News

POST SECTION

EDITORIAL

11-Jul-2019
အခုဆို ၾကည့္ေလ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မႈခင္းေတြကိုၾကည့္။ ထစ္ခနဲဆို လုယက္တယ္။ အလစ္သုတ္တယ္။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ လူသတ္တယ္။ အခုဆို သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြဆိုတာ မၾကားခ်င္မွအဆံုး။ ထမင္းစား၊ ေရေသာက္လိုေတာင္ ျဖစ္လာေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ပ်က္သုဥ္းျခင္းရဲ႕ အမွတ္ေတြ မ်ားလာ၊ ျမင့္လာေနလို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာခ်င္တာဗ်ာ။ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယိုယြင္း၊ ပ်က္စီးလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။
10-Jul-2019
မိမိအလိုဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအရာမ်ားကို မျမင္လို၊ မၾကားလို ျဖစ္ၾကသည္မွာ လူသားတို႔၏ ပင္ကိုသဘာဝတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ကာ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမွာမူ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသိဉာဏ္နိမ့္ပါးေနျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရာသာေရာက္ေပမည္။
09-Jul-2019
ေလာကသဘာဝအရ ရွိေနတတ္သည့္ အဆိုး၊ အေကာင္း၊ အမွား၊ အမွန္တို႔ကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား ကြဲျပားစြာသိရွိရန္အလို႔ငွာ ယထာဘူတက်က်၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈရွိရွိ ပကတိအေျခအေနအတိုင္း ဆန္းစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္မႈက အေရးႀကီးသလို ဆန္းစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္မည့္သူမ်ား၏ အသိပညာေရခ်ိန္ႏွင့္ အဂတိ တရားကင္းစင္မႈလည္း အေရးႀကီးေပသည္။
08-Jul-2019
ဒီမိုကေရစီပဲေျပာေျပာ၊ ျပည္သူ႔ေခတ္ေရာက္ၿပီဟုပဲဆိုဆို စစ္တမ္းထုတ္စရာမလိုဘဲ လက္တန္းေျပာ၍ရႏိုင္သည့္အရာမွာ အဆိုပါတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပိုင္းတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
08-Jul-2019
ဆဲဗင္းဇူလိုင္မွာမူ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဖိႏွိပ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးတစ္ရပ္ စတင္ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ၁၉ ဇူလိုင္မွာမူ တိုင္းျပည္၏ စစ္မွန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႀကီးမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရသည့္ေန႔ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
06-Jul-2019
မတရားျပဳက်င့္ခံရတဲ့ ကေလးငယ္တစ္ဦးတည္းအတြက္ သာမက အျခား ကေလးငယ္ေတြလည္း မတရားမႈနဲ႔ မႀကံဳေတြ႔ေစရဖို႔ ျပည္သူေတြ အံုလိုက္၊ က်င္းလိုက္ လမ္းမေပၚထြက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အမွန္တကယ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေပၚထြန္းဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈလို႔ပဲဆိုရမွာပါ။
04-Jul-2019
ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လူထုအက်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရးျဖင့္သယ္ပိုးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏိုင္ေရး၊ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးသာ သူ႔အတြက္အေရးႀကီးေပမည္။
04-Jul-2019
ျပည္သူထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အေပၚ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မုန္းတီးျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ၎တို႔မုန္းတီးသည္မွာ လူနည္းစုတစ္စု စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္ခြင့္ရေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ လက္တြဲ ၾကည္ျဖဴ”ဟူသည့္ေခတ္ကာလကိုေရာက္ရွိရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က အမွန္တကယ္ ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားမ်ိဳး ထားရွိရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း
02-Jul-2019
ယေန႔အတြက္ အျခားသတင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ကိစၥမေျပာဘဲ စာဖတ္သည့္ကိစၥဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေျပာရျခင္းမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း စာဖတ္သည့္ အေလ့အထမွာ ဆုိးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာဖတ္နာသူဦးေရ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
01-Jul-2019
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းတစ္ရပ္ဟူသည္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေဟာင္းမ်ားက “ကႀကီး”ဟူသည့္ အကၡရာေရးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ မိမိက “ခေခြး”ေရးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “ကႀကီး”ကို “ယ”(ယပက္လက္) ျဖစ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားသူ မဟုတ္သည္ကို ျပည္သူသိေအာင္ သက္ေသထူျပႏိုင္သူမ်ားကို ဆိုလိုေပရာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ကႀကီးၿပီးသည္ႏွင့္ လာရမည့္ အကၡရာစဥ္မ်ားကို လွလွပပ ေရးျပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အထူးေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္
28-Jun-2019
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ #MeToo ကဲ့သို႔ “တို႔လည္းအတူတူပဲ”ဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုသူ ဘယ္ႏွဦးအထိရွိသည္ကို မည္သူမွ် သိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ
27-Jun-2019
ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအထိ လက္လွမ္းမီေနသည့္ အဆိုပါဧရာမမူးယစ္ ရာဇာႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို သိုင္းဝိုင္းထားသည့္ လက္မည္းႀကီးမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ သို႔မဟုတ္ မေဖာ္ထုတ္ရဲသေ႐ြ႕ ထူးမျခားနားဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ျပက္ရယ္ျပဳသံမ်ားသာ ဆက္ၾကားေနရမည္
25-Jun-2019
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုထူေထာင္ရာတြင္ တာဝန္သိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အထူးအေရးပါလွေပသည္။ ထို႔အတူ တာဝန္ယူေသာ၊ တာဝန္ခံေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ မွ်တေသာ၊ ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ အမ်ားထက္ အခြင့္ထူးမခံေသာ၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အေပၚစီးတြင္ရွိမေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈကလည္း ထပ္တူအေရးႀကီးေၾကာင္
24-Jun-2019
ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပမွ ဧရာမအဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ေပးသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အက်ိဳးရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံလည္းအက်ိဳးရွိေစမည့္ မူဝါဒေကာင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္မည့္သူမ်ား၏ အသိဉာဏ္၊ အေျမာ္အျမင္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္
23-Jun-2019
ျပည္သူဟူသည္ အၿမဲပင္တေစ “ျဖစ္ခ်င္တာ”ဟူသည့္ဘက္တြင္သာရွိထားရာ လူထုေထာက္ခံမႈဟူသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုတည္းသက္သက္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသးသည္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလွမ္းေဝးကြာသည့္ အခ်ိန္ကာလေရာက္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို ရပ္မိရပ္ဖ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမွစ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အဆင့္အထိ တာဝန္ယူထားသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိလက္လြတ္ စကားမကၽြံမိရန္ လိုအပ္ေပသည္။