News

POST SECTION

EDITORIAL

05-Nov-2018
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ရွိတတ္ေသာ၊ ႀကံဳတတ္ေသာ လက္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ သင္ခန္းစာထုတ္ မိန္႔ဆိုထားခဲ့ေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားအနက္ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ”ဆိုသည့္စကားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။
04-Nov-2018
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့ပထမဆံုး သိပၸံစာေပျပဳစုသူ ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုး အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေ႐ႊအိုး၊ မီးပံုးပ်ံ ဦးေက်ာ္ရင္လို လူစြန္႔စား၊ ကမၻာတစ္ဝက္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသံုးဆယ္ေက်ာ္ကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးနဲ႔ ခရီးသြားခဲ့တဲ့ ေဒၚတင္တင္စိန္နဲ႔ ခင္ပြန္း ဦးဘတုတ္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၊ ဖေလာရင့္ ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဗိုလ္မွဴးေဒၚခင္အုန္းျမ၊ အာရွမွာ ပထမဦးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ထူးခၽြန္ထင္ရွားသူေတြက မ်ိဳးဆက္အေဟာင္းေတြခ်ည္း။
02-Nov-2018
ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ ရခိုင္ျပႆနာကိုအေျခခံကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အင္အားစုအခ်ိဳ႕၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး အရွိန္ျမႇင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။
01-Nov-2018
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္ အရည္အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကို ဦးတည္သည့္သေဘာ ေတြ႔ရသည္။ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ နယ္ပယ္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑တို႔တြင္ ရွိေနေသာ အင္အား၊ အေျခပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုအတိုင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
30-Oct-2018
ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မည္သည့္အရာက လူကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိက က်သည္၊ ပိုအေရးႀကီးသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္ျငား ယတိျပတ္ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။
30-Oct-2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္လွသည္။
29-Oct-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဘးမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမွာ မမွ်တေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား မရွိလွ်င္လည္း သဘာဝမက်လွေပ။
28-Oct-2018
လူေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ ႐ိုင္းတဲ့ မ်က္လံုးမ်ိဳးျဖစ္မသြားေအာင္၊ လိုသည္ထက္ပို အခ်ိန္ၾကာၾကာ မ်က္လံုးခ်င္း တည့္တည့္စိုက္မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္၊ ေဆာင္းထားတဲ့ ဦးထုပ္ကေန ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္အစား၊ စီးထားတဲ့ ဖိနပ္အထိ ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္၊ အစားတစ္ခုခု စားေနတဲ့သူကို စိုက္မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ မ်က္စိက်င့္ဝတ္ေတြ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာၾကတယ္။
26-Oct-2018
စင္စစ္အားျဖင့္ ကန္ေတာ့သူထက္စာလွ်င္ ကန္ေတာ့ခံရသူဘက္တြင္ တာဝန္ပိုႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိသည္ ကန္ေတာ့ခံထိုက္သည့္ နာယက ဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိပါ၏ေလာ၊ က်င့္ဝတ္သီလ မည္မွ် ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခဲ့သနည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ကန္ေတာ့သူမ်ားအေပၚတြင္ေရာ၊ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္ပါ မည္မွ် အျပစ္ျပဳမိထားပါသနည္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
24-Oct-2018
ဗီလိန္တို႔မည္သည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အၿမဲ ႀကံစည္အားထုတ္ကာ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သူမ်ားဟု အမ်ား နားလည္ထားၾကသည္။
24-Oct-2018
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အပါအဝင္ မိသားစု တစ္စုခ်င္းမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈးမႈတို႔သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။
22-Oct-2018
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္သမွ် ေထာက္ခံ၊ ေခါင္းညိတ္၊ လက္ခုပ္တီးေပးျခင္းသည္ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘဝင္ျမင့္သြားေစရန္၊ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစရန္ အဆင္းကို ဘီးတပ္ေပးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။
22-Oct-2018
ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း၊ လြဲေခ်ာ္၊ ေကာင္းမြန္၊ မွန္ကန္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ပိုႀကီး၊ ပိုဆိုးသြားျခင္း၊ ပိုေျပလည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားျခင္း ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။
20-Oct-2018
ေခတ္မီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ မသိရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မူလတန္းမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး တစ္ခုေလာက္ က်င့္ႀကံလိုက္နာႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါက “ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ”ဆိုတာပါပဲ။
17-Oct-2018
တတ္ေယာင္ကား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွိတို႔၏ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ အဆံုးအမမ်ားကို ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ အက်ိဳးအပဲ့ ဒႆနမ်ားျဖင့္ ေရာႁပြမ္းၿပီး အသိပညာနိမ့္က်ဆဲ လူပရိသတ္ကို အလြဲလမ္းျပေနသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ရွိေနဆဲ၊ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။