News

POST SECTION

EDITORIAL

28-Aug-2016 tagged as
ႏိုင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဗြေဆာ္ဦး ထိေတြ႔ရသည့္ ဂိတ္တံခါးမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူၿပီး ယင္းေနရာမ်ား၏ အဆင့္အတန္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမွာ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ဳိးက်ေၾကာင္း
27-Aug-2016 tagged as
ဒီလို ေခတ္မီ မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ဳိး၊ ပညာဒါနမ်ဳိးကို ၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ဆင္ျခင္ျပဳျပင္တဲ့အဆင့္၊ အတုယူ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးတဲ့အဆင့္ မေရာက္ရင္ေတာင္ ေက်ေက်နပ္နပ္၊ ဝမ္းပန္းတသာ၊ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး သာဓု ေခၚတတ္ေစဖို႔ မွ်ေဝလိုက္ရျခင္းပါ။
27-Aug-2016 tagged as
ပရိယာယ္ ႂကြယ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလွေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပါးနပ္ထက္ျမက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ထက္ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ကဲေနသည့္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို မူတည္ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္
26-Aug-2016 tagged as ေဆး
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး သတင္းမ်ားကို မျပတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
26-Aug-2016 tagged as
အထူးသျဖင့္ ကမၻာသုံး ဘာသာစကား ကဲ့သို႔ျဖစ္လာေသာ အဂၤလိပ္စာကို အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေရလည္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္မွ စားပြဲထိုး အလုပ္ပင္ ရရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ေတာ့ျခင္းကို အထက္ဆိုခဲ့ပါ ေၾကာ္ျငာက သတိေပးေနေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ အလို႔ငွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးတြင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးအလိုက္၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ပါဝင္ေနၾကသူ အထူးသျဖင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အုပ္စုအျမင္၊ ဂုိဏ္းဂဏအျမင္မ်ား မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သမွ်
22-Aug-2016 tagged as ေဆး
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ သီးျခားစီျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိ္တ္ဆက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး၊ ႏွိမ္နင္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံၿခဳံေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ အတြက္ Master Plan ေခၚ ႐ႈေထာင့္စုံ လႊမ္းၿခဳံျပည့္စုံသည့္ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းနာမ်ား
20-Aug-2016 tagged as
ႏုိင္ငံသားေတြ စည္းကမ္း ရွိဖို႔၊ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြ ျဖစ္ဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္း ခ်မွတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တုိင္ ေရွ႕ဆုံးကေန စံျပျဖစ္ေအာင္ နမူနာ ျဖစ္ေအာင္ လိုက္နာ ျပၾကရမွာ
19-Aug-2016 tagged as
ေခါင္းေဆာင္တို႔ မည္သည္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် အႀကိဳက္လိုက္၍ ေထာက္ခံ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနေသာ သူမ်ားထက္ လြဲေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ရွိပါက ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳ၊ ထိန္းမတ္ေပးသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထား သင့္ေၾကာင္း
19-Aug-2016 tagged as MPT
MPT အမ်ားသိထားၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (MPTD) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎ထံမွ ဆင္းမ္ကတ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား အမည္ေပါက္စာခ်ဳပ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းမွာ မူလလက္ေဟာင္း MPT ၏ စ႐ုိက္သဘာဝ
17-Aug-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳစုလာခဲ့ေသာ သမုိင္းမ်ား၊ ယင္းသမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား အလိုက် ျပန္လည္စိစစ္ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္၊ ျဖဳတ္ပယ္ရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ
16-Aug-2016 tagged as
ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ေလာဆိုသည့္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ကဲ၊ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပ ေနၾကျခင္း
16-Aug-2016 tagged as လမ္းစည္းကမ္း
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔နီးပါး ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကားလာရသည္မွာ တံတားမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းပခုံး ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ကားေမာင္းမရႏုိင္သည္အထိ လမ္းဆုိးလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား