News

POST TYPE

EDITORIAL

သားသမီးဆိုတာ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ရတနာပါ (Daily, Vol-5/No-59)
19-Jun-2017 tagged as

ယခုအခါ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(ဆယ္တန္း) ေအာင္စာရင္းမ်ား ထြက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ရာ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သြားသူမ်ားက တကၠသိုလ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဳ အသီးသီးသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကမည္ ျဖစ္သလို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေနာင္ႏွစ္တြင္ ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ေအာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္ထူးမပါဘဲ ေအာင္သည္ျဖစ္ေစ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ မိဘ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသူမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမျပဳဘဲ ႀကီးမားေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယျဖင့္ ျပန္လည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ မျဖစ္မေန တြန္းအားေပးၾကရန္ အထူး လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာျဖစ္လြယ္ၿပီး စိတ္ ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္တတ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခါစ ကာလထဲတြင္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့မႈအေပၚ မိမိတို႔၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႔က ခ်စ္ရာမေရာက္ေစဘဲ ႏွစ္ရာေရာက္ေစသည့္သေဘာမ်ိဳး မသက္ေရာက္သြားေစရန္ မိဘ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအေနႏွင့္ အထူး သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာလိုပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(ဆယ္တန္း) စာေမးပြဲသည္ လြန္စြာမွ နတ္ႀကီးေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ မိဘ၊ ဆရာမ်ားက သတိေပးေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္မွာ ယင္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမႈမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္အရ လူတစ္ဦး၏ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ေခတ္အလိုက္ ျမင့္တက္လာေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထဲတြင္ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ပညာေရးစရိတ္စကမွာ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ရွိရာ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲသည္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္ပါ နတ္ႀကီးသည့္ကိစၥတစ္ခုလို ျဖစ္ေနေပသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ မိဘအမ်ားစုက ဆယ္တန္းကို မျဖစ္မေန ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္း အမွတ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ဆယ္တန္း တက္ေရာက္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ကစ၍ တဖြဖြ သတိေပးေလ့ရွိျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ား၏ သတိေပးဆံုးမမႈမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ လြန္စြာ ႀကီးမားသြားေလာက္ေအာင္ ဖိအားေပးသည့္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ေပရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္သည့္ ရလဒ္ဆိုးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို အထူး သတိထားသင့္ေပသည္။ ဥပမာ - ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္း ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ စာေမးပြဲက်ေသာေၾကာင့္ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္သြားသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ရင္နင့္ဖြယ္ သတင္းမ်ားကို ယမန္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာႏွင့္ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

မိဘဟူသည္ သားသမီးအေပၚ ဆင္စီး၍ျမင္းရံေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုသာ အၿမဲပင္တေစ ေတြ႔ရွိလိုသည့္ ဆႏၵရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယင္းစိတ္ေစတနာတို႔က မိမိသားသမီးကို လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- မိမိက ဆရာဝန္ဟူသည့္ ဂုဏ္ျဒပ္ကို လြန္စြာ ႏွစ္သက္ သေဘာက်ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးပညာ သင္ယူႏိုင္မည့္ အမွတ္မီသူ သားသမီးကို ဆရာဝန္ျဖစ္ရန္ ဖိအားေပးေသာ္လည္း သားသမီးက ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းကဲ့သို႔ ကမၻာသိ ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ဆႏၵရွိေနျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုအခါ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သြားသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အမွတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တကၠသိုလ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဳအသီးသီး၌ ဘာသာရပ္ အသီးသီးကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိ၏ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ သားသမီးတို႔၏ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵႏွစ္ရပ္အနက္ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးသင့္သည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကို ဆက္လက္ သင္ယူၾကေတာ့မည့္ တက္သစ္စ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားအတြက္ သာမက တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေတာက္ပေအာင္ ဖန္တီးေပႏိုင္မည့္ ရတနာမ်ားဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် မမွားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၉-၆-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS