News

POST SECTION

EDITORIAL

25-Dec-2018
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္း၊ ယင္းကိုမူတည္ကာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသူမ်ားက ယင္းအရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္သာ စဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ မိမိအဆင့္အတန္းကို မိမိျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို သတိမမူမိၾကေပ။
25-Dec-2018
အေရးႀကီးလာသည္မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဆံုးအမမ်ား၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆင့္ပြား ျဖန္႔ခ်ိေဝငွသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ သီလ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ နာယူ လက္ခံသူမ်ား၏ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
24-Dec-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
23-Dec-2018
သာမန္ သူလိုငါလိုဘဝ ဒါမွမဟုတ္ မထင္မရွားဘဝမွာေတာ့ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကေပမယ့္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာတစ္ခုခု ျပည့္စံုတဲ့ဘဝေရာက္ရွိသြားရင္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကတဲ့သေဘာလို႔ ထပ္ဆင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္တယ္။
21-Dec-2018
ေနရာတိုင္း၊ နယ္ပယ္တိုင္း၊ က႑တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယင္းျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းမွာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။
20-Dec-2018
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ သာမန္မိသားစုငယ္ေလးတစ္ခု၊ ရပ္ကြက္သာေရး၊ နာေရးအသင္းမွသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအထိ အေျပာမ်ားသူထက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ပို၍လိုအပ္သည္။
19-Dec-2018
မည္သည့္စစ္ပြဲမဆို၊ မည္သည့္ဘက္က စတင္သည့္ စစ္ပြဲမဆို နစ္နာၾကသည္မွာ လက္ေတြ႔တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေျမစာပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
18-Dec-2018
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္၊ ျပတ္သားသည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အႏိုင္ရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ိဳးကို အႏိုင္ရရွိသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေနာင္႐ိုးတိုက္ပြဲက အေကာင္းဆံုး ဥပမာျဖစ္သည္။
17-Dec-2018
“ကမၻာႀကီးကို သို႔မဟုတ္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လူတိုင္းေတြးေနၾကေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေျပာင္းလဲရန္မူ မည္သူမွ် မစဥ္းစားၾက”
15-Dec-2018
အၾကည့္ရအဆိုးဆံုးကေတာ့ နံပါတ္ျပား မတပ္ရေသးတဲ့အတြက္ အေရာင္းျပခန္းနဲ႔ က.ည.န႐ံုး အသြားခရီးကိုသာ ေမာင္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကားေတြေနရာ အႏွံ႔မွာ အဆီးအတားမရွိ ဥဒဟို ေမာင္းေနတာပဲ။ ညပိုင္းဆို ပိုေတာင္မ်ားေသးတယ္။ အဲဒီကားေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ လုပ္သြားရင္၊ လူတိုက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားရင္ ဘာမွစံုစမ္းေထာက္လွမ္းလို႔ မရဘဲ ခံရသူေတြသာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းမယ္။
13-Dec-2018
စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
13-Dec-2018
ည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို လက္ေတြ႔မပါေသာ သေဘာတရားခ်ည္းသက္သက္၊ သေဘာတရားမပါေသာ လက္ေတြ႔ခ်ည္းသက္သက္ သီးျခားသြား၍မရဘဲ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ မူလကရွိေနေသာ ေရခံ၊ ေျမခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျခခံ၍ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔အခ်ိဳးက်က် ေပါင္းစပ္ရသည္
11-Dec-2018
ျပည္တြင္းဖိအားဟုဆိုရာတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို အဓိက အတိုက္အခံျပဳေနေသာ အာဏာလက္လႊတ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းတိုက္မႈမ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။
11-Dec-2018
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခိုင္မာေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ပါးသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
10-Dec-2018
အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားတက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ရပ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္၊ အပုပ္ခ်၊ ကန္႔ကြက္၊ အျပစ္တင္ေနေသာ အုပ္စု၏ သေဘာမတူ၊ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။