစံက် စေကးကိုက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလြတ္က်က္၊ အေသမွတ္ျခင္းကိုသာ သင္ၾကားေပးေနဆဲျဖစ္ရာ လက္ရွိေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ သင္ၾကားနည္းအေဟာင္းတို႔ သဟဇာတျဖစ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။
06-Mar-2019
လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးစာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စာအုပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ အားတက္ စရာဟုပင္ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာမက ကေလးမိဘအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဖးမမွသာ ခရီးေပါက္မည္ျဖစ္ေပသည္။
04-Mar-2019
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္မူ လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အရွိတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားၾကရသည္ျဖစ္ရာ ရလာေသာ နည္းလမ္းတို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း အမ်ားအႀကိဳက္ႏွင့္ မညီတတ္ေပ။
03-Mar-2019
ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ တိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မလြဲမေသြ ႀကိဳဆိုၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိျပည္သူအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ဘီလူးစည္း လူ႔စည္းကို ပီပီျပင္ျပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္
03-Mar-2019
ကိုယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဇာတိေဒသ၊ လိင္တိမ္းၫြတ္မႈ၊ ဝင္ေငြ၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ မတူျခားနား ကြဲျပားသူေတြအေပၚ သည္းမခံႏိုင္တာ၊ ဆန္႔က်င္ပုတ္ခတ္တာ၊ ႐ိုင္းပ်ဆဲဆိုတာ၊ ရန္လိုမုန္းတီးတာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားတာေတြကလည္း ေတာက်တာပဲ။
01-Mar-2019
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္က သူရဦးေရႊမန္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ခံေနရေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ လိုလားေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု မလိုလားေသာ ဥပေဒဆုိးမ်ား၊ ပုဒ္မဆုိးမ်ား ပယ္ဖ်က္၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုထက္ပို ဥပေဒျပဳတာဝန္ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္ၾကမည္
28-Feb-2019
ယေန႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ လူေလးမ်ိဳးကို အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ အမွန္တရားကိုထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ အစုအဖြဲ႔အလိုက္လည္း ေတြ႔ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားအတြက္ အသက္ပင္စြန္႔သြားၾက၏။ စြန္႔လႊတ္သြားသူအခ်ိဳ႕၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားပင္ ယေန႔တိုင္ ေဖာ္ထုတ္မရႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိေနေသး၏။ ဤသူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္၏။ ထို႔အတူပင္ ဒီမိုကေရစီသူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားလည္းရွိ၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အမွန္တရားကိုလည္း နားလည္သည္။ မွားေနမွန္းလည္း သိသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားဘက္က မရပ္တည္ရဲၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေဟာသိကံမ်ားပင္ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕မွာ အမွန္တရားကို သိသိႀကီးႏွင့္ပင္ ေရငံုေနၾကသည္။ ထုတ္ေဖာ္ရန္ သတၱိမရွိၾက။ ထိုသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ ေစတနာမရွိ မိမိကိုယ္မိမိ ေစတနာရွိသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
28-Feb-2019
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ဒီမုိကေရစီ အင္အားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးက ႏုိင္ငံေရးထုိးႏွက္မႈ၊ လက္စားေခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔အျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘဲ စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္စတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္