News

POST TYPE

EDITORIAL

သႀကၤန္ သို႔မဟုတ္ အႏုပညာေျမာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရလဒ္ (Daily, Vol-5/No-7 )
19-Apr-2017 tagged as

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အတာေရသဘင္ပြဲေတာ္ သို႔မဟုတ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လူစိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုး၊ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ အမ်ားဆံုးမွာ ရန္ကုန္သႀကၤန္ႏွင့္ မႏၲေလးသႀကၤန္ ကြာျခားခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ပြဲေတာ္မ်ား ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေကာင္းဆံုး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ပြဲေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး အလုပ္ခြင္ အသီးသီးတြင္ စားဝတ္ေနေရး၊ ဘဝ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို အသံုးခ်ကာ ပင္ပန္းႀကီးစြာ၊ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ အပန္းေျဖရာ အခိုက္အတန္႔လည္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ မည္သည့္ အစိုးရတက္တက္၊ မည္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေရာက္ မိသားစုအတြင္း၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၊ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းအတြင္း စသျဖင့္ နယ္ပယ္ အရပ္ရပ္၊ က႑အေထြေထြ၊ အလႊာအသီးသီး၌ ရွိေနတတ္ေသာ မွားယြင္း၊ ခြၽတ္ေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားမလို အားမရ စိတ္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေအာင့္အည္းမ်ိဳသိပ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို စိတ္ထြက္ေပါက္ အေနႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြင့္ထုတ္ၾကေသာ အခ်ိန္သမယလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ကို အားခဲေမွ်ာ္လင့္ကာ ေငြေၾကးစုေဆာင္း ထားသူ၊ ယာယီ လုပ္ငန္းငယ္ကေလးမ်ား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားသူ တစ္နည္းအားျဖင့္ သႀကၤန္ကို မွီတည္ေနသူမ်ား အတြက္လည္း သႀကၤန္သည္ ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး သေဘာအရ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဦးတည္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သံုးစြဲၾကသည့္ ပမာဏတစ္ခုရွိေသာ ေငြေၾကးတို႔က ျပည္တြင္း လွည့္ပတ္သံုးစြဲေငြ စီးဆင္းမႈကို ျမန္ဆန္ သြက္လက္သြားေစၿပီး သႀကၤန္ႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွသည္ ပုလင္းခြံ၊ ဘူးခြံေကာက္၍ ေရာင္းသည့္အဆင့္အထိ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အသီးသီးသို႔ စီးဝင္သြားေစသည္။

ပို၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာရပါက အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္နည္းတူ ဆုန္ခရမ္ပြဲေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းၿပီး ယင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ထိုင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းမွသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသီးသီးႏွင့္ ေအာက္ေျခ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအထိ ဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိေစရန္ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ ရွိျခင္းကို နမူနာ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

ထို႔အတူ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို အမွီျပဳကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈ၊ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခယ္သ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္မႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မကင္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကလည္း အေကာင္း၊ အဆိုး ဒြန္တြဲ ေနတတ္ေသာ ေလာကနိယာမ သေဘာအရ ဖြင့္ထားေသာ ျပတင္းေပါက္မွ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့ပါ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား မလိုလားျခင္းေၾကာင့္ ေလေကာင္း ေလသန္႔မ်ား ပါဝင္ေရာက္ေနသည့္ ျပတင္းေပါက္ကို ပိတ္ပစ္မည္ေလာ ေလေကာင္းေလသန္႔လည္းရ၊ အမိႈက္မ်ားလည္း မဝင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္သည့္ သ႐ုပ္ျပပြဲ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတစ္ခုဟုဆိုပါက မႏၲေလးသည္ ပရိသတ္ လက္ခုပ္သံ အမ်ားဆံုး ရရွိသြားသူ သို႔မဟုတ္ စာေမးပြဲတစ္ခုကို ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သြားသူဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

မ်ားစြာ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ရန္ကုန္သႀကၤန္သည္လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးသႀကၤန္သည္လည္းေကာင္း လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု၏ စီးပြားေရး ကစားကြက္၊ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဘာင္ခတ္ၾကည့္ျခင္းထက္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ကာ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ ျဖစ္ေစရန္ ခ်ိန္ညႇိေပးရေသာ အႏုပညာေျမာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၄-၂၀၁၇)

  • TAGS