News

POST SECTION

EDITORIAL

14-Jan-2019
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ထြက္လာေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ဝါဒထူေျပာမႈ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၃ ဆင့္ျမင့္တက္လာကာ အဆင့္ ၂၄ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိလာသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာပင္ ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ျခင္းခံရမႈကို ေလ့လာတိုင္းတာသည့္ အဆိုပါၫႊန္းကိန္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ စသည့္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတို႔ကို ထည့္သြင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအလိုက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒထူေျပာလာမႈကို အဆင့္ျဖင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ ကၽြနု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ မတက္သင့္သည့္ကိစၥတြင္ အဆင့္တက္သြားသည္ဟုပင္ဆိုရေပမည္။
13-Jan-2019
“အိတ္ေဖာင္းလို႔ စိတ္ေျပာင္းတယ္” ဆိုတဲ့စကားကို ျမန္မာေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေလ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနခ်ိန္မွာတစ္မ်ိဳး၊ အဆင္ေျပသြားတဲ့အခါတစ္မ်ိဳး လူ႔စ႐ိုက္ေတြ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈပံုစံေတြ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတတ္တာရယ္၊ ရာထူး၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဂုဏ္ျဒပ္ စတာေတြ ယခင္ကထက္ ျမင့္တက္သြားတဲ့အခါ အေျပာအဆိုအမူအရာနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားပါ ေျပာင္းလဲသြားေလ့ရွိတာရယ္ စတာေတြကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေနရာမွ အိတ္ေဖာင္းတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥတစ္ခုတည္းကိုပဲ ရည္ၫႊန္းတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူမႈဘဝအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္လာတဲ့သေဘာကိုပါ ရည္ၫႊန္းတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
11-Jan-2019
ျပႆနာတစ္ရပ္ အမွားလုပ္သူက ေတာင္းပန္မႈမရွိဘဲ ေက်ေအးေပးရန္သာ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခံေနရမည္ဆိုပါက အက္ေၾကာင္းထေနသည့္ ဖန္ပုလင္းထဲ၌ ေရထည့္သိမ္းဆည္းရန္ ႀကိဳးစားေနသလိုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမွန္တကယ္စစ္မွန္သည့္ ရင္ၾကားေစ့မႈ မျဖစ္သည္ကို ရင္ၾကားေစ့သြားၿပီဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မိပါက အလြယ္တကူေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
10-Jan-2019
ဆရာႀကီးေၾကးမံုဦးေသာင္းတို႔ေခတ္က သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို ခေရေစ့တြင္းက်မသိေသာ္လည္း ဤေခတ္ ဤကာလကို ထိုသတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားအားေတြ႔ေစ၊ ျမင္ေစလိုေပသည္။
09-Jan-2019
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ နယ္ပယ္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာအလိုက္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္အပ္သူ၊ မ်က္ႏွာလႊဲထားႏိုင္သူ၊ မိမိ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မွလြဲ၍ အျခားနယ္ပယ္မ်ားကို မစြက္ဖက္တတ္သူ၊ အျခား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္ ေလးစားသူဟု နားလည္ႏိုင္သည္။
08-Jan-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဘက္ေရာ၊ အေကာင္းဘက္ပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အေျမာ္အျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္မႈ အနိမ့္အျမင့္အေပၚ မူတည္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဆိုး၊ အေကာင္း ခံစားရႏိုင္သည္။
08-Jan-2019
အတၱႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူအမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၏ အတၱကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္သည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုပါက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ လူကို မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။
05-Jan-2019
ေလာကဓံဆိုတာ အဆိုးေရာ၊ အေကာင္းေရာ ရွိတယ္။ ဆင္းရဲႏံုခ်ာတာလည္း ေလာကဓံျဖစ္သလို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာကလည္း ေလာကဓံပဲ။ ဆင္းရဲလို႔ စာရိတၱေဖာက္ျပန္တာ ေလာကဓံကို မခံႏိုင္တာျဖစ္သလို ခ်မ္းသာလို႔ သီလမလံုၿခံဳတာလည္း ေလာကဓံကို အန္မတုႏိုင္တာပဲ။
03-Jan-2019
ေဒသတစ္ခု ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏အတၱကို အေရာင္တင္႐ံု၊ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အဓိက စဥ္းစားေနပါက ႏိုင္ငံေရးအရပင္ အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
03-Jan-2019
အမႈိက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာအသံုးျပဳမႈကို အေလးအနက္ မရွိသည့္အျပင္ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ႏိုင္လွသည့္ အမူအက်င့္၊ ဓေလ့စ႐ုိက္တုိ႔က မိန္းမူးဖြယ္ေကာင္းေလာက္သည္အထိ အံ့ဘနန္း သာယာလွပသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အုိးမဲသုတ္သလို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
03-Jan-2019
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္မွ် မစရေသးခင္ အမည္နာမ အေခၚအေဝၚကိစၥတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနေပသည္။
01-Jan-2019
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိပညာေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ထက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကြက္ေခ်ာင္း အျပစ္ရွာ ရန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအားမ်ား ျဖဳန္းတီးေနၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။
31-Dec-2018
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ ရွိတတ္ေသာ၊ ႀကံဳတတ္ေသာ လက္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ သင္ခန္းစာထုတ္ မိန္႔ဆိုထားခဲ့ေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားအနက္ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ” ဆိုသည့္ စကားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။
29-Dec-2018
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဟိုေရွးေခတ္ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟီရိဩတၲပၸတရား အားနည္းလာတာ သတိျပဳမိတယ္။ အဲလို အားနည္းလာတဲ့အတြက္ မၾကားဝံ့ မနာခ်င္စရာ အမႈအခင္းေတြ၊ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့။
27-Dec-2018
ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳေနျခင္းမွာ မ်ားစြာသဘာဝက်သည္။