News

POST SECTION

EDITORIAL

05-Nov-2017 tagged as
မည္သည့္လုပ္သားမဆို အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ရယူလိုၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အလံုးစံု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဦးစြာဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္မွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္
04-Nov-2017 tagged as
ကိုယ္အျမတ္ရရင္၊ ပိုက္ဆံရရင္ၿပီးေရာ က်န္တာ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ဖြင့္ထားမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟီးေနတဲ့ ဘုရားစင္ႀကီး ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ကုသိုလ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး
02-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိသားစုတိုင္း အိမ္ပိုင္သည္၊ မပိုင္သည္ ဆိုျခင္းထက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ဝယ္ယူႏိုင္၊ ငွားရမ္းႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးေရးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္အတြင္း မွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဈးကစားသူမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေဈးကြက္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
01-Nov-2017 tagged as
အတိတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ပညာေရးက႑ကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးပံုစံ ေလွ်ာက္လုပ္ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာသည့္နည္းလမ္း၊ ခိုင္မာသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါမွ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စိတ္ခ်ရမည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း
31-Oct-2017 tagged as
ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲသည္ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုပါ ပိတ္ခ်ိန္၊ ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ပို၍ Timing ကိုက္ညီစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာမူ အခ်ိန္ကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေပသည္။
30-Oct-2017 tagged as
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ခုမကႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ လံုၿခံဳေရးကိစၥဟူသည္ ေပါ့ေပါ့ေတြးကာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရမည့္ ကိစၥလံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူး သတိေပး ေဖာ္ျပလိုရင္း
29-Oct-2017 tagged as
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကမၸည္းတင္ က်န္ရစ္မည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
28-Oct-2017 tagged as
လူဆိုတာ အတၱရွိၾကတဲ့ သတၱဝါေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတၱဆိုတဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္၊ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ရလာဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္ေတြ ထားေပးမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။
26-Oct-2017 tagged as
ယေန႔ရန္ကုန္တြင္ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္သည့္ ျပႆနာကို အရင္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကားပါကင္ေနရာဦးသည့္ ျပႆနာႏွင့္ စည္ပင္သာယာပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း နယ္ခ်ဲ႕ကာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ဆိုင္မ်ား ျပႆနာတို႔သည္လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ပါဝင္ေနေပသည္။
25-Oct-2017 tagged as
အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ေန႐ံုမွ်မက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဆိုပါက အျပဳခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ရွာႀကံထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Virtual World ႏွင့္ Real World ဟူသည္ ေလာကႏွစ္ရပ္တြင္ မွ်တစြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
24-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္းတြင္ အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မယူဘဲ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုအျဖစ္သနစ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ တစ္ဆက္တည္း စဥ္းစားထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
23-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားတြင္သာမက လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ သတင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား မရွိျခင္းသည္ သတင္းစာမ်ားအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မူ သတင္းေကာင္းဟုပင္ဆို၍ ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
22-Oct-2017 tagged as
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအေၾကာင္း ပိုသိသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာက တ႐ုတ္အထာကို ပိုနားလည္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ားအထင္တြင္ အာရွအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ(အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္) ၾကားညပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ၏ ႐ႈျမင္ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လက္ရွိ အျဖစ္သနစ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ခန္းစာ ရယူကာ ျပည္ပဖိအားမ်ားကို တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်ႏိုင္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း သာမက အာရွေဒသဆိုင္ရာ Agenda မ်ားတြင္ အျပဳခံအဆင့္ထက္ ျပဳသူအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ အသိဉာဏ္ရွိရွိ ျပင္ဆင္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
21-Oct-2017 tagged as
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုေနတယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥမွာ ပထမဆံုး လိုအပ္တာက လုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့အျမင္ (အေကာင္းျမင္စိတ္)ရွိၿပီး မိမိအက်ိဳးေရာ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္သူေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္
21-Oct-2017 tagged as
အဓိက ေျပာခ်င္သည္မွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ တစ္ပါးသူ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးရသည့္ကိစၥအေပၚ ေက်နပ္အားရသူမ်ား မ်ားျပား လာျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းစားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အပ်က္သေဘာ ျမင္တတ္သည့္ စိတ္ (ပ်က္စီးလိုေစသည့္စိတ္)ရွိသူမ်ား အားေကာင္းေနေသးသမွ် တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ဟူသည္မွာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း