News

POST SECTION

EDITORIAL

31-Aug-2019
လူဆိုတဲ့ သေဘာသဘာဝကိုယ္တိုင္က တစ္စံုတစ္ခုကို အၿမဲေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တလွ်င္ေတာင့္တ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖက္တြယ္ထားတတ္တဲ့ စိတ္သေဘာထားရွိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈဆိုတဲ့ ဗ်ာပါရတရားရဲ႕ သားေကာင္ဘဝကို အလိုလိုေရာက္သြားတတ္စၿမဲပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အသိဉာဏ္အားႀကီးတဲ့သူေတြက ၿပီးခဲ့တာေတြအတြက္လည္း ပူေဆြးမေနဖို႔၊ မျဖစ္ေသးတာေတြအတြက္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမေနၾကဖို႔၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကိုပဲ အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ထားဖို႔ ထပ္တလဲလဲသတိေပးခဲ့ၾကတာပါ။
29-Aug-2019
ႏိုင္ငံေရး ေလာကသားအားလံုး စိတ္ဝင္စားေနသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ယခုအခါ အေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စကားႏိုင္လုၾက၊ အမနာပေျပာဆိုၾကရင္း ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္သည္။
28-Aug-2019
အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပါဝါအမာသည္ အဓိကလက္နက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပါဝါျဖင့္သာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကရသည္က မ်ားေပသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္ဟူသည္ ပါဝါအေပ်ာ့ (Soft Power) ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေမာင္းႏွင္ျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။
27-Aug-2019
သေဘာတရားတစ္ခုအရဆိုရလွ်င္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္း ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ရွိသင့္ရွိအပ္သည္ ဗဟုသုတမ်ား ျပည့္စံုထားရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း ယင္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဦးေဆာင္မည့္ လူနည္းစု (လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ)တို႔တြင္ အဆိုပါအရည္အခ်င္းမ်ား မျဖစ္မေနရွိထားရမည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
26-Aug-2019
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ သူစိမ္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူသည့္ လမ္းမေပၚသို႔ တက္ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ထြန္းကားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ခရီးရွည္ႀကီး ေမာင္းႏွင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ ေရွ႕ကသြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျဖစ္သနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာသင္ခန္းစာယူကာ လမ္းမေခ်ာ္သြားေအာင္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္
25-Aug-2019
လက္ေတြ႔တြင္မူ ေစတနာအေလ်ာက္ မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္ေပးရမည့္တာဝန္မ်ားကို ေငြေၾကး၊ ခံစားခြင့္တို႔ျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္ကိုဗန္းျပကာ မိမိတစ္ကိုယ္ေရ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႔ မအပ္မရာကိစၥမ်ား ရွိေနေပသည္။
24-Aug-2019
ဘဝမွာ မေျပာသင့္ မေျပာထိုက္တာေတြ ေျပာမိလို႔ မွားသြားတာေတြရွိသလို မျပဳသင့္၊ မျပဳအပ္တာေတြ မွားယြင္းျပဳလုပ္မိလို႔ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဘဝသာမက မိမိကိုမွီခိုအားထားေနတဲ့သူ အမ်ားစုပါ ၾကားထဲက အေခ်ာင္ဒုကၡ ေရာက္ၾကရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။
22-Aug-2019
အဓိကဆိုလိုသည္မွာ စစ္ပြဲမွန္သမွ် မည္သည့္စစ္ပြဲမွ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင့္ျပည္မွ တိုက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔လက္ေအာက္က စစ္မွန္သည့္စစ္သားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေရွ႕တန္းတင္ စဥ္းစားရေတာ့မည္
21-Aug-2019
ထားေတာ့၊ ထို႔ထက္ပို၍စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာသည္မွာ သမၼတထရမ့္ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်ည္းသက္သက္သာမဟုတ္၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အေျပာအဆို ၾကမ္းတမ္းလာသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။
20-Aug-2019
ျပည္သူ႔ (လူထု)ဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ကြန္ဂရက္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ တကယ့္ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားကိုခ်ည္း တရားလြန္အားကိုးေနမည္ဆိုပါက ျပည္သူသာ တန္ျပန္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္မွာ သတိျပဳစရာ ေကာင္းလွေပသည္။
19-Aug-2019
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခဲ့ခ်ိန္၊ စာေပကင္ေပတိုင္အဖြဲ႔ဟု စာနယ္ဇင္း ေလာကသားမ်ား၏ သမုတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ စာေပစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိေတာ့ခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔လို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ေခတ္ကာလတြင္ ယခင္အေမွာင္ေခတ္ကာလကထက္ စာေရးသူမ်ား ပိုမိုေပါမ်ားလာသည္။ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္မ်ားလည္း ပါလာသည္။
18-Aug-2019
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားႀကီးသူႏွင့္ အင္အားေသးသူတို႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မွာ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္မႈ ေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္ျဖစ္သည္။ စိတ္ခြန္အားႀကီးသူ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္အင္အားေကာင္းသူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး မိမိထက္ အင္အားေသးသူ၊ အင္အားတန္းတူရွိသူ မည္သူ႔အေပၚမဆို သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္အတူ ေလးေလးစားစား အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံတတ္သည္။
17-Aug-2019
အရာရာဟာ စိတ္ကေဆာင္တယ္ဆိုတာ အားလံုး သိၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒါေတြအားလံုးရဲ႕ ဆရာသခင္ဟာ သူ႔စိတ္ပဲဆိုတာ အထူးေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြက Beware of Your Mind and Thoughts ဆိုၿပီး သတိေပးေလ့ရွိၾကတာပါ။
15-Aug-2019
မိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနပါသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ အျပစ္မဲ့သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ အၾကမ္းဖက္သူတို႔၏လမ္းစဥ္သာျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာလမ္းစဥ္ကိုက်င့္သံုးသူ မည္သူ႔ကိုမဆို အထူးပင္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္
14-Aug-2019
ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏စ႐ိုက္ကို၌က အသင္းစြဲ၊ လူပုဂၢိဳလ္စြဲရွိတတ္ရာ မန္ယူအသင္းအေပၚ လူပုဂၢိဳလ္သံေယာဇဥ္၊ အသင္းသံေယာဇဥ္ျဖင့္ အားေပးၾကေသာေၾကာင့္ မန္ယူအသင္းႏွင့္ကန္ေသာ အသင္းတိုင္းကိုလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသင္းဟု ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုသဖြယ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။