News

POST SECTION

EDITORIAL

23-Feb-2017
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔သည္လည္း ထိုသို႔ပင္။ အတိတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏွစ္ခုအတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚ အဆိုး၊ အေကာင္း သေဘာထားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။
21-Feb-2017
အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို အာဏာရပါတီအက်ိဳး အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာမတူလင့္ကစား အတိတ္ကာလကပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔ အစိုးရနာမည္ခံထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ သတင္းစာ မကြဲျပားျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္
20-Feb-2017
အခြန္ေကာက္ခံ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဝင္ေငြအျပင္ အျခားဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစေရး ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ရန္၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔၊ မည္မွ် သံုးစြဲသည္ဆိုျခင္းကို အရွိအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္
19-Feb-2017
မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ နာမည္ပ်က္မ်ား၊ အာဏာ အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျပာပေလာက္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
19-Feb-2017
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ရဲ Burma Police အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏုိင္သည္။
18-Feb-2017
ဒီေန႔လို မီဒီယာ လက္တံေတြ သိပ္က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ ကာလမ်ိဳး၊ ထိမ္ခ်န္ကြယ္ဝွက္လို႔ ခက္ခဲလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စကားတစ္ခြန္းက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ေတြကို အဆိုးအေကာင္း သက္ေရာက္မႈ သိပ္ျပင္းထန္ၿပီး သိပ္ျမန္သြားတတ္တယ္။
16-Feb-2017
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ဌာနမ်ား မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ကို အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းစြာ သိရွိခြင့္ရလာျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္ အလားတူ ထူးမျခားနား ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး ထပ္မံ ေပၚေပါက္မလာေစေရး အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း
15-Feb-2017
လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေလးစားမွတ္သားေလာက္စရာ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာ၊ စကားမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားကို “ေဟ့ေကာင္ေတြ မင္းတို႔ကို ငါေျပာသလို ငါကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္တယ္ကြ”ဟူေသာစကားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စ႐ိုက္ကို ထင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
14-Feb-2017
လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မူလက ရွိထားခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
13-Feb-2017
ဘာသာေရးတြင္လည္း အေပၚယံ အကာဆန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အႏွစ္ကို မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လက္ခုပ္သံရႏိုင္ေသာ ေပၚျပဴလာဆန္ဆန္ အေပၚယံအကာ မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္႐ႈပ္ေနပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ အလွမ္း ကြာေဝးေနဦးမည္
13-Feb-2017
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အလို႔ငွာ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ သူမွန္သည္၊ ငါမွန္သည္၊ သူက စသည္၊ ငါက စသည္ ျငင္းခံု၊ စကားႏိုင္လု ေနၾကျခင္းက ပိုမ်ားေနသေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္ေနသည့္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကရွိ အင္အားစု အသီးသီးအတြက္ မ်ားစြာ ဆီေလ်ာ္လွသည္။
11-Feb-2017
အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္မႈအဆင့္ေလာက္ ရဖို႔၊ ေသနတ္ေျပာင္းေတြကေန က်ည္ဆန္ေတြ ထြက္မလာဖို႔ ဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့ အတၲ၊ အလြဲမာန၊ အစြန္းေရာက္ ခံစားခ်က္ေတြကို အရင္ဦးဆံုး တိုက္ထုတ္ၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။
11-Feb-2017
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီကို ေလးစား၊ ယုံၾကည္၊ ခ်စ္ခင္၊ အားကိုးျခင္း ဟူေသာ အဓိကအခ်က္အျပင္ ယခင္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထူေထာင္ထားေသာ ပါတီကို မုန္းတီးအလိုမရွိေတာ့ျခင္း ဆုိသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုေပသည္။
10-Feb-2017
ဒီမိုကေရစီကို ယခင္အစိုးရထက္ပို၍ ေလးစားတန္ဖိုးထားဖြယ္ ရွိမည္ဟု ယူဆထားသည့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ယခင္အစိုးရနည္းတူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဆန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္းမွာ မ်ားစြာ မသင့္ေတာ္လွေပ။
09-Feb-2017
ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္