News

POST SECTION

EDITORIAL

04-Mar-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကို အားလံုးက ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကရမည္
03-Mar-2018 tagged as
လူသားမွန္ရင္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြဆိုတာ ျဖစ္တတ္စၿမဲပါပဲ။ မိမိမဟုတ္တဲ့ တျခားသူ ကိုယ့္ထက္သာတာကို မနာလိုစိတ္ ထိုင္ျဖစ္မေနဘဲ ကိုယ္တိုင္ သူ႔လိုျဖစ္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုတဲ့စိတ္၊ အားက်တဲ့စိတ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္တတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္
01-Mar-2018 tagged as
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိုသို႔ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ထပ္သည့္ကိစၥကို သာမန္ စာေရးမွား၊ စာ႐ိုက္မွားသည့္ Clerical Error တစ္ခုသဖြယ္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားဘဲ နံပါတ္ထပ္သည့္ကိစၥ ေနာက္ကြယ္မွ ျပႆနာမ်ားကို အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း
28-Feb-2018 tagged as
ေနာက္လိုက္ ေကာင္းမ်ားဟူသည္ မိမိယံုၾကည္အားထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ အမွန္တကယ္ ေရွး႐ႈသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ေလးစားတတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
27-Feb-2018 tagged as
မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိဘာသာႏွင့္ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္သည္ဆိုပါက ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႔ကို အထူး သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္သလို ဘဂၤါလီကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
27-Feb-2018 tagged as
ေခါင္းေဆာင္တို႔ဟူသည္ အမ်ားျပည္သူ အားတက္သေရာ ျဖစ္လာေအာင္ ေျပာဆိုတတ္သည့္ အမူအက်င့္ ရွိတတ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဘဝ၌ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသေလာက္သာ ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခန္းက႑ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း
26-Feb-2018 tagged as
ႏိုင္ငံေရးစံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကေမာက္ကမ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းပဲ့ကိုင္ေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူသာမက ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳ သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကပါ သူ႔အလိုလို လိုလိုလားလား ေထာက္ခံလာတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဩဇာႀကီးမားသည့္ Strong Leader မ်ားဟူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ အက်ိဳးတစ္ခုတည္း သာမက ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏အက်ိဳးကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
26-Feb-2018 tagged as
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အင္မတန္ နည္းပါးခဲ့ၿပီး၊ မူထက္ လူက အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့စနစ္မ်ိဳးနဲ႔ က်င့္သားရခဲ့တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္နဲ႔မိတ္ေဆြျဖစ္ခ်င္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္လွ်င္ တတ္ႏိုင္မွဆိုတဲ့ အယူအဆက အ႐ိုးစြဲခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကေန စည္းကမ္းရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနထိုင္လိုတဲ့သူေတြအတြက္ တကယ္ ခက္ခဲလွတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါပဲ။
24-Feb-2018 tagged as
နယ္စပ္ အစြန္အဖ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုခ်က္မေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ရမည့္ တာဝန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျပည့္အဝ ရွိပါေၾကာင္း
ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒ ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
ပြင့္လင္းမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ဗီလိန္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ မထိရဲ၊ မတို႔ရဲ ရွိေနပါလွ်င္ ဗီလိန္ အားေပး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက ဖယ္ၾကဥ္၊ ေရွာင္ရွားျခင္းကိုခံရၿပီး ဗီလိန္မဟုတ္ေသာ ေျမစာပင္မ်ားသာ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
20-Feb-2018 tagged as
ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ေမတၱာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို လူအမ်ားအား ျပန္လည္ ေဟာေျပာသြန္သင္ ဆံုးမရမည့္ သံဃာ့ဂိုဏ္းဝင္ ရဟန္းတစ္ပါးက အမုန္းမီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ပူပူေလာင္ေလာင္ ႀကံဳးဝါးေနျခင္းမွာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သာသနာေတာ္ကို အမ်ားအျမင္ အထင္အျမင္ေသးေစရန္ ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။
19-Feb-2018 tagged as
ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အတြင္းထရံမ်ားကို အျပင္ကာၿပီး အျပင္ထရံမ်ားကို အတြင္းကာ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
19-Feb-2018 tagged as
ဒီေန႔၊ ဒီကာလမ်ိဳးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး ဒီေလာက္ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနတာ ၾကည့္မေကာင္းဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု အသစ္ေတြလည္း ထုၾက၊ တည္ၾကပါ၊ မူလရွိေနၿပီးသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမွတ္တရေတြကိုလည္း တေလးတစား တန္ဖိုးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။
17-Feb-2018 tagged as
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္လည္း အေပၚယံဆန္ေသာ သာမည ကိစၥမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မေနေစဘဲ ယေန႔မွစ၍ အႏွစ္သာရပါေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အေရာင္အဝါကို ျမႇင့္တင္ထြန္းေတာက္ႏိုင္ေစေၾကာင္း