News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပည္သူမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Daily, Vol-7/No-145)
26-Sep-2019

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အဆံုးသတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ စတင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမွစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလအထိ ေခတ္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခုထက္ထိ မေျပာင္းလဲေသးပါဟု ခံစားေနရသည့္အရာမ်ားကိုေျပာပါဟုဆိုလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Rule of Law) ဟုပင္ဆိုရမည္။

ဒီမိုကေရစီပဲေျပာေျပာ၊ ျပည္သူ႔ေခတ္ေရာက္ၿပီဟုပဲဆိုဆို စစ္တမ္းထုတ္စရာမလိုဘဲ လက္တန္းေျပာ၍ရႏိုင္သည့္အရာမွာ အဆိုပါတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပိုင္းတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဟူသည္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ကို ေထြေထြထူးထူး ေျပာေနစရာပင္လိုမည္မဟုတ္ေပ။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးလွ်င္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူမ်ား၊ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အၿမဲပင္တေစ ပတၱျမားႏြံနစ္သည့္ ဘဝႏွင့္သာ အဆံုးသတ္ရဖြယ္ရွိၿပီး မ႐ိုးစင္း၊ မေျဖာင့္မတ္သူမ်ားမွာ ေရွ႕ဆံုးထိပ္ဆံုးေရာက္ကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာသက္ပန္ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္ခြင့္ ရေနမည္သာပင္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အမႈအခင္းတစ္ခု၊ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပြားပါက မွန္ကန္တိုင္း အႏိုင္ရရွိမည္ဟု တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေတာ့ေပရာ အမွန္တရား (သူေတာ္ေကာင္းတရား)ဟူသည္ ဖက္တြယ္အပ္ေသာ အားထားအပ္ေသာ တရားအျဖစ္ လက္ခံသူ နည္းပါးလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေပသည္။ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို တန္ဖိုးမထားတတ္သည့္ သေဘာတရား အယူအဆမ်ိဳးကို ကေလးသူငယ္မ်ားမွစ၍ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး လူႀကီးမ်ားအထိ စြဲမွတ္သြားလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အျခားအေရးႀကီးက႑မ်ားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအပိုင္းတို႔တြင္ပါ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္လာႏိုင္ေပသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိပၸာယ္မွာ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္တို႔ခ်ည္းသက္သက္ ေဆာင္ၾကဥ္း၍မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ တစ္မ်ိဳးေျပာရလွ်င္ ျပည္သူမ်ားကပါ စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ ပါဝင္ကူညီႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဥပမာျပရလွ်င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားတြင္ မေတာင္းေအာင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္းတို႔ အေရးႀကီးသလို အလြယ္တကူ လာဘ္မေပးမိေအာင္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္းသည္လည္း ျခစားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးတြင္ အဓိကက်လွေပသည္။

နိစၥဓူဝ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည့္ အာဏာပိုင္မ်ားရွိလ်က္ျဖစ္ေစ၊ မရွိဘဲျဖစ္ေစ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားမွအစ ျပႆနာ မတက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥႀကီးမ်ားအထိ အလြယ္တကူ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကို သတိထားၾကည့္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သာမန္အေျခခံ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္သည့္အရာမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ ေရခံေျမခံေကာင္း မဟုတ္ေၾကာင္း လကၡဏာပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေအာင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမည္ဆိုပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိေသးသေ႐ြ႕ မည္သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္အစိုးရပဲ တက္သည္ျဖစ္ေစ ဆင္းသည္ျဖစ္ေစ ဒံုရင္းဘဝထဲက လြတ္ေျမာက္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၉-၂၀၁၉)