News

POST SECTION

EDITORIAL

17-Oct-2017 tagged as
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြေၾကာင့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလကထုတ္ေသာ ဂ်ပန္ကားေလးမ်ားေလာက္ကိုသာ ဘဝပန္းတိုင္ေတြထဲက ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အိပ္မက္မက္ေနၾကရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမွန္တကယ္ မွီခိုအားထားရသည့္ Public Transport ေကာင္းမ်ား အေျခတက်၊ စနစ္တက် ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးၿပီးပါမွ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ၂၀၁၈ မူဝါဒမ်ိဳးကို ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း
17-Oct-2017 tagged as
စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုင္းအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ မလြဲမေသြ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေမြးထုတ္ရာ၌ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုေန႐ံုျဖင့္ အခါခပ္သိမ္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လိုလွ်င္လိုသလို ထုတ္သံုးရန္ အထူး လိုအပ္လွေၾကာင္း
15-Oct-2017 tagged as
လက္ရွိအခ်ိန္သည္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုခ်စ္စိတ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းၿပီး ေပါင္းစည္းမႈရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေပရာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီး သာမက ႏိုင္ငံသား အားလံုးက အတိတ္က ဒဏ္ရာေဟာင္းမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အဓိပတိ တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားကာ အလုပ္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၲာရပ္ခံ ေဖာ္ျပလိုရင္း
14-Oct-2017 tagged as
မတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို အမွန္တကယ္ ေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့သူေတြ အားလံုး သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမတ္ဗုဒၶဟာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈ (Noble Silence) ကိုအထူးႏွစ္လိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆူဆူညံညံ အသံဗလံေတြ မလိုဘဲ မလုပ္ဖို႔ အၿမဲဆံုးမခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ရင္း ရွင္သာရိပုတၲရာရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ ေက်ာင္းဝင္းထဲကိုလာၿပီး ဆူဆူညံညံ စကားေျပာဆိုတာေတြ႔လို႔ ေက်ာင္းျပင္ဘက္ကို ထြက္ဖို႔ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာ သုတၲန္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
12-Oct-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမ်ားစြာကို ဆက္ခံထားရသည့္အတြက္ သစၥာခံစိတ္၊ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ မိပါက မိမိတို႔ ကိုယ္စားျပဳ၊ ေထာက္ခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို မိမိတို႔ ဘာသာ သိကၡာခ်၊ တန္ဖိုးခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည့္အျပင္ လိုခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည္ထက္ ေဝးသြားႏိုင္ေၾကာင္း
11-Oct-2017 tagged as
သိၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ “ဘာမွမျဖစ္လွ်င္ ဘာမွမျဖစ္ပါ”ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ သေဘာထား ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္ကမ်ားေပရာ Safety ဟူေသာကိစၥကို အေလးအနက္ထား အာ႐ံုစိုက္သူ နည္းပါးလွပါသည္။
11-Oct-2017 tagged as
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဟူသည္ မည္သည့္ေခတ္ကာလေရာက္သည္ျဖစ္ေစ အေနအစား အေခ်ာင္ရလိုသူမ်ားအတြက္ အသံုးခ်စရာအရာ လံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳရမည္
09-Oct-2017 tagged as
သတိတရားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတိတရားသည္ ေမတၱာတရားထက္ အမွားအယြင္း မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက သတိႀကီးသူသာ ရွင္သန္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္
08-Oct-2017 tagged as
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ အနာဂတ္ ကာလတြင္ မိမိယဥ္ေက်းမႈ သာမက တစ္ပါးသူ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကေလးစာေပကို ပုခက္တြင္းမွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ လူစဥ္မီသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ေဖးမကူညီၾကရမည့္အေၾကာင္း
07-Oct-2017 tagged as
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဘယ္လိုဘာသာပဲ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ျပန္ဆန္းစစ္တတ္ၿပီး သတိတရားနဲ႔ ေမတၲာတရားႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ တိုးပြားလာမွ အမွန္တကယ္ ေအးခ်မ္းသားယာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကိုရမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း
05-Oct-2017 tagged as
သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ တစ္ေယာက္ပံုစံျဖစ္လာသည့္ လက္ရွိရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ ျမန္မာ၏ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအား ျပည္တြင္းေရးကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္
04-Oct-2017 tagged as
အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႐ံုးပိတ္ရက္ ခဏတာ ေဝးကြာသြားသူမ်ားႏွင့္ မိဘဆရာသမားတို႔ကို ဝါကၽြတ္ကာလ ေက်းဇူးဆပ္ကန္ေတာ့လိုသူမ်ား သာမက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး ဤသီတင္းကြၽတ္ကာလ အခါသမယမွစ၍ မိမိအိပ္မက္ေကာင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း
04-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥဟူသည္မွာ ဆုတံဆိပ္ေပးျခင္း မေပးျခင္းျဖင့္ အကဲျဖတ္၍ မရႏိုင္ဘဲ စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေစတနာကိုသာ အရင္းခံမွ လုပ္ေဆာင္၍ရေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ေမွ်ာ္၍ေပးေသာ ဆုလာဘ္တို႔မည္သည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးမေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက တစ္ခါတရံတြင္ ေပးသူကိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလာႏိုင္ေၾကာင္း
02-Oct-2017 tagged as
ျမန္မာ့အသံ ကမၻာက ၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ သတင္းစာႏွင့္ မီဒီယာမ်ိဳး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာေလာကသားမ်ား သာမက တတ္စြမ္းႏိုင္သူ အားလံုးက ကိုယ္က်ိဳး မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းႀကံဆၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
02-Oct-2017 tagged as
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လမ္းၾကမ္းအတြက္ ေႂကြးေဟာင္းမ်ားစြာကို ေလွ်ာ္ေပးခဲ့သလို က႑ေပါင္းစံု တိုးတက္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြအသစ္မ်ား သာမက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာပင္ ထပ္ေပးခဲ့သည္မွာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ေပသည္။