News

POST SECTION

EDITORIAL

01-Mar-2019
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္က သူရဦးေရႊမန္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ခံေနရေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ လိုလားေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု မလိုလားေသာ ဥပေဒဆုိးမ်ား၊ ပုဒ္မဆုိးမ်ား ပယ္ဖ်က္၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုထက္ပို ဥပေဒျပဳတာဝန္ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္ၾကမည္
28-Feb-2019
ယေန႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ လူေလးမ်ိဳးကို အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ အမွန္တရားကိုထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ အစုအဖြဲ႔အလိုက္လည္း ေတြ႔ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားအတြက္ အသက္ပင္စြန္႔သြားၾက၏။ စြန္႔လႊတ္သြားသူအခ်ိဳ႕၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားပင္ ယေန႔တိုင္ ေဖာ္ထုတ္မရႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိေနေသး၏။ ဤသူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္၏။ ထို႔အတူပင္ ဒီမိုကေရစီသူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားလည္းရွိ၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အမွန္တရားကိုလည္း နားလည္သည္။ မွားေနမွန္းလည္း သိသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားဘက္က မရပ္တည္ရဲၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေဟာသိကံမ်ားပင္ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕မွာ အမွန္တရားကို သိသိႀကီးႏွင့္ပင္ ေရငံုေနၾကသည္။ ထုတ္ေဖာ္ရန္ သတၱိမရွိၾက။ ထိုသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ ေစတနာမရွိ မိမိကိုယ္မိမိ ေစတနာရွိသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
28-Feb-2019
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ဒီမုိကေရစီ အင္အားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးက ႏုိင္ငံေရးထုိးႏွက္မႈ၊ လက္စားေခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔အျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘဲ စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္စတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္
27-Feb-2019
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားလည္း အရွိန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ငါးႏွစ္ခန္႔ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တူညီေသာဦးတည္ခ်က္မွာ စစ္တပ္အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်သြားေရးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
26-Feb-2019
ယခုျပႆနာသည္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္း ဂ်ာနယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ျခင္းသာမက ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ ယင္းအာဏာသံုးရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေပၚ မထီျမင္ျပဳသည့္သေဘာ စိန္ေခၚ၊ လြန္က်ဴးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္
25-Feb-2019
ယခုႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနခဲ့စဥ္က ၎၏ထူးျခားေသာမွတ္ခ်က္စကားမွာ “ေၾကာက္ရြံ႔မႈသည္ တကယ့္အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈျဖစ္သည္”ဟူ၍ပင္။
25-Feb-2019
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မရွိေတာ့မွဟူသည့္ အဆိုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ၾကားလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥဟု ထင္မွတ္သြားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ (ေရွ႕ႏွစ္) ကစကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ကိစၥကို တပ္မေတာ္ဘက္က အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ကတိေပးေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ ယမ္းေငြ႔ေတြစတင္လြင့္ျပယ္ရာမွ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ထိ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။
24-Feb-2019
ဘာမွအပန္းတႀကီး၊ အင္အားစုိက္စရာမလိုဘဲ ကုိယ့္တစ္ကုိယ္လံုး ေန႔စဥ္ကိစၥေတြမွာေတာင္ တာဝန္သိစိတ္ မရွိေသးရင္ မိသားစုတာဝန္၊ အသင္းအဖြဲ႔တာဝန္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တာဝန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ေတြမွာ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ယူဖို႔ ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မလဲဆုိတာပါ။
21-Feb-2019
အဂတိလုိက္စားမႈဟူသည္ လာဘ္ႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ အေပးအယူ လုပ္သည့္ကိစၥတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
20-Feb-2019
ထုိ႔ထက္ ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးကစားသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိေစရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
19-Feb-2019
ေခါင္းေဆာင္မႈ အတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္ထားေသာ ပါတီ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ခ်ီ၍ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။
19-Feb-2019
“လူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္မဆိုထားႏွင့္၊ ၎တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ႐ံုမွ်ျဖင့္ ၎တို႔၏ ယုတ္မာမႈခံရေလေအာင္ မိမိပါယုတ္မာသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္လံစဥ္းစားမိတတ္သည္”ဆိုေသာ သတိေပးစကားမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလွသည္။ သူခိုးကိုဆရာတင္မိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္သူခိုးမျဖစ္ေသာ္မွ၊ သူခိုးတပည့္ေတာ့ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသြားသည္။
18-Feb-2019
ေခတ္အဆက္ဆက္ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းရွိလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေယာက္ယက္ခတ္ၾကသည္၊ အလုပ္မ်ားၾကသည္၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားက လာမည့္လူႀကီးမၿငိဳျငင္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္၊
17-Feb-2019
“ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္လဲပစ္ဖို႔ လူတိုင္းစဥ္းစားၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ မစဥ္းစားတတ္ၾကဘူး” လို႔ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္႐ုရွား စာေရးဆရာႀကီး လီယိုေတာ္စတြိဳင္းရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို စာဖတ္သူမ်ား ႐ိုးအီေနေအာင္ ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
14-Feb-2019
စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေနအထားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အာဏာရပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပပါ အလွမယ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလာင္းရိပ္ကင္းသည့္ တစ္သီးပုဂၢလသမားမ်ားအေနႏွင့္မူ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားၿပီး အႏိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲလွသည့္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ၿပိဳင္ရသလို ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါသည္။