News

POST SECTION

EDITORIAL

11-Jan-2017
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
10-Jan-2017
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခင္ ကာလမ်ားထက္ပို၍ ေနရာယူလာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာၾကျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရွး႐ုိးစြဲ အစဥ္အလာမ်ား၊ တစ္ပါးသူ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ ကန္႔သတ္ေနျခင္းမ်ားကို ေဖာက္ထြက္လာႏုိင္ၾကသည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။
09-Jan-2017
ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္၍ မရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္း မရွိ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသြားသနည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း ဆိုျခင္းတို႔မွာလည္း ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
08-Jan-2017
အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။
07-Jan-2017
ေခတ္မီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ မသိရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မူလတန္းမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး တစ္ခုေလာက္ က်င့္ႀကံလိုက္နာႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါက “ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ”ဆိုတာပါပဲ။
07-Jan-2017
ႏွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းသြားသည့္အခါတိုင္း ႏွစ္ေဟာင္းတြင္ မည္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ လူတုိင္း ေျဖၾကည့္သင့္လွသည္။
05-Jan-2017
လက္ရွိ အရပ္သား အမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အလြန္အကြၽံ ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပေနသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိသူ မွန္သမွ်အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ခ်ကန္ေက်ာက္ေနသူမ်ားကိုလည္း သေဘာတရား အသိမပါဘဲ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ ေ၀ေလေလမ်ား ရွိေနေပသည္။
04-Jan-2017
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအတြင္း ျပဳဖြယ္ရွိေသာ အမႈကိစၥ အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္မည္၊ မေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အၿမဲလိုလို ေရြးခ်ယ္ရေလ့ ရွိသည္။
03-Jan-2017
ယေန႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အာဏာ သုံးရပ္တြင္ အမ်ားစု ေနရာယူထားေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ရယူထားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္၊ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း
03-Jan-2017
အထူးအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို သူ႔သေဘာအတုိင္း လႊတ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒကို သုံးမည္ေလာ၊ အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စြက္ဖက္သည့္ မူ၀ါဒကို သုံးမည္ေလာ ဆုိသည့္ အေျခခံ အက်ဆုံး ေစ်းကြက္မူ၀ါဒကို မ်ားစြာ ေနာက္က်မသြားမီ ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ရန္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း နီးကပ္လာသည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း
01-Jan-2017
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စကားဝိုင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သစ္အစ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္ ေသနတ္သံမ်ား၊ ယမ္းေငြ႔မ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္ေနခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ နိမိတ္ပုံျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာရွိစြာ နိဒါန္းအစပ်ဳိးလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။
01-Jan-2017
ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ အေတြးေတြ၊ အာဏာရွင္စိတ္ေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္းေတြ၊ မနာလို ဝန္တိုစိတ္ေတြ၊ အျပစ္တင္ အဆိုးအျမင္ေတြ၊ အပုပ္ခ် လုပ္ႀကံမႈေတြ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ပြဲေတြထဲကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး ေအးျမျဖဴစင္တဲ့ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ေမြးျမဴ ေဆာင္ၾကဥ္းထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ မဂၤလာပါ ၂၀၁၇ လို႔ ရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း
31-Dec-2016
အစိုးရတို႔ အေနႏွင့္ အတိတ္ကာလမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ေဘးဖယ္ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ယူသင့္သည္ကုိယူ၊ ပယ္သင့္သည္ကုိ ပယ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ပို၍ေကာင္းေသာ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္း
29-Dec-2016
ေၾကာ္ျငာဆိုေသာ ျမန္မာစကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူသိမ်ားေစရန္၊ ေနရာမ်ားမ်ားသု႔ိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေၾကညာေမာင္းခတ္သည့္ သေဘာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
28-Dec-2016
လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ မကုန္က်ဘဲ ကူညီေပးျခင္းကသာ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားကို စာနာ နားလည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း