News

POST TYPE

EDITORIAL

စာဖတ္နာသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Daily, Vol-5/No-55)
14-Jun-2017 tagged as

လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ပထဝီနယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စကၠန္႔မျခား အဆက္အသြယ္ ရရွိေစေရး၊ ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး သတင္းျဖန္႔ေဝႏိုင္မႈ အားေကာင္းေသာ ကမၻာႀကီး ျဖစ္လာေစေရး စေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ Facebook ဟူေသာ လူမႈကြန္ယက္ အသံုးျပဳမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ စတင္ ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု တစ္ေန႔မေတြ႔၊ မျမင္ရလွ်င္ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရသည့္ မ်က္ႏွာကို ေျပာပါဆိုလွ်င္ Facebook စာမ်က္ႏွာသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိမိ၏ စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အမွတ္တရမ်ားကို အျခားသူမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုသည့္ လူသားတို႔၏သဘာဝကို ေကာင္းစြာ ရိပ္စားမိေသာ Facebook ၏ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ပို၍ ဆန္းသစ္လာေသာ Application မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပါ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အရာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ Facebook အေကာင့္သည္ ၎အတြက္ တစ္ကိုယ္ေရထုတ္ သတင္းစာ(Personal Newspaper) ဟု ဆို၍ရလာၿပီျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔အတြက္ အဆိုပါ အေကာင့္သည္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနစိတ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္လည္း အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုေက်ာ္ေလာက္သည္အထိ အသံုးဝင္လ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ၂၄ ထပ္ျမင့္သည့္ လူေန အေဆာက္အအံုတစ္လံုး မီးေလာင္ေနသည့္ အေျခအေနကို ယင္းလူမႈကြန္ရက္သံုးသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမွေနကာ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ ရေနျခင္းသည္ ေရွးေခတ္ကာလက စကားျဖင့္ဆိုပါက နတ္မ်က္စိတစ္စံု ရထားသည့္အလားဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားသည္ပင္ ဒုတိယ သက္တမ္းအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာ၌ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား အကုန္အက်ခံကာ အသံုးခ်သြားျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္မွာ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာ သာဓကတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိသည့္ သာဓကေပါင္း မ်ားစြာလည္း မလြဲမေသြ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ Facebook အပါအဝင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အေၾကာင္းကို အထူးအေထြ ေျပာေနရန္ မလိုဟုထင္ျမင္မိသည္။

ေနာက္ဆံုးရထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ Facebook အသံုးျပဳသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ Facebook စြဲသည့္စိတ္ေၾကာင့္ မည္သည့္အရာမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးသြားပါသနည္းဟု ေမးလွ်င္ “စာဖတ္သည့္ အေလ့အထ”ဟု ပင္ေျဖရပါလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္တြင္မက ၿမိဳ႕ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာအုပ္ေဈးေရာင္းပြဲႀကီးမ်ား မည္သို႔ပင္ က်င္းပေသာ္လည္း အျဖစ္သေဘာမွ်သာ ေရာင္းခ်ၾကရျခင္း၊ စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ား မည္မွ်ပင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ္လည္း လူဦးေရႏွင့္ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ပါက အုပ္ေရ ၅၀ဝ ႏွင့္ ၁၀ဝ၀ ေရာင္းရေအာင္ပင္ မနည္းႀကိဳးပမ္းေနၾကရျခင္း စသည္တို႔မွာ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ဖတ္႐ႈေသာ အေလ့အထ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔အတြက္ အျခား သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ကိစၥမေျပာဘဲ စာဖတ္သည့္ ကိစၥဘက္သို႔ ဦးတည္ေျပာရျခင္းမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း စာဖတ္သည့္ အေလ့အထမွာ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာဖတ္နာသူဦးေရ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေကာ္ဖီႏွင့္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ သာမက ဘတ္စကားေပၚ၊ ရထားေပၚတြင္ပါ စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ေလ့ရွိၿပီး “သြားေလရာစာအုပ္ပါ” အက်င့္စ႐ိုက္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္ကို ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ဖူးသူတိုင္း သတိျပဳမိလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ တိုက္တြန္းလိုသည့္အခ်က္မွာ ယေန႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေလ့ရွိသည့္ ရင့္က်က္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူသည္မွာ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရခ်ည္းသာ မ်ားျပားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာဖတ္နာ သူဦးေရပါ ဆတူနီးပါးရွိမွ ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ကာအမီ လိုက္လိုပါက ဦးစြာျပဳက်င့္ရမည္မွာ “သြားေလရာ စာအုပ္ပါ”ဟူသည့္ အေလ့အထပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၄-၆-၂၀၁၇)

  • TAGS