News

POST SECTION

EDITORIAL

27-Sep-2017 tagged as
ယခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္သည္ ရခိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ အထင္အျမင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ တုဏွိဘာေဝ ျဖစ္ေနေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းသစ္ ေဖာက္ေပးလိုက္သည့္ အရာပင္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုတိုးျမင့္လာေအာင္သာ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
26-Sep-2017 tagged as
႐ႈပ္ေထြးနက္နဲ လြန္းလွသည့္ ရခိုင္ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အေနႏွင့္ လက္သည္း အဆိတ္မခံရဘဲ လက္ထိပ္နာျပတတ္သူမ်ား၏ ေျခလွမ္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သတိႀကီးစြာျဖင့္ တံု႔ျပန္တတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
24-Sep-2017 tagged as
လူတစ္ေယာက္ဟာ ဝင္ေငြေတြဘယ္လိုပဲေကာင္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ တိုက္ေတြ၊ ကားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲပိုင္ပိုင္၊ ရာထူး၊ အာဏာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရရ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အသိဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ဘဝဟာ အၿမဲတမ္း အဓိပၸာယ္မဲ့ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္
24-Sep-2017 tagged as
ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအေပၚ အထင္ေသး အျမင္ေသး ဆက္ဆံေနဆဲျဖစ္သည့္ သေဘာကို ယခုအခ်ိန္ကစ၍ သတိထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္
20-Sep-2017 tagged as
စကားတစ္ခြန္းမွား႐ံုႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကအစ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သလို အခန္႔မသင့္လွ်င္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ႀကီးမ်ားပင္ ထျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္
19-Sep-2017 tagged as ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ထင္ျမင္လြဲမွားမႈ၊ သတင္းမွားမ်ား ရရွိေနမႈကို မွန္ကန္တည့္မတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအေပၚ ေနာက္ထပ္ ထင္ျမင္လြဲမွားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အာဏာပိုင္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်ည္းသက္သက္မွ်မကဘဲ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း တာဝန္သိစိတ္၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
18-Sep-2017 tagged as
ပႆနာျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသထဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ- International Crisis Group လိုအဖြဲ႔မ်ိဳး) ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိျခင္းသည္ ျပင္ပကမၻာတြင္လိုသလို တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း သတင္းတင္ဆက္ေရးသားမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးရာ ေရာက္သလို သတင္းမွားမ်ားအား သတင္းမွန္ျဖစ္ေအာင္ အေကာက္ႀကံႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိေပလိမ့္မည္
16-Sep-2017 tagged as
သူတို႔ဟာ သူတို႔လုပ္တဲ့ အလုပ္ခ်ိန္မွာ စိတ္ေရာ၊ ကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး လုပ္တတ္ၾက႐ံုသက္သက္ပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ တိုးတက္မႈ စတာေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ျမႇင့္တင္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္အလုပ္မွာ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ေရာ၊ ကိုယ္ပါႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ သတိထား ဆင္ျခင္မိေစဖို႔ ယခုအယ္ဒီတာ့စကားကို ေရးသားလိုက္ရျခင္း
14-Sep-2017 tagged as
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းပံုစံခ်င္း မတူညီေသာ္ျငား အေျခခံစံႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားမွာ ကြဲျပားမႈမရွိေပ။ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သီးသန္႔ ဒီမိုကေရစီ ပံုစံကြဲမ်ား ကြဲျပားေနျခင္းမ်ိဳး မရွိအပ္ေပ။
13-Sep-2017 tagged as
လက္ထဲတြင္ ေျမျဖဴခဲေလးတစ္ခဲျဖင့္ ဘဝကို ထုဆစ္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚက ဆရာမ်ားလို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသဘက္တြင္ တာဝန္က်ေနသည့္ ဆရာမ်ားသည္ ေၾကာ့ေၾကာ့ေလး စာသြားသင္ႏိုင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ေရာ သူတို႔တပည့္ေလးေတြပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးကို အမွန္တကယ္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ၿပီလား။ တာဝန္ယူႏိုင္ၿပီလား။
12-Sep-2017 tagged as ျမန္မာ
႐ိုးရာအစဥ္အလာျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ အေလ့အထ ျဖစ္ပါက မည္သို႔မွ် လက္သင့္မခံေတာ့ဘဲ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ရွိသူတို႔၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ အရည္မရ၊ အဖတ္မရသည့္ ကြမ္းဝါးေသာအက်င့္ကို ျမန္မာ့စ႐ိုက္လကၡဏာအျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ သင့္၊ မသင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရမည့္အေၾကာင္း
11-Sep-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအေနႏွင့္ ယခင္က ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုး၊ လံႈ႕ေဆာ္၊ ရန္တိုက္၊ ေကာလာဟလျဖန္႔၊ အစပ်ိဳး က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို သတိႀကီးႀကီး၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႀကီးႀကီးထားကာ လိမၼာပါးနပ္စြာ တံု႔ျပန္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း သတိေပး တိုုက္တြန္းအပ္ေပသည္။
10-Sep-2017 tagged as
အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ လက္ေတြ႔ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔ ရရွိရန္ သံတမန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ မွ်တခိုင္မာအား ေကာင္းေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ သာဓကမ်ား၊ လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္မွန္သမွ်ကို က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ တံု႔ျပန္ေခ်ပရန္လည္း ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။
09-Sep-2017 tagged as
တစ္ဖက္မွာလည္း အားမနာတာနဲ႔ တစ္ဖက္သားကို မေလးမစား လုပ္တာ၊ ႐ိုင္းပ်ေစာ္ကားတာ မတူဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိဖို႔ လိုမယ္။ အားနာမေနဘဲ လုပ္သင့္တာ လုပ္၊ ေျပာသင့္တာ ေျပာဆိုေပမယ့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အားမနာ၊ လွ်ာမက်ိဳး ျဖစ္မသြားေအာင္ေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့။
07-Sep-2017 tagged as
ျဖစ္ၿပီးေသာ ျပႆနာမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္လာေစရန္၊ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ ပိုမို မႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနၾကရမည္သေဘာကိုသာ ဆိုလိုေပသည္။ တစ္နည္းဆိုပါက အာဃာတတရား (ရန္ၿငိဳးမ်ား)ထားရွိကာ လက္စားေခ်မႈမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ က်င့္ဝတ္ စသည့္ စည္းေဘာင္ထဲတြင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။