POST SECTION

EDITORIAL

05-Dec-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဆို ႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က တစ္ဖက္သတ္ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
03-Dec-2016
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
01-Dec-2016
မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ တု႔ံျပန္မႈႏွင့္ အထူးျပဳ ညႊန္းဆိုမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္ေနေပသည္
30-Nov-2016
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၊ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္ မ်ား လြန္စြာနည္းပါးလွသည္
29-Nov-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းဟု အမည္တပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ(ကာ/လုံ)အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းမွာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ မရွိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္
29-Nov-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဖ်ားအနားမွ်သာ သိသူအခ်ဳိ႕၏ အုပ္စုအျမင္ကဲ ေသာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနႏုိင္ေပသည္
28-Nov-2016
အသက္ ၉၀ အရြယ္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သတင္းမွာ လတ္တေလာ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာအယူဆုံး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သူတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။
27-Nov-2016
လူဆိုတာ အတၲ၊ မာန၊ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္နဲ႔ ေနတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြ ဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးပေဒသာ စံုၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု နီးပါး ရွိေနတဲ့အျပင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္အၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မရႏိုင္ေသးတာ ဘာမွ မဆန္းဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။
25-Nov-2016
ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တူေသာ သနားစရာ ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းမွာမူ ဥပေဒစုိုးမုိးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ ေပးသည့့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစား ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
24-Nov-2016
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚ ဖြင့္ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ ပါဝင္ကာ မိမိတို႔ လုိလားခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ ေတာင္းဆို၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကို ရက္တုိတုိျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
23-Nov-2016
ဗဟုိဘဏ္က ဝင္ေရာက္ ထိန္းညႇိရန္ စေသာ တာဝန္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနပါက ေဒၚလာေစ်း ျမင့္မားမႈကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ ေစ်းကြက္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားကာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္
23-Nov-2016
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပူပူေႏြးေႏြး အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာ သုံးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔စိတ္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ စိတ္ဓာတ္လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားကာကြယ္ တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါမည့္အေၾကာင္း
20-Nov-2016
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အာဏာရ ပါတီတို႔ အေနႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ကင္းကင္း၊ အဂတိ ရွင္းရွင္း၊ ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ မိမိတို႔ဘာသာ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အမွား၊ အမွန္ ေပၚလာမည္
19-Nov-2016
ဂီတအႏုပညာ အတြက္ကေတာ့ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ႐ုိးရာဂီတ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဂီတ၊ တူရိယာ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အေျခခံက်က် ထိေတြ႔ မိတ္ဆက္ေပး၊ အႏုပညာ မ်ဳိးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ဂီတ အကယ္ဒမီလိုမ်ဳိး သီးသန္႔ ထူေထာင္ ေပးဖို႔လိုမယ္။
19-Nov-2016
အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ နပန္းလုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ရပ္ကပင္ သား၊ တူ၊ ညီေကာင္းစားေရး Nepotism ႏွင့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ (ေခၚ) Cronyism ဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာကာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္း