News

POST SECTION

EDITORIAL

04-Apr-2019
စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူ အေျပာဆုိမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက သတင္းစာ (သတင္းမီဒီယာ)မ်ား အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးက ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
03-Apr-2019
အတိတ္ကာလကလို အယူဝါဒေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ေၾကာင့္ စစ္မျဖစ္ဘဲ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိရာမွ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ဆန္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္က ယင္းအဆိုကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ အျငင္းအခံုမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။
02-Apr-2019
“လာရင္းကိစၥ”(Good Governance) ကို အုပ္စုကိစၥ Us Them ႏွင့္ ခြဲျခားစဥ္းစားႏိုင္ျခင္းျပဳႏုိင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆိုသည္မွာ ထူးျခားမႈ႐ွိလိမ့္မည္
02-Apr-2019
ျမဴနီစီပယ္ေခၚ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိမိၿမိဳ႕႐ြာကို စည္ပင္သာယာ သန္႔ရွင္းလွပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕လူထု ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္
01-Apr-2019
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပရိသတ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ရာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ Sense of Belonging အတိုင္းအဆကို ယခုလိုေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ အထူးလံုးပန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္။
31-Mar-2019
ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆ တိမ္းေမွာက္မႈေတြ၊ ယာဥ္တိုက္မႈေတြ၊ ယာဥ္မီးေလာင္မႈေတြေၾကာင ့္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈထက္ ေစာေစာကေျပာတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္အလိုက္ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈက ပိုမ်ားတာေတြ႔ရမယ္။
28-Mar-2019
အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ေပးၿပီး ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္မွာ သမိုင္းေပးအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္မူ မတူကြဲျပာသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလ ဦးတည္သည့္လမ္းမွန္ကို ရွာေတြ႔ေလျဖစ္ေပသည္။
28-Mar-2019
ယေန႔အခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနေပရာ အေခၚအေဝၚကဲ့သို႔ေသာ အေသးအဖြဲကိစၥကအစ ဂ႐ုစိုက္တတ္ပါမွ မိမိတို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ အေရာက္ တြန္းႏိုင္မည္
26-Mar-2019
အေျပာင္းအလဲဟုဆိုရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား နာမည္ေျပာင္းျခင္း၊ လူေျပာင္းျခင္းကဲ့သို႔ အေပၚယံဆန္ဆန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားထက္ အႏွစ္သာရ သေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲေရးကို ျပည္သူလူထုက ပို၍လိုလားခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။
25-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အေျခခဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လက္ညႇိဳးထုိးၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး စေသာ အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ား ျဖစ္ကာ ဒံုရင္းဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
23-Mar-2019
လူ႐ိုေသရွင္႐ိုေသျဖစ္တဲ့ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာဆိုရင္ လူႀကီးေတြကို ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဆံုးမစကား ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲတဲ့သူေတြ မရွိပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး သံဃာေတာ္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကသာ “ႀကီးမိုက္မျဖစ္ေစနဲ႔၊ လူငယ္ေတြကို ငရဲမေပးနဲ႔”လို႔ဆိုၿပီး ဆံုးမေလ့ရွိခဲ့ၾကတာကို သိရပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြကို လူငယ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဆံုးမရဲၾကမွာလဲ။ တကယ္ေတာ့ လူႀကီးဆိုတာ လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ျမင္ေအာင္ ပိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပဲ
21-Mar-2019
အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့သေဘာျဖင့္ မိမိဘက္က တင္လိုက္ေသာ ပို႔စ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေရးသားလိုက္သည့္ စာသားတစ္ခုသည္ပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အဓိပၸာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ယင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ေနသူ အားလံုး အထူးပင္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။
21-Mar-2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္မႈဟူသည့္အရာက ပဓာနက်သည့္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားမႈတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
19-Mar-2019
ယခုအခ်ိန္သည္ စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ေတြခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေျမာက္ဦးသာမက ရခုိင္ျပည္ကုိပါ ကယ္တင္ႏုိင္မည္
19-Mar-2019
လူငယ္ဟူသည္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိကာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဆန္ျခင္းစသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွားအမွန္ႏွင့္ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။