News

POST SECTION

EDITORIAL

16-Sep-2019
လႊတ္ေတာ္စနစ္ပီျပင္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈတာဝန္လည္း ပီျပင္ဖို႔လိုမွာပါ။ ျပည္သူေတြကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ ပိုမိုပါဝင္ဖို႔လိုေနပါတယ္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံနည္းပါးေနျခင္းဟာ ယင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူမရွိလို႔လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံလို႔ ဆိုထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အမွန္တကယ္ အသံမ်ား လႊမ္းမိုးေစလိုပါတယ္။
15-Sep-2019
မိဘ သို႔မဟုတ္ မိစံု၊ ဖစံုမရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေကာင္းမ်ား မည္မွ်ပင္ေထာက္ပံ့ေပးမႈရရွိေစကာမူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ဘဝ ရရန္ခဲယဥ္းသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားက အကဲျဖတ္ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားဖူးပါသည္။
14-Sep-2019
အေရးႀကီးတာက ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲေတြ႔ေတြ႔၊ ဘယ္သူကပဲေရးေရး၊ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးတဲ့သူကပဲေျပာေျပာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျမင္သမွ်၊ ေတြ႔သမွ် ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ လက္ခံတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြလုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာပါ။
12-Sep-2019
မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို ေကာင္းသည့္အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း (စံျပပုဂၢိဳလ္) ႏွင့္ စနစ္ေကာင္းမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ရွိခဲ့ၾကေပသည္။
11-Sep-2019
အားကစားသမားေကာင္းတို႔ဟူသည္ မိမိအသင္း အႏိုင္ရေရးအတြက္ ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အႏိုင္- အ႐ံႈး ဆိုျခင္းထက္ သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပို၍အေလးထားၾကရေပသည္။ အႏိုင္ရလိုမႈ တစ္ခုအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ေျခထိုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒျပင္ပကစားျခင္းမ်ိဳးသည္ အားကစားစိတ္ မဟုတ္ေပ။
10-Sep-2019
အျဖဴ-အမည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား လြန္စြာႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ “ငါ့အျမင္၊ ငါ့အယူအဆ၊ ငါ့အဖြဲ႔အစည္း၊ ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ဘာသာတရားသာအမွန္”ဆိုသည့္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္သည့္ ရပ္တည္မႈမ်ား အ႐ိုးစြဲေနခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္မတူ၊ အျမင္မတူ၊ အုပ္စုမတူ၊ အယူအဆမတူလွ်င္ အျမင္ကတ္ပုဒ္မျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္မေ႐ြး အဆင္သင့္ရွိၾကေပသည္။
09-Sep-2019
“လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက်ဆင္းလာၿပီး အျခားစီးပြားေရးမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာျခင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေရရွည္တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္”ဟူ၍ပင္။
08-Sep-2019
ေခတ္အဆက္ဆက္ အင္မတန္ ဆိုးဝါးလြန္းသည့္စနစ္မ်ားက မိုေလာင္းေပးလိုက္သည့္ အစြဲေတြကို (နာက်င္မႈေတြကို) လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အာ႐ံုထဲကေပ်ာက္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ (လူထုအစိုးရ) အေနႏွင့္ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းရဦးမည္သာပင္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ ကိုယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရလုပ္သမွ် ေထာက္ခံရန္မဟုတ္သလို ကိုယ္မဲမေပးသည့္ အစိုးရျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သူဘာလုပ္လုပ္ အၿမဲတေစ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပရမည့္သေဘာမ်ိဳးအျဖစ္ မသတ္မွတ္မိရန္ သတိျပဳၾကရေပမည္။
07-Sep-2019
ဘာရွာခ်င္သလဲ၊ အဲဒီ Google ရွာစက္ႀကီးထဲမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား မရွာႏိုင္တာဆိုလို႔ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ေအာမလက္ၾကက္ဥေၾကာ္နည္းကစလို႔ ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့နည္းပညာ (ဗံုးလုပ္နည္း)အထိ ရွာလို႔ရပါတယ္။
05-Sep-2019
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ရန္ဟုဆိုရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းကိုသာမဆိုလိုဘဲ အေရးႀကီးေသာ အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအျမင္ရွိရန္လိုေၾကာင္း
04-Sep-2019
ကိုယ့္အေပၚေက်းဇူးျပဳဖူးသူ၊ လူအမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးကိုျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငား No One is Perfect ဆိုသည့္ သေဘာအရ ၎တို႔အမွားျပဳမိေသာအခါ ေဝဖန္မိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏လြဲမွားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အားနာတတ္သည့္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ Taboo ျဖစ္၊ မျဖစ္ လြန္စြာဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။
03-Sep-2019
ျပႆနာကို ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအာဏာပိုင္မ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ျပန္မဆပ္သည့္ (ျပန္မရသည့္) ေႂကြးၿမီမ်ား မ်ားျပားလာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေႏွးသြားႏိုင္သလို ဘဏ္အပ္ေငြလည္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ေပသည္။
02-Sep-2019
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္တိုင္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဟူသည္ ေပၚေပါက္စၿမဲပင္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တိုင္း အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္မွာ အခြင့္အလမ္းထက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ပို၍ထင္သာျမင္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
01-Sep-2019
လက္ရွိ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔ လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ရေနေပရာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္တာကို သိလ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္ခံေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ သူ႔အလိုလို ေရာက္ရွိသြားေပသည္။
31-Aug-2019
လူဆိုတဲ့ သေဘာသဘာဝကိုယ္တိုင္က တစ္စံုတစ္ခုကို အၿမဲေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တလွ်င္ေတာင့္တ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖက္တြယ္ထားတတ္တဲ့ စိတ္သေဘာထားရွိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈဆိုတဲ့ ဗ်ာပါရတရားရဲ႕ သားေကာင္ဘဝကို အလိုလိုေရာက္သြားတတ္စၿမဲပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အသိဉာဏ္အားႀကီးတဲ့သူေတြက ၿပီးခဲ့တာေတြအတြက္လည္း ပူေဆြးမေနဖို႔၊ မျဖစ္ေသးတာေတြအတြက္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမေနၾကဖို႔၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကိုပဲ အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ထားဖို႔ ထပ္တလဲလဲသတိေပးခဲ့ၾကတာပါ။