News

POST SECTION

EDITORIAL

25-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အေျခခဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လက္ညႇိဳးထုိးၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး စေသာ အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ား ျဖစ္ကာ ဒံုရင္းဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
23-Mar-2019
လူ႐ိုေသရွင္႐ိုေသျဖစ္တဲ့ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာဆိုရင္ လူႀကီးေတြကို ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဆံုးမစကား ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲတဲ့သူေတြ မရွိပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး သံဃာေတာ္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကသာ “ႀကီးမိုက္မျဖစ္ေစနဲ႔၊ လူငယ္ေတြကို ငရဲမေပးနဲ႔”လို႔ဆိုၿပီး ဆံုးမေလ့ရွိခဲ့ၾကတာကို သိရပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြကို လူငယ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဆံုးမရဲၾကမွာလဲ။ တကယ္ေတာ့ လူႀကီးဆိုတာ လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ျမင္ေအာင္ ပိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပဲ
21-Mar-2019
အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့သေဘာျဖင့္ မိမိဘက္က တင္လိုက္ေသာ ပို႔စ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေရးသားလိုက္သည့္ စာသားတစ္ခုသည္ပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အဓိပၸာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ယင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ေနသူ အားလံုး အထူးပင္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။
21-Mar-2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္မႈဟူသည့္အရာက ပဓာနက်သည့္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားမႈတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
19-Mar-2019
ယခုအခ်ိန္သည္ စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ေတြခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေျမာက္ဦးသာမက ရခုိင္ျပည္ကုိပါ ကယ္တင္ႏုိင္မည္
19-Mar-2019
လူငယ္ဟူသည္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိကာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဆန္ျခင္းစသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွားအမွန္ႏွင့္ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။
18-Mar-2019
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစံုရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ မည္သည့္ အသားအေရာင္ ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္ အယူဝါဒမ်ား မႀကီးထြားေရးတို႔အတြက္ အသိဉာဏ္ ပညာေရာ၊ ေမတၱာတရားပါ ႀကီးမားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
17-Mar-2019
ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဖက္က အၿမဲတမ္း ထည့္တြက္စဥ္းစားေပးၿပီး အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္မႈ ရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကိုးအားထားျပဳမႈ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါ။
14-Mar-2019
အထူးသတိထားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတုိ႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကုိ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
14-Mar-2019
ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး(လူငယ္)မ်ား ညံ့ေနၿပီဆိုပါက ယင္းႏိုင္ငံ၌ ကေလးထက္ ညံ့ေသာ လူႀကီးမ်ား ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့ဖူးေပသည္။ ျ
13-Mar-2019
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ အရိပ္အကဲအေပၚ မူတည္ေနေသာ္ျငား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့ေသာ အလားတူ ေကာ္မရွင္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာသာလြန္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ရပ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ သည္းခံမႈ၊ သည္းမခံမႈ အတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈကိုလည္း မ်ားစြာ ထင္ရွားေစသည္။
10-Mar-2019
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတုိ႔မွာ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာက ဝုိင္းရံလ်က္ရွိေနေပရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳး သကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ အထူးသတိျပဳကာ Restrain လုပ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
09-Mar-2019
ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဉာဏ္ပညာ အဆင့္အတန္း၊ က်င္လည္ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး ခြဲျခား၊ ႏွိမ္ခ်စိတ္ မ်ားၾကတယ္ဆုိတာ လက္သင့္ခံခ်င္စရာ ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းေတြမွာေတာင္ ဒီလိုစိတ္မ်ဳိးေတြ အင္မတန္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနတယ္။
06-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အႏုလံု ပဋိလံု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ထက္ စာေမးပြဲတြင္အမွတ္မ်ားမ်ားရေစရန္ ပံုစံက် စေကးကိုက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလြတ္က်က္၊ အေသမွတ္ျခင္းကိုသာ သင္ၾကားေပးေနဆဲျဖစ္ရာ လက္ရွိေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ သင္ၾကားနည္းအေဟာင္းတို႔ သဟဇာတျဖစ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။
06-Mar-2019
လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးစာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စာအုပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ အားတက္ စရာဟုပင္ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာမက ကေလးမိဘအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဖးမမွသာ ခရီးေပါက္မည္ျဖစ္ေပသည္။