News

POST SECTION

EDITORIAL

05-Sep-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဆဲေရးတိုင္းထြာေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း မည္သို႔မွ် ေက်ာ္ေစာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးပြားကို အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဆီသို႔ ကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ အားလံုးက သတိတရားႀကီးစြာျဖင့္ ကာကြယ္ဟန္႔တားရမည္
04-Sep-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္၏ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ယခင္ကရွိေနခဲ့ေသာ အက်ိတ္အခဲမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်လည္သြားေစခဲ့သည္။
03-Sep-2017 tagged as
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး သတၲဝါအားလံုးအေပၚ ေမတၲာထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ တို႔ကို အေျခခံထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ စိတ္ထားမ်ား မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးပါက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
02-Sep-2017 tagged as
စ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားကို လူတိုင္း မျဖစ္မေန သင္ယူထားၾကရမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္က အဂၤလိပ္စာကို အေရးမပါ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မိမိရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မထားသင့္ေၾကာင္း
31-Aug-2017 tagged as
ထို႔အတူ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ စဥ္းစား၊ ခ်ဥ္းကပ္၊ သုံးသပ္၊ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ၊ သေဘာ သဘာဝႏွင့္တကြ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိထားေသာ ျပည့္အင္အားႏွင့္တူသည့္ ျမန္မာပညာရွင္၊ ပညာတတ္မ်ား၏ အခန္းက႑က မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွေပသည္။
30-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျမျပင္တြင္ ပကတိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တစ္ဖက္သတ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ေသာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ “သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္”သေဘာျဖင့္ ညႇပ္ပူး၊ ညႇပ္ပိတ္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါး ေပါက္ရွိရာေနရာ ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပီအာေခၚ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ အင္အား ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္၊ အရက္စက္ခံ သနားစရာ လူနည္းစုအသြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သူမ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပႆနာအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေစခဲ့သည္။
27-Aug-2017 tagged as အာဏာရွင္
အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။
26-Aug-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ေဒသတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲေစမည့္ ေသြးကြဲစကားမ်ားျဖင့္ ျပႆနာ ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစရန္ ႀကံစည္အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကပါ အထူးသတိႀကီးႀကီးထားကာ က်င့္ဝတ္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
24-Aug-2017 tagged as
အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယဝယ္လက္၏ ေဈးကစားမႈ၊ ေဈးႏွိမ္မႈႏွင့္ ၎တို႔ ျပည္တြင္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာပဲေလာက ရပ္တည္ေနရျခင္းကို ယခု ျပႆနာက သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု စတင္ရန္ (ဝါ) အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပၚလာျခင္းဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။
23-Aug-2017 tagged as လႊတ္ေတာ္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ဥပေဒျပဳ တာဝန္ကို ထမ္းရြက္ရာ မ႑ိဳင္ႀကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
22-Aug-2017 tagged as
ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္၊ ပူပင္ေသာကႏွင့္ အခက္အခဲကို ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ားထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔အျပင္ မည္သူမွ် ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
20-Aug-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ပါက ကာယကံရွင္အတြက္ သာမက သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳ နယ္ပယ္၊ ရပ္ဝန္း၊ ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ပါ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးခ်ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
19-Aug-2017 tagged as
ျမန္မာျပည္မွာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးသလို ျဖစ္ေနတာက တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဒဏ္ေၾကး ပိုတိုး႐ိုက္၊ ေထာင္ဒဏ္တို႔၊ အေရးယူမႈ တိုးျမႇင့္ဆိုတာေတြပဲ။ ေရာဂါ ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းအရာကို မကုစားဘဲ အေပၚယံ အေသးအမြႊား ေရာင္ရမ္း၊ နာက်င္တာေတြကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ကုေနသလိုေပါ့။