News

POST TYPE

EDITORIAL

အမိယုတ္သား မျဖစ္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-21)
06-May-2017 tagged as

ဒီေန႔ ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေျပာဆို၊ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံု၊ စကားႏိုင္လု၊ အေခ်အတင္ေျပာ၊ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ၊ ျပစ္တင္၊ ႐ႈတ္ခ်၊ အဆိုးေျပာ၊ တိုက္ခိုက္၊ အပုပ္ခ် ေနၾကတာေတြကို ၾကည့္ရင္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း ေတာ္ေတာ္ကို နိမ့္သြားတယ္လို႔ ဆိုရမလားပဲ။

အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အၾကား၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔အၾကား၊ တစ္အုပ္စုနဲ႔ တစ္အုပ္စုအၾကား၊ ေထာက္ခံသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူအၾကား၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ မတူသူေတြအၾကား စသျဖင့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို၊ ေရးသားေနတာေတြက အေတာ့္ကို ၾကမ္းတမ္းလာတယ္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္အေပၚမွာ စိတ္ထင္သလို မွတ္ခ်က္ေပးတာေတြက လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတဲ့ စည္းေဘာင္ကို ေက်ာ္လာၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြ မ်ားလာတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွာ အဲလို လုပ္ဖို႔သက္သက္ သီးသန္႔ ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ အုပ္စုကေန တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ၊ လုပ္ႀကံ၊ ပုတ္ခတ္၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ သတင္းအမွားေတြ လႊင့္၊ တိုုက္ခိုက္၊ ျပႆနာရွာ၊ မီးေမႊး၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္ အလုပ္ေတြကို တာဝန္အရ လုပ္ေနတဲ့သူေတြရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕က ကိုယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးလို႔၊ ဆရာသမား ျဖစ္ေနလို႔၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတူလို႔၊ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္တူလို႔၊ ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီခ်င္းတူလို႔၊ ေက်ာင္းတူ၊ တကၠသိုလ္တူ၊ အဖြဲ႔အစည္း တူေတြမို႔ အုပ္စုတူ အခ်င္းခ်င္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ဖက္က ေထာက္ခံရမယ္၊ သူနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔သူကို ဆန္႔က်င္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာမွန္း၊ ညာမွန္း ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိ၊ သိေအာင္လည္း မလုပ္၊ လုပ္ဖို႔လည္း မစဥ္းစား၊ စဥ္းစားဖို႔လည္း အခ်ိန္မေပး၊ အခ်ိန္ေပးဖို႔အတြက္လည္း ဆည္းပူး ေလ့လာထားတာ မရွိတဲ့သူေတြက သူမ်ားေယာင္လို႔ လိုက္ၿပီး ေဝေလေလ လုပ္တတ္ၾကတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူမႈေတြအျပင္ မိ႐ိုးဖလာ အ႐ိုးစြဲလာသလိုျဖစ္ခဲ့တဲ့ အႀကီး၊ အငယ္ ဆက္ဆံေရးေတြေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ သင့္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ မသိစိတ္က လက္စားေခ်ေနၾကတဲ့အတြက္ Blame Game သံသရာ လည္ေနတတ္တယ္။

တစ္ေနေနရာမွာ ကိုယ္ခံခဲ့ရတဲ့အတိုင္း အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္လာတဲ့အခါ တစ္ပါးသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚမွာလည္း ကိုယ္ခံစားခဲ့ရသလို ျဖစ္ေအာင္ မသိစိတ္က လုပ္မိ၊ အျပစ္ေပးမိတာမ်ိဳးကို မသိစိတ္က လက္စားေခ်တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ တစ္ေနေနရာရာမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ကို အဲလို လုပ္မိၾကသူခ်ည္းပဲ။ ကာယကံအားျဖင့္ မလုပ္ရရင္ေတာင္ ဝစီကံအားျဖင့္ အျပစ္ေပးသလို မယဥ္ေက်းတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း၊ ႐ိုင္းပ် ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ေျပာဆို၊ ေရးသားမိတတ္ၾကတယ္။ 

ဒါကို တစ္နည္းေျပာရရင္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ျဖစ္တဲ့ ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္တာပဲ။ ဒုစ႐ိုက္ ဆယ္ပါးထဲက ဝစီဒုစ႐ိုက္နဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္။ အဲလိုဆိုရင္ မမွန္ေသာ စကားေျပာဆိုျခင္းလို႔ဆိုတဲ့ မုသာဝါဒ၊ ကုန္းေခ်ာ ရန္တိုက္စကား ပိသုဏဝါစာ၊ ၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စကား ဖ႐ုသဝါစာ၊ အက်ိဳးမရွိ အႏွစ္မပါတဲ့စကား သမၹပၸလာပဆိုတဲ့ ဝစီဒုစ႐ိုက္ ေလးပါးစလံုးနဲ႔ မလြတ္ကင္းေတာ့ဘူး။

“အဖယုတ္ သား လက္ၾကမ္း၊ အမိယုတ္ သား ႏႈတ္ၾကမ္း”ဆိုေသာ ျမန္မာ စကားပံုကို အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးၾကသလို လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အဲဒီစကားပံုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာရမယ့္ အမႈကိစၥေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။

စကားပံုမွာကိုက အနက္ထပ္ဖြင့္ေပးစရာ မလိုေအာင္ ျပည့္စံုၿပီးသား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ထပ္ရွင္းျပစရာ မလိုေပမယ့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရရင္ “မိ” မဆံုးမ၊ “ဖ” မဆံုးမ သားသမီးေတြ မယဥ္ေက်းၾကဘူး ဒါမွမဟုတ္ “သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း”လို႔လည္း အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရမယ္ထင္တယ္။

ဒီကေန႔ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚမွာျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ေတြ႔ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ေလာက၊ နယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုေနရာမွာမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာလိုက္မိတဲ့စကား၊ ေရးလိုက္မိတဲ့ စကားလံုး၊ ေပးလိုက္မိတဲ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုက မယဥ္ေက်း၊ ႐ိုင္းပ်ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဖ႐ုသဝါစာ ျဖစ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာနဲ႔ခ်ီ၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ခ်ီ မေျပာခင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေမြးေပးထားတဲ့ မိဘႏွစ္ပါး မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားတာကို အရင္ သတိရလိုက္ၾကဖို႔နဲ႔ သတိတမန္၊ ဉာဏ္ေျမက တုပ္နဲ႔ကာၿပီး ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ သတိေပးလိုရင္းပါ။

အယ္ဒီတာ (၆-၅-၂၀၁၇)

  • TAGS