News

POST TYPE

EDITORIAL

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံမွသည္ ဤခရီးနီးၿပီလား (Daily Vol-4/No-102)
08-Aug-2016

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ျမန္မာ့လူထုအုံႂကြမႈႀကီးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထုိက္သည့္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး နိမိတ္ပုံတစ္ခုအျဖစ္ အမွတ္တရ ျဖစ္ေစသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔သည္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက တညီတညာတည္း ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ၾကသည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေရွ႕ဆုံးက စတင္ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကို နိဒါန္းပ်ဳိး၊ အစခ်ီခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ သူရသတၱိ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးမပါေသာ ေပးဆပ္မႈ အခန္းက႑တုိ႔ကိုလည္း ေသာင္းတုိက္က ၾကားေစခဲ့သည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အရပ္သားအခ်ဳိ႕အၾကား သာမန္ရန္ပြဲငယ္ တစ္ခုမွ အဓိက႐ုဏ္းအသြင္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥအေပၚ အစိုးရ၏ အလြန္အကြၽံ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုံးကြယ္လိမ္ညာ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔က အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေအာင့္အည္းမ်ဳိသိပ္ထားေသာ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားကာ လူထုအုံႂကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားမွေန၍ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစြာကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပထမအမွားကို ဒုတိယအမွားျဖင့္ ထပ္မံေျဖရွင္းလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

ယင္းေနာက္ပုိင္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ ကာလအထိတုိင္ အမွားကို အမွားဆင့္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲအမွားမ်ား က်ဴးလြန္လာခဲ့ျခင္းက လူထုႏွင့္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အၾကား သို႔မဟုတ္ လူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ျမင့္မားၾကမ္းရွလွသည့္ တံတုိင္းႀကီးတစ္ခု ပိတ္ကာလိုက္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ထုိသို႔ ရက္စက္ဖိႏွိပ္ခဲ့သူ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ စိတ္ပ်က္ နာၾကည္းစရာမ်ား၊ ခံျပင္း ေဒါသျဖစ္စရာမ်ား၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားစြာ ႀကဳံခဲ့ရသည့္နည္းတူ သင္ခန္းစာယူ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ မ်ားစြာလည္း ရွိေပသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ဖိႏွိပ္သူ အာဏာရွင္မ်ား အတြက္ေရာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ ေသြးႏွင့္ရင္းကာ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးထားရသည့္ အထင္ရွားဆုံး၊ ဝမ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆုံး၊ ေတာက္ေခါက္သံမ်ား၊ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား၊ ငုိ႐ႈိက္သံမ်ား၊ မ်က္ရည္မ်ား၊ ေသြးမ်ား ေပက်ံေနေသာ သမုိင္းသင္ခန္းစာလည္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ရွစ္ေလးလုံး ကာလမွသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသူမ်ား လက္ဝယ္သုိ႔ ျပည္သူလူထုက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အမ်ားစုကုိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ၿပီး ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ရမည့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္သုိ႔ ဦးတည္ေနေသာ မဂၤလာရွိသည့္ ေန႔သစ္မ်ား၊ ႏွစ္သစ္မ်ား စတင္စ ကာလဟု ဆိုႏုိင္သည္။ 

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ား အေနႏွင့္ အမွားေပၚ အမွားဆင့္ကာ အမွားသံသရာ လည္ေနေသာ အမွားသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၾကကာ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသေသာ၊ ရင္ၾကားေစ့ သင့္ျမတ္ေသာ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို အတူတကြ ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းတုိင္ႏွင့္ နီးသထက္ နီးႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၈-၂၀၁၆)

  • VIA