News

POST SECTION

EDITORIAL

29-Aug-2017
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပီအာေခၚ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ အင္အား ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္၊ အရက္စက္ခံ သနားစရာ လူနည္းစုအသြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သူမ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပႆနာအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေစခဲ့သည္။
27-Aug-2017
အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။
26-Aug-2017
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ေဒသတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲေစမည့္ ေသြးကြဲစကားမ်ားျဖင့္ ျပႆနာ ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစရန္ ႀကံစည္အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကပါ အထူးသတိႀကီးႀကီးထားကာ က်င့္ဝတ္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
24-Aug-2017
အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယဝယ္လက္၏ ေဈးကစားမႈ၊ ေဈးႏွိမ္မႈႏွင့္ ၎တို႔ ျပည္တြင္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာပဲေလာက ရပ္တည္ေနရျခင္းကို ယခု ျပႆနာက သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု စတင္ရန္ (ဝါ) အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပၚလာျခင္းဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။
23-Aug-2017
ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ဥပေဒျပဳ တာဝန္ကို ထမ္းရြက္ရာ မ႑ိဳင္ႀကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
22-Aug-2017
ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္၊ ပူပင္ေသာကႏွင့္ အခက္အခဲကို ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ားထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔အျပင္ မည္သူမွ် ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
20-Aug-2017
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ပါက ကာယကံရွင္အတြက္ သာမက သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳ နယ္ပယ္၊ ရပ္ဝန္း၊ ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ပါ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးခ်ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
19-Aug-2017
ျမန္မာျပည္မွာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးသလို ျဖစ္ေနတာက တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဒဏ္ေၾကး ပိုတိုး႐ိုက္၊ ေထာင္ဒဏ္တို႔၊ အေရးယူမႈ တိုးျမႇင့္ဆိုတာေတြပဲ။ ေရာဂါ ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းအရာကို မကုစားဘဲ အေပၚယံ အေသးအမြႊား ေရာင္ရမ္း၊ နာက်င္တာေတြကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ကုေနသလိုေပါ့။
17-Aug-2017
အဂါရဝ ျဖစ္ေစသည္မ်ားကို သာမန္ျပည္သူမ်ားက မသိနားမလည္၍ က်ဴးလြန္မိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို နားလည္ လက္ခံေပး၍ ရေသာ္ျငား တရား႐ံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေနျခင္းမွာမူ မည္သို႔မွ်မျဖစ္သင့္ေပ။
16-Aug-2017
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအၾကားမွ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား၏ အာသာဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္ ႀကံဆစီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူကို အေလးထားေသာ အစိုးရအျဖစ္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အင္တာနက္ မီဒီယာ၏ အားသာခ်က္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။
15-Aug-2017
ယေန႔ အြန္လိုင္းမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ကို မရွိမျဖစ္ ဘဝတစ္ခုသဖြယ္ ေပ်ာ္ဝင္စီးေမ်ာေနၾကသူမ်ားအား ဤျပႆနာက သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
14-Aug-2017
ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစကာမူ အတိတ္က အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေစရန္ စနစ္တက် ဗ်ဴဟာခ်၍ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားရန္ အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း
13-Aug-2017
ကမၻာသိ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သလို အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို လူပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္စုစြဲအေရး စသည္တို႔ျဖင့္ မတိုင္းတာၾကရန္ႏွင့္ အသိဉာဏ္ ႀကီးမားသူ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းမည့္ကိစၥကို မလိုလားသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ကင္းစင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
13-Aug-2017
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက ျမန္မာျပည္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ထူေျပာၿပီး အမႈအခင္းေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရဦးမွာပဲ။ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနေနတာက ျပည္သူလူထုတင္မကဘူး။
10-Aug-2017
မိမိေနာက္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္း ရွိေနသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတၲ မကင္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အသိတရား၊ သတိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကေစလိုေၾကာင္း