News

POST SECTION

EDITORIAL

08-Jul-2017 tagged as
ဘဝအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြဟာ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားလို႔ရတဲ့ ေနရာလို႔ ခံယူထားတဲ့သူေတြ မ်ားလာေလ တိုင္းျပည္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာရေလ ဆိုတာကို သတိျပဳေစခ်င္တာပါ
06-Jul-2017 tagged as
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္မ်ားစြာ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါ ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စကိစၥက မ်ားစြာႀကီးစိုးထားခဲ့သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ရာ မိမိႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ကို ျမင္လို၊ ေတြ႔လိုသည္ဆိုပါက စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့သူ (က်ဆံုးခဲ့သူ)မ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စိတ္ရင္းမွန္စြာျဖင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
06-Jul-2017 tagged as
အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တစ္ရပ္လံုးကို ထိပါးလာေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ ဟန္႔တားႏိုင္ေရး အတြက္ အေနာက္တံခါး တစ္ခုတည္းသာမက တံခါးေပါက္မ်ား အားလံုးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေၾကာင္း
04-Jul-2017 tagged as
ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရေသးေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္တြင္ ယေန႔ေခတ္သည္ ယခင္ေခတ္ ကာလမ်ားထက္ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့သလို ခံစားရေသာ ေခတ္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကလိမ့္မည္
03-Jul-2017 tagged as
ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္စရာ အရာမဟုတ္သလို စီးပြားေရးအရ ေရာင္းကုန္တစ္ခု မဟုတ္သည္ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ထူးျခားေလးနက္ေသာ ဓမၼမ်ားကို အမွန္အတိုင္း ေသြဖည္မႈ မရွိေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်လ်က္ရွိသည့္
02-Jul-2017 tagged as
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပရိသတ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ရာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ Sense of Belonging အတိုင္းအဆကို ယခုလို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္ အထူး လံုးပန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ကိစၥ
01-Jul-2017 tagged as
ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အားကစားကြင္း၊ ေရကူးကန္၊ စာၾကည့္တိုက္စတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ တစ္စထက္တစ္စ ကြယ္ေပ်ာက္လာတာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားေတြ က်ဆင္းေစမယ့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတြပါပဲ။
01-Jul-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔ကို ေျပးျမင္ရေလာက္ေအာင္ သတင္းမီဒီယာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဆင့္အတန္း၊ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။
29-Jun-2017 tagged as
ျမန္မာ့စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ မိုးေပၚ ပ်ံတက္လိုသည္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ လိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေျပာစရာျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေကာင္းမ်ားအား အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသထူျပရန္သာ က်န္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as
အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္း၏ပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရကို ဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရဟူသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္မွာလည္း မည္သို႔မွ် ျငင္း၍မရေပ။
27-Jun-2017 tagged as
စာေရးဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအႏုပညာ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အလုပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Product သည္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ Presentation တစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ မိမိအခြင့္အေရးလည္း မထိခိုက္ တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရးလည္း မပြန္းပဲ့ေစေသာ Presentation မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္
27-Jun-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ မိုးပ်ံႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည္ဟု ဆို၍ရေသာ္လည္း “သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ”ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံႀကီးသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးသား ပီသသူဦးေရ မည္မွ် ရွိသနည္းဟူသည္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။
25-Jun-2017 tagged as
မည္သူမွ် မႀကံဳခ်င္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပြတ္တိုက္မိမႈမ်ားမွာမူ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈရွိေလ (တစ္မ်ိဳးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေလ) ေလ်ာ့ပါးသြားေလသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္
25-Jun-2017 tagged as
မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အႏိုင္ကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဂႏၴဝင္မေျမာက္တဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြ အျဖစ္သာရွိမွာ ျဖစ္တယ္။
24-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
‘ဟိုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သည္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သည္၊ သည္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ဟိုဘက္ႏွင့္ ပင္းသည္’ ဟု အထင္ခံရျခင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္ရပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဟုဆိုလွ်င္ The Voice သည္ လမ္းမွန္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။