News

POST SECTION

EDITORIAL

29-Jun-2017 tagged as
အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္း၏ပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရကို ဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရဟူသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္မွာလည္း မည္သို႔မွ် ျငင္း၍မရေပ။
27-Jun-2017 tagged as
စာေရးဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအႏုပညာ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အလုပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Product သည္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ Presentation တစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ မိမိအခြင့္အေရးလည္း မထိခိုက္ တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရးလည္း မပြန္းပဲ့ေစေသာ Presentation မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္
27-Jun-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ မိုးပ်ံႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည္ဟု ဆို၍ရေသာ္လည္း “သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ”ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံႀကီးသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးသား ပီသသူဦးေရ မည္မွ် ရွိသနည္းဟူသည္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။
25-Jun-2017 tagged as
မည္သူမွ် မႀကံဳခ်င္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပြတ္တိုက္မိမႈမ်ားမွာမူ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈရွိေလ (တစ္မ်ိဳးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေလ) ေလ်ာ့ပါးသြားေလသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္
25-Jun-2017 tagged as
မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အႏိုင္ကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဂႏၴဝင္မေျမာက္တဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြ အျဖစ္သာရွိမွာ ျဖစ္တယ္။
24-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
‘ဟိုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သည္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သည္၊ သည္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ဟိုဘက္ႏွင့္ ပင္းသည္’ ဟု အထင္ခံရျခင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္ရပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဟုဆိုလွ်င္ The Voice သည္ လမ္းမွန္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။
22-Jun-2017 tagged as
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားေရးႏွင့္ Credit Card ျပန္အသိမ္းခံရမည့္ အေျခအေနထဲသို႔ မဆိုက္ေရာက္သြားေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ပင္ စပြန္ဆာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လတ္တေလာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
21-Jun-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရင့္က်က္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးကို လိုလားသည့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ ရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ား အေျမာက္အျမားရွိထားရာ ေရွးမီ၊ ေနာက္မီ ယင္းရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္
20-Jun-2017 tagged as
ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ဆက္ဆံေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား ဆက္ဆံေရး တြင္မူ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္(အုပ္ခ်ဳပ္သူ)ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးပါမွရရွိႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ျပည္သူ(ေနာက္လိုက္)မ်ားဘက္က လုပ္ေပးမွရသည့္သေဘာတြင္ ရွိသည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရပါမည္
19-Jun-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုအခါ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သြားသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အမွတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တကၠသိုလ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဳအသီးသီး၌ ဘာသာရပ္ အသီးသီးကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိ၏ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ သားသမီးတို႔၏ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵႏွစ္ရပ္အနက္ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးသင့္သည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း
18-Jun-2017 tagged as
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေကာင္းတစ္ရပ္ဟူသည္ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေဟာင္းက “ကႀကီး” ဟူသည့္အကၡရာ ေရးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ မိမိက “ခေခြး” ေရးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ “ကႀကီး”ကို “ယ”(ယပက္လက္) ျဖစ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားသူ မဟုတ္သည္ကို ျပည္သူသိေအာင္ သက္သက္ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
18-Jun-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အနည္း အက်ဥ္းရွိ႐ံုနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီႏိုင္ငံ၊ အဲဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိသူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမွသာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္လွပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာအိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ စင္ကာပူတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္သြားျခင္းသည္ ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ထိပ္စြန္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အေျခအေနကို လွစ္ဟျပသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ အိမ္အကူမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားစြာ၏ ဘဝကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္။
15-Jun-2017 tagged as
တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအနက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆို႐ိုးစကားမ်ားထဲတြင္ “ဒီရွမ္းနဲ႔ ဒီလြယ္အိတ္ ေသခါမွခြဲ”ဟူသည့္ ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိထားရာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ခြဲထုတ္ခ်န္ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္သူ အားလံုး နားလည္သေဘာ ေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္
14-Jun-2017 tagged as
ယေန႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေလ့ရွိသည့္ ရင့္က်က္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူသည္မွာ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရခ်ည္းသာ မ်ားျပားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာဖတ္နာ သူဦးေရပါ ဆတူနီးပါးရွိမွ ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ကာအမီ လိုက္လိုပါက ဦးစြာျပဳက်င့္ရမည္မွာ “သြားေလရာ စာအုပ္ပါ”ဟူသည့္ အေလ့အထပင္ ျဖစ္သည္