News

POST SECTION

EDITORIAL

12-Mar-2017
အင္တာနက္ မီဒီယာဆိုတာ သံုးတတ္ရင္ ကိုယ့္ဘဝ၊ မိသားစုဘဝ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရး သာမက ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္၊ နယ္ပယ္ေလာက တစ္ခုအတြက္၊ လူမ်ိဳး၊ တစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္၊ လူ႔ေလာက အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ပါ လက္နက္တစ္ခု၊ ဟင္းေလးအိုးႀကီး တစ္အိုး၊ ဣစၦာသယ လြယ္အိတ္တစ္လံုး၊ ပညာဘဏ္တိုက္ႀကီး တစ္ခုလို အင္မတန္ အသံုးတည့္ အက်ိဳးရွိေစတယ္။
11-Mar-2017
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္အင္ဝန္ႀကီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္စရိတ္ႏွင့္ တြက္ၾကည့္ပါက အ႐ႈံးျပေနေသာေၾကာင့္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သုံးဆခန္႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္တုံ႔ျပန္သံမ်ားျဖင့္ ဆူညံသြားခဲ့သည္။
09-Mar-2017
လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ ေပးထားသေယာင္ ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံ မေပးျခင္းတို႔က လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဟန္႔တား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရာ ေရာက္ေနေပသည္
09-Mar-2017
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မႈ အစဥ္အလာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း၊ အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေျပာဆို လံႈ႔ေဆာ္ေနၾကသူမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေရးယူ ဟန္႔တားျခင္း မခံရေသးဘဲ ကိုေဆြဝင္းကဲ့သို႔ အမွန္တရားကို ရဲဝံ့စြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သူမ်ိဳး အမႈဖြင့္ခံရျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ မ်ားစြာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။
07-Mar-2017
တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ လက္နက္ကိုယ္စီ ရွိေနၾကသူ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ပြဲကို မလိုလားေသာ္ျငား နားလည္ေပး၍ ရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ အခ်ိန္မေတာ္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဓားစာခံမ်ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းမွာမူ လက္ခံနားလည္ေပး၍ မရႏိုင္ေပ။
06-Mar-2017
လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္သည္ ဆိုပါက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ပါဝင္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပညာေရးေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္တို႔အေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လမ္းညႊန္၊ လက္စြဲတို႔ ျဖစ္သည္။
06-Mar-2017
မံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ထူေထာင္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္
05-Mar-2017
ဆင့္လိုက္ရွိေနတဲ့ ေနရာဌာန၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အားေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို၊ ပံ့ပိုးမႈလို႔ေျပာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္၊ အေဆာင္အေယာင္၊ အေထာက္အကူပစၥည္း၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား၊ နည္းပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြ ျပည့္စံုရင္ ျပည့္စံုသလို၊ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားရင္ စဥ္းစားသလို ျပည္သူေတြကို ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး အဲလို ကူညီေပးတဲ့အတိုင္း အတာအတိုင္း ျပည္သူက ေမတၲာနဲ႔ ျပန္တံု႔ျပန္ၾကတယ္ဆိုတာ သက္ဆိုင္သူေတြ စဥ္းစားၾကည့္ၾကဖို႔ ေျပာလိုရင္း
04-Mar-2017
ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း ေပါင္းစည္းအား ရရွိခ်ိန္ မ်ားစြာနည္းပါးခဲ့ၿပီး ဘုံရန္သူေခၚ တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ရွိေနေသာ အင္အားစုတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္သာ ယာယီသေဘာ စုစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ဘုံရန္သူ မရွိေတာ့သည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲကာ အုပ္စုကြဲမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
02-Mar-2017
ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ခ်ီ ေဆာင္ရြက္စရာ၊ ျပဳျပင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ကာလမ်ိဳးတြင္ တံတားအမည္ အျငင္းပြားမႈကို လႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္မိပါက မရည္ရြယ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံလိုက္ျခင္းမွာ အဓိက၊ သာမည ခြဲျခားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ မရွိ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း
01-Mar-2017
မျပင္ဆင္ရေသးေသာ လက္ရွိ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ ေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကို မည္သို႔ လက္ခံနားလည္ေပးၾကမည္နည္း
27-Feb-2017
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
26-Feb-2017
အမႈအေျခအေနအေပၚ မူတည္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား အရေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိ အေနအထားမွ်သာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္းကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေသာ္ျငား နားလည္ေပး၍ ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းေစႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုမူ နားလည္ေပးရန္ ခက္ခဲသြားေစႏိုင္သည္။
26-Feb-2017
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အေတြ႔ရ အမ်ားဆံုးကေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္တာနဲ႔ ကြမ္းတံေတြး ေထြးတာ။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲသိၿပီး သူမ်ားေတြအတြက္ စဥ္းစားမေပးတာ။ တစ္နည္းဆိုရရင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ သိပ္မ်ားလာတာပဲ။
25-Feb-2017
ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ အားနည္းကာ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ေလးစားယုံၾကည္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးဦးက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ပဋိဉာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အခြန္ကိစၥကို ရွင္းလင္းအသိေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။