News

POST SECTION

EDITORIAL

13-Feb-2018 tagged as
အာဏာရပါတီ၊ အာဏာ လက္လႊတ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ၊ ႏွလံုးသားျဖင့္ နားလည္လက္ခံႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို သက္ေသျပခ်ိန္ တန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
12-Feb-2018 tagged as
ယေန႔ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေပါက္ကြဲေနျခင္းမ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္မႈမ်ား၊ အၿမဲလိုလို ဘံုရန္သူရွာ အျပစ္ဖို႔ေနျခင္းမ်ား၊ ဘံုရန္သူရွာမရပါက အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္ေနျခင္းမ်ားကို ကုစားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။
12-Feb-2018 tagged as
အဲလိုမျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ၊ အဲလိုခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကို အားေပးေထာက္ခံသူေတြ၊ ခံရသူေတြအေပၚ အျပစ္တင္သူေတြ နည္းသြားေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုမယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔ လုပ္မလဲဆိုတာ ဝိုင္းၿပီးေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကဖို႔လိုမယ္။ ေသခ်ာၿပီး လက္ေတြ႔က်တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကိုယ္တိုင္ အားနည္းသူ၊ ခံရသူေတြကို အျပစ္တင္စကားမေျပာဖို႔ အရင္ဦးဆံုးလုပ္ရမယ္ ဆိုတာပါ
10-Feb-2018 tagged as
ပရိသတ္ကို မေလးမစား လုပ္လိုေသာ၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ခြင့္လႊတ္၊ နားလည္ေပးတတ္ေသာ ျမန္မာပရိသတ္၏ သေဘာေကာင္းမႈ၊ မိမိတို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီထိုက္တန္ေသာ ေတာင္းပန္၊ တံု႔ျပန္မႈေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။
10-Feb-2018 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္၊ လြန္လြန္ကဲကဲ ေၾကာ္ျငာ အမ်ားအျပား မီဒီယာမ်ဳိးစုံတြင္ ထုတ္လႊင့္၊ ေဖာ္ျပ၊ တင္ဆက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ ေဘးေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကို စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ထားသူမ်ား သာမက ၎တို႔အား စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးျခင္း မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳထားသူမ်ား၏ တာဝန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ တာဝန္မဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
အိုးမဲအသုတ္ခံကာ အခ်င္းခ်င္း ခြပ္ေနေသာ ၾကက္မ်ား ရွိေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ေရတို၊ ေရရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္
ဘာသာတရားမ်ား၏ အဆံုးအမမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား အားေပး၊ အားေျမႇာက္ျပဳလာျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႔ၿဖိဳး ေသာ၊ သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း
05-Feb-2018 tagged as
ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ႐ုပ္ရွင္သည္ဝါရင့္မ်ား မဟုတ္ၾကသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္အခ်ိဳ႕တြင္ အားနည္းခ်က္ မဆိုစေလာက္ ရွိေနေသာ္ျငား သမား႐ိုးက် ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္မတူျခားနားစြာ၊ သဘာဝက်စြာ ေဖာက္ထြက္ထားသည့္ဇာတ္ကား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အသစ္ကို ေတာင့္တေနေသာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား၏ အသည္းႏွလံုးကို သိမ္းပိုက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
05-Feb-2018 tagged as
ဒီလူသတ္မႈေနာက္ကြယ္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေရာယွက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလို ေစာ္ကားေမာ္ကားႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မတားဆီး၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုး မ်က္ႏွာမေဖာ္ဝံ့ေအာင္၊ အရွက္ရစရာ ျဖစ္သြားေအာင္ အိုးမဲသုတ္လိုက္သလိုပဲ
03-Feb-2018 tagged as
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
01-Feb-2018 tagged as
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤမွ်႐ိုးစင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံသည္ ပင္လွ်င္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ပါေကာင္းပါႏိုင္ေပရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္၊ သိပံၸမ်ားသို႔ ကူးစက္သြားကာ ျပာသာဒ္ မီးေလာင္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေန၍ေပေလာဟု သံသယျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း
31-Jan-2018 tagged as
ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စမ္းသပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမ တရားမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ နာယူ လိုက္နာႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ေသြးတိုးစမ္းသည့္သေဘာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေၾကာင္း
29-Jan-2018 tagged as
လမ္းခုလပ္ရွိ တမင္ဆြေပးသည့္ ရန္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သြားျခင္းေၾကာင့္ မူလက ဦးတည္ထားသည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားျခင္း၊ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
29-Jan-2018 tagged as
တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနသမွ်၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္ေနသမွ်၊ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔လက္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာ၊ ဩဇာနဲ႔ ဥစၥာဓနရွိေနသမွ်၊ ဥပေဒေအာက္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ေျပးညီမျဖစ္ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ က်ၿပီးရင္း က်ေနမွာပဲ။