News

POST SECTION

EDITORIAL

26-Feb-2017 tagged as
အမႈအေျခအေနအေပၚ မူတည္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား အရေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိ အေနအထားမွ်သာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္းကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေသာ္ျငား နားလည္ေပး၍ ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းေစႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုမူ နားလည္ေပးရန္ ခက္ခဲသြားေစႏိုင္သည္။
26-Feb-2017 tagged as
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အေတြ႔ရ အမ်ားဆံုးကေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္တာနဲ႔ ကြမ္းတံေတြး ေထြးတာ။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲသိၿပီး သူမ်ားေတြအတြက္ စဥ္းစားမေပးတာ။ တစ္နည္းဆိုရရင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ သိပ္မ်ားလာတာပဲ။
25-Feb-2017 tagged as ဥပေဒ အခြန္
ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ အားနည္းကာ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ေလးစားယုံၾကည္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးဦးက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ပဋိဉာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အခြန္ကိစၥကို ရွင္းလင္းအသိေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။
23-Feb-2017 tagged as
အေျခခံ သေဘာထားမ်ား ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာမူ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကိုပင္ မူတည္ကာ ေဘးပေယာဂမပါေသာ စစ္စစ္မွန္မွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသနတ္သံ မပါေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း
23-Feb-2017 tagged as
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔သည္လည္း ထိုသို႔ပင္။ အတိတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏွစ္ခုအတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚ အဆိုး၊ အေကာင္း သေဘာထားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။
21-Feb-2017 tagged as
အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို အာဏာရပါတီအက်ိဳး အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာမတူလင့္ကစား အတိတ္ကာလကပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔ အစိုးရနာမည္ခံထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ သတင္းစာ မကြဲျပားျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္
20-Feb-2017 tagged as
အခြန္ေကာက္ခံ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဝင္ေငြအျပင္ အျခားဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစေရး ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ရန္၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔၊ မည္မွ် သံုးစြဲသည္ဆိုျခင္းကို အရွိအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္
19-Feb-2017 tagged as
မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ နာမည္ပ်က္မ်ား၊ အာဏာ အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျပာပေလာက္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
19-Feb-2017 tagged as ရဲတပ္ဖြဲ႔
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ရဲ Burma Police အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏုိင္သည္။
18-Feb-2017 tagged as
ဒီေန႔လို မီဒီယာ လက္တံေတြ သိပ္က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ ကာလမ်ိဳး၊ ထိမ္ခ်န္ကြယ္ဝွက္လို႔ ခက္ခဲလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စကားတစ္ခြန္းက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ေတြကို အဆိုးအေကာင္း သက္ေရာက္မႈ သိပ္ျပင္းထန္ၿပီး သိပ္ျမန္သြားတတ္တယ္။
16-Feb-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ဌာနမ်ား မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ကို အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းစြာ သိရွိခြင့္ရလာျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္ အလားတူ ထူးမျခားနား ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး ထပ္မံ ေပၚေပါက္မလာေစေရး အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း
15-Feb-2017 tagged as
လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေလးစားမွတ္သားေလာက္စရာ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာ၊ စကားမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားကို “ေဟ့ေကာင္ေတြ မင္းတို႔ကို ငါေျပာသလို ငါကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္တယ္ကြ”ဟူေသာစကားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စ႐ိုက္ကို ထင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
14-Feb-2017 tagged as
လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မူလက ရွိထားခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
13-Feb-2017 tagged as
ဘာသာေရးတြင္လည္း အေပၚယံ အကာဆန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အႏွစ္ကို မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လက္ခုပ္သံရႏိုင္ေသာ ေပၚျပဴလာဆန္ဆန္ အေပၚယံအကာ မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္႐ႈပ္ေနပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ အလွမ္း ကြာေဝးေနဦးမည္
13-Feb-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အလို႔ငွာ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ သူမွန္သည္၊ ငါမွန္သည္၊ သူက စသည္၊ ငါက စသည္ ျငင္းခံု၊ စကားႏိုင္လု ေနၾကျခင္းက ပိုမ်ားေနသေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္ေနသည့္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကရွိ အင္အားစု အသီးသီးအတြက္ မ်ားစြာ ဆီေလ်ာ္လွသည္။