News

POST TYPE

EDITORIAL

(၄) ႏွစ္ျပည့္ The Voice Daily ၏ သႏၷိ႒ာန္ (Daily,Vol-5/No-2)
02-Apr-2017 tagged as

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးထူးျခားျခား မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို အဓိက စီမံခန္႔ခြဲ ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏ အထင္ကရ ျဖစ္စဥ္မ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထု၏ သိပိုင္ခြင့္ကို ပို၍ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား စတင္ ပြင့္လင္းလာေသာေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရရွိလာေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ 
မကြာမလွမ္း ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် သန္႔ရွင္းလြတ္လပ္စြာ က်င္းပေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ NLD ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အစိုးရ၏ တစ္ဖက္သတ္ ဝါဒျဖန္႔ မီဒီယာမ်ားျဖင့္သာ အလင္းပ်ပ် အေမွာင္ဖံုးေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာေန႔မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုေက်ာ္ တံခါးပိတ္၊ အေမွာင္ဖံုးေနခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ အမွီအခို ကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသေစရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ၊ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္လိုေသာ ပုဂၢလိကစစ္စစ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ The Voice Daily ကို ကိုယ္ပိုင္ေခြၽးႏွဲစာ စစ္စစ္ျဖင့္ စတင္ ထုတ္ေဝေသာေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ေဝေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာ The Voice Daily သက္တမ္း ၄ ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ထုတ္ေဝကာ ျပည္သူထံ အခေၾကးေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ အမ်ားဆံုး ရရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ ထုတ္ေဝေနသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ ေလးႏွစ္သက္တမ္း သို႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္တာ မွတ္တိုင္ကို ဂုဏ္ယူစြာ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စတုတၳမ႑ိဳင္က႑ ပီျပင္ရန္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသရန္ အတိုက္အခိုက္၊ အခုအခံ၊ အကန္႔အသတ္မ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊ အုပ္စုစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ား၏ ရန္ငါစည္းျခား အျမင္မ်ား အၾကား၊ ေဈးကြက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အပိုင္စီးမႈမ်ားအၾကားမွ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပထမဦးဆံုး အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတက ဥပေဒအရ ဦးေဆာင္ေသာ ယေန႔ အစိုးရလက္ထက္အထိ ျပည္သူလူထု၏ သိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အားေပးကူညီမႈ မ်ားစြာ အားနည္းေနလင့္ကစား မိမိတို႔ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ ႀကိဳးစားရပ္တည္လ်က္ ရွိေပသည္။

Media Literacy ေခၚ  မီဒီယာအေပၚ သိျမင္နားလည္မႈ အားနည္းသည့္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္၊ အုပ္စုစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲစိတ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

The Voice Daily သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာအျဖစ္ ႀကိဳးစား ရပ္တည္ေနသည့္အေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ အုပ္စု၊ ဘက္အျမင္စြဲမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္အစိုးရကိုမဆို၊ မည္သည့္ အတိုက္အခံကိုမဆို၊ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ အၿမဲေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၷိ႒ာန္ ျပဳအပ္ေပသည္။

 အယ္ဒီတာ(၂-၄-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS