News

POST SECTION

EDITORIAL

12-Jul-2016 tagged as သာမည
ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး ပါဝါကစားပြဲမ်ားကို အဓိက ေထာက္ပင့္ေပးသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဓနဥစၥာႂကြယ္ဝမႈ အတိုင္းအတာတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္ကပင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ အဓိကႏွင့္ သာမညကို သတ္မွတ္ေပးသြား
အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ားသည္ တမင္ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မွန္း မသိ၍ မေတာ္တဆ ဝင္သြားျခင္းမ်ဳိးကို နားလည္ေပးႏုိင္ေသာ္ျငား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားမွန္း သိသာေနသည့္ ျပႆနာ ပ်ားအုံမ်ဳိးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ေရွာင္ရွားရမည့္အစား တုတ္ႏွင့္ သြားထိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ႀကီးမားသြားႏုိင္ေၾကာင္း
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ဖတ္စာအုပ္ေတြ မင္က်မင္န ေကာင္းဖို႔၊ ပါတဲ့႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည္လင္ျပတ္သားဖို႔၊ အခ်ဳိးအစားမွန္ဖို႔၊ သတ္ပုံ အက်အေပါက္ ကင္းဖို႔၊ စကၠဴ အရည္အေသြး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ျဖစ္ဖို႔ေလာက္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ၾကဦး...
လူပုဂၢိဳလ္ကို အေျခခံေသာ လြန္ကဲသည့္ ခ်စ္ခင္စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္တို႔ျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ ကာလကို ျပည္သူအမ်ားစုက နားလည္လက္ခံၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပဲ့တင္သံမ်ားကမူ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၏ လက္ေတြ႔ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံကာ အ႐ႈံးအျမတ္ တြက္ၾကမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင့္က်က္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ေမတၱာကို အေျခခံေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံႀကီးသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး ေခတ္စားလာေစရန္မွာ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေလးကဲလြန္းေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး၊ အုပ္စုတိုက္ပြဲဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကို ခဝါခ် အဆုံးသတ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းအမ်ားကို မူတည္ကာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ အနီးအေဝး
လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း International Telecommunication Union - ITU ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီမ်ား ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ကေသာ္လည္းေကာင္း အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ တယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ လိုက္နာျခင္း မ...
04-Jul-2016 tagged as
ထိုအေျခအေနတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ခံစားခြင့္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရတို႔ အၾကားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား မည္သို႔ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝမည္ ဆိုျခင္းကလည္း ပုစာၦ၏ ေပးထားခ်က္
03-Jul-2016 tagged as
ျမန္မာျပည္မွာ ေမြး၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေန၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းထား၊ ျမန္မာစကားေျပာတဲ့ ျမန္မာ ကေလးငယ္ေတြ ျမန္မာစာ မတတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ ႏုိင္ငံတကာကေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကပါ တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားၾကမ
03-Jul-2016 tagged as
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေသာ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွ
01-Jul-2016 tagged as
‘မူ’ ထက္ ‘လူ’ ကို ဦးစားေပးတတ္သည့္ အေလ့အထမ်ဳိး အစဥ္အလာသဖြယ္ ျဖစ္လာပါက အခန္႔မသင့္လွ်င္ လူတစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အေပၚ မိမိတို႔ဘာသာ တန္ဖိုးခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားကာ သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသထက္ ေဝးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလို...