News

POST SECTION

EDITORIAL

04-Apr-2018
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလွ်င္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းယခုထက္ပို၍ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးျမင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း
03-Apr-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ အေျခအေနအရ အားကိုးအားထားျပဳေနရသူ ရမ္းကုမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
02-Apr-2018
ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္
01-Apr-2018
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္တို႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမသြားမီ အခ်ိန္မဆိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကေစလိုေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း
31-Mar-2018
ကိုယ့္အက်ိဳး၊ တစ္ဖက္သား အက်ိဳးနဲ႔ ေလာကအက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္ စကားမ်ိဳးက မ်ားခဲ့သလား၊ ႏွစ္ဖက္လံုး အက်ိဳးမရွိေစတဲ့ စကားေတြက မ်ားခဲ့သလား ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း
28-Mar-2018
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ သမၼတတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္အေပၚ ယခင္သမၼတကဲ့သို႔ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္လာမည္ေလာ၊ အရည္အခ်င္း ျပသခြင့္ရမည္ေလာ ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
27-Mar-2018
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာအေပၚ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးေနခဲ့စဥ္ကပင္ ဤသို႔ေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ိဳး မရွိခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ ယခုကဲ့သို႔ အကဲဆတ္ဆတ္ တံု႔ျပန္မႈမွာ ပို၍ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည္။
25-Mar-2018
အထူးသျဖင့္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအနက္ မုဒိတာစိတ္မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။
24-Mar-2018
ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေခါင္းေဆာင္ လိုခ်င္သည့္ပံုစံအတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္းရွိခဲ့သူ၊ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မ်ားစြာ ႐ိုေသေလးစားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခံရသူျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အစြမ္းျပ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ျခင္းက သမၼတတာဝန္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။
21-Mar-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပသႏိုင္ေသာ ကစားသမားမ်ားေၾကာင့္ ပရိသတ္ အားမလို အားမရျဖစ္ေနေသာ ေဘာလံုးအသင္းကို မွန္ကန္စြာ လူစားလဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ပြဲမ်ား ရရွိလာႏိုင္ေစေၾကာင္း
20-Mar-2018
႐ုပ္ရွင္တစ္ခုတည္း သာမက နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္ရွိလာေရးႏွင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ ျပည္သူကေပးမည့္ အကယ္ဒမီဟူေသာ ဆုကိုထိုက္တန္စြာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္သည္ အားလံုးတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း
19-Mar-2018
စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ထူေထာင္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္
18-Mar-2018
ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ကာ အာဏာကုလားထိုင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္လာျခင္းသည္ အာဏာရပါတီအတြက္ သာမက ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကိုပါ အိုးမဲသုတ္ရာက်ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
17-Mar-2018
႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္အတြင္း ပန္းတစ္ပြင့္ ပြင့္လာသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္တို႔မည္သည္ မည္သည့္ပန္းမဆို လြတ္လပ္စြာ အစြမ္းကုန္ ပြင့္လန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မုျဒာေခၚသံႏွင့္ ေ႐ႊၾကာတို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္အတြင္း ၎တို႔အစြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ေဝဆာဖူးပြင့္ႏိုင္ၾကသည္။
15-Mar-2018
အေရးႀကီးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ မည္မွ် ထားေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္သည္။