News

POST TYPE

EDITORIAL

ဇူလိုင္ေန႔စြဲမ်ားက ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အမုန္းမီး ေျပၿငိမ္းေရး (Daily, Vol-5/No-74)
06-Jul-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မိုးသားတိမ္တိုက္ႀကီးမ်ား မည္းေမွာင္က်ကာ အၿငိဳးျဖင့္ ရြာသည့္အလား မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ သည္းထန္တတ္ေသာ ယခုဇူလိုင္လသည္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အမွတ္တရမ်ားရွိသည့္ လတစ္လဟုဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူမ်ားလက္ခံမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ဟုေခၚခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ႏွင့္ ၁၉ ဇူလိုင္ဟုေခၚသည့္ အာဇာနည္ေန႔တို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လဟူသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ပတ္သက္ လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးသူမ်ားႏွင့္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို အစဥ္အၿမဲ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းသည့္လဟု ဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ေန႔ရက္အရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခံလိုက္ရသည့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္က အရင္လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည့္ ၁၉ ဇူလိုင္မွာ ေနာက္မွ ေရာက္ေသာ္လည္း ႏွစ္အရဆိုပါက ဆဲဗင္းဇူလိုင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္မွာမူ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ တင္းက်ပ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ၁၉ ဇူလိုင္မွာမူ တိုင္းျပည္၏ စစ္မွန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႀကီးမ်ားကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရသည့္ေန႔ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခံရျခင္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံု မိုင္းခြဲၿဖိဳခ်ခံလိုက္ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအသက္ ဆံုး႐ံႈးသလို သမိုင္းဝင္ သမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉ ဇူလိုင္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ႐ိုးသားသည့္စိတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးၾကမည့္ ႏိုင္ငံျပဳ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရင္နာစရာ ေကာင္းလွသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ဝန္းက်င္က ယခုလို ဆဲဗင္းဇူလိုင္အေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ေန႔အေၾကာင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာ အသီးသီး၏ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ လြမ္းခန္းဖြင့္ကာ ေဆာင္းပါး အသီးသီးျဖင့္ စီကာပတ္ကံုးေရးျပရန္ ေနေနသာသာ၊ ယင္းသမိုင္းဝင္ ရက္စြဲမ်ားအေၾကာင္းကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ အသံက်ယ္က်ယ္ မထြက္ရဲခဲ့သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ဇူလိုင္ထက္ မည္းေမွာင္က်သည့္ စနစ္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းဖူးသူ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ၿဖိဳခ်ခံလိုက္ရသည့္ေနရာတြင္ သမဂၢအေဆာက္အအံုသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သလို ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို လက္ရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ယခင္က အာဇာနည္ေန႔တြင္ မိမိေနအိမ္၌ အလံတစ္ဝက္ လႊင့္ထူျပရန္ပင္ ထိတ္လန္႔ေနခဲ့ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံရသည့္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးထဲသို႔ျုဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရ႐ံုမွ်မက အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခမ္းအနားႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ရာသီဥတုအရ တိမ္တိုက္ႀကီးမ်ား မည္းေမွာင္ေနတတ္သည့္ ဇူလိုင္လျဖစ္သည့္တိုင္ ေမွာင္အတိဖံုးသည့္ စနစ္ႀကီးကိုေတာ့ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရွိရာ ေနရာတြင္ စစ္ဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အသိအမွတ္ျပဳကာ အာဇာနည္ကုန္းတြင္ သာမက သူရဲေကာင္းစစ္သည္ဗိမာန္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ပန္းေခြမ်ားခ်ကာ က်ဆံုးသြားေလသူမ်ားကို ဂါရဝျပဳသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့လွ်င္မူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေကာင္းကင္သည္ ထာဝရထြန္းလင္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနေရာက္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၅ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉ ဇူလိုင္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ ေသေသာသူ ၾကာလွ်င္ေမ့ ဟူသည့္ဆို႐ိုးရွိေသာ္လည္း သမိုင္းဟူသည္မွာ ေမ့ေဖ်ာက္ဖံုးကြယ္၍ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ အဆိုးမ်ား ထပ္ေက်ာ့မလာႏိုင္ေအာင္ သမိုင္းကို ေလ့လာ သင္ယူၿပီး ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏိုင္မွသာလွ်င္ သာယာသည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ၁၉ ဇူလိုင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ဟူသည့္ သမိုင္းေန႔စြဲမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားေရာ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား(သားႏွစ္သားစလံုး)ႏွင့္ပါ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေပရာ ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ကာလၾကာရွည္ အမုန္းတရားမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္မ်ားစြာ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါ ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စကိစၥက မ်ားစြာႀကီးစိုးထားခဲ့သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ရာ မိမိႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ကို ျမင္လို၊ ေတြ႔လိုသည္ဆိုပါက စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့သူ (က်ဆံုးခဲ့သူ)မ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စိတ္ရင္းမွန္စြာျဖင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ  (၆-၇-၂၀၁၇)

  • TAGS