News

POST SECTION

EDITORIAL

23-May-2019
အေရးအႀကီးဆုံးမွာ တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၌ အျခားတစ္ဖက္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦကိစၥအျပင္ ထိပ္တန္း အေကာင္းစားမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္က်န္အခ်ိန္တြင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္
22-May-2019
ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္ မည္သည့္လက္ထက္က စိတ္ေက်နပ္စရာ ပိုမ်ားသနည္း (ပိုေကာင္းသနည္း) ဟူ၍ပင္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ခ်င္စရာ ေကာင္းလာပါသည္။
21-May-2019
ယေန႔ကမၻာတြင္ အထူးေရပန္းစားေနေသာ မတူကြဲျပားသူမ်ား ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရာ မိမိႏွင့္ မိမိဘာသာဝင္မ်ား၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔က အျခားမတူကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ဖိအားေပး၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။
20-May-2019
ေသြးထိုးစမ္းမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ ႀကီးမားသည့္ အႀကံအစည္မ်ားရွိႏိုင္ေပရာ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာဝင္ အသီးသီးအေနႏွင့္ သတိဝီရိယႀကီးစြာ တံု႔ျပန္ၾကရန္ႏွင့္ စိတ္၏ အျမင့္ဆံုး ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို အေလးေပးၿပီး သည္းခံေမတၱာတရား ထံုမႊမ္းသည့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း
19-May-2019
လက္ရွိအခ်ိန္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပါဝင္ေနသည့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားျဖစ္သလို အာဏာ Overdose ျဖစ္မည့္ကိစၥမ်ိဳးကို တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာေထာက္ကာ မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္ခြင့္ေပးမည့္သူမ်ား မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ကို အခ်ိန္ယူကာ သက္ေသထူၾကရမည့္အေၾကာင္
18-May-2019
ဗုဒၶေန႔လုိ ကဆုန္လျပည့္မွာ ဘာသာေရးအဆုံးအမ(ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕လမ္းညႊန္းဆုံးမခ်က္)ေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ လုိက္နာႏုိင္သလဲ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကဘာလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ႔ မိမိကုိယ္မိမိ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
16-May-2019
လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ က်ား-မ တန္းတူ အခြင့္အေရး၊ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ရရွိေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ စနစ္၏ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားဟု ဆိုလွ်င္ရေပသည္။
16-May-2019
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၌ အျခားတစ္ဖက္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦကိစၥအျပင္ ထိပ္တန္း အေကာင္းစားမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ထားေရးပင္ျဖစ္သည္။
15-May-2019
လေၾကာင္းလိုင္း၏ Operational Management ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ Maintenance Management ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသေလာ ဟူသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ တိက်ခိုင္မာသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြသင့္လွေပသည္
14-May-2019
ဤႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနသည့္အခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အေနႏွင့္ အထူးပင္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိသင့္လွေပသည္။
12-May-2019
သာမန္လူျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္သဏၭာန္၊ အက်င့္သီလႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာတို႔ကို သိလိုပါက ၎တို႔၏ ကာယကံႏွင့္ ဝစီကံတို႔ကို အကဲခတ္ၾကည့္လွ်င္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2019
ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အသက္ ၄၀ မွာ ဘဝစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံၾကေပမယ့္ ၄၀ ေက်ာ္လာရင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုခုျဖစ္ေစ ေလ့လာဖို႔ ဝန္ေလးလာတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း မိသားစု စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္၊ စီးပြားေရးကိစၥေၾကာင့္လို႔ ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူငယ္ေတြ (သူတို႔အျမင္ကေလးေတြ)နဲ႔ တစ္တန္းတည္း သင္ယူၾကရမယ့္ကိစၥကို ရွက္စရာလို႔ ေတြးေနတတ္ၾကပါတယ္။
09-May-2019
စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
08-May-2019
ျမန္မာ၏ အေရးႀကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အညႇာက မကိုင္႐ံုတမယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ဘာသာစကားကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားသင့္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔၏ ေျခလွမ္းကိုရိပ္မိသူမ်ားက လူငယ္မ်ားကို အႀကံျပဳေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
07-May-2019
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈသာမက ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု၏ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားၿပီေလာဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ယင္းအမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပသည္။