News

POST TYPE

EDITORIAL

နဂါး၊ လင္းယုန္ႏွင့္ ေဒါင္း ဒစ္ပလိုေမစီ (Weekly, Vol-12/No-27)
30-Jul-2016

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မၾကာမီ စတင္မည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္ ႏွစ္ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္႐ိုးတန္းတစ္ဖက္တြင္သာ ရွိေနခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ပုံစံသစ္ျဖင့္ လွစ္ဟျပမည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္အတိုင္း လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ မူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မၾကာမီ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသမ်ားႏွင့္ ဆုံမွတ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနေသာေၾကာင့္ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္အျပင္ စိန္ေခၚမႈလည္း မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဒသတြင္း သာမက တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာဝေျပာမႈ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခ်က္မွာမူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေကာက္ေၾကာင္းအျဖစ္ မွန္းဆႏိုင္ေပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ NLD ပါတီ အနိမ့္စံဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အားေပးေထာက္ခံလာခဲ့သည့္အျပင္ သမၼတ အိုဘားမား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္တို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈ ရွိေနျခင္းက ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ပန္းခင္းလမ္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။

NLD ပါတီ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ဆိုး႐ြားစြာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကို အစစအရာရာ အကူအညီေပးခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူမႈကိုပါ ဗီတိုအာဏာ ႏွစ္ႀကိမ္သုံး၍ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ NLD အစိုးရ ဆက္ဆံေရးမွာမူ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ ေျဖာင့္ျဖဴးေခ်ာေမြ႔ႏိုင္ဖြယ္ မရွိဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုံးသပ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ အစိုးရသစ္ မဖြဲ႔မီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖိတ္ၾကားကာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကဲသို႔ ေကာ္ေဇာနီခင္း ႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အေနႏွင့္ အေမရိကထက္အရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔မွာ ထူးျခားလွသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္လည္း NLD ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ပထမဦးဆုံး လာေရာက္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည့္ သာဓကလည္း ရွိခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ဆက္ဆံေရးကို အထူးသတိျပဳမိေစသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာမူ သေဘာထား တင္းမာကာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ရီပတ္ပလစ္ကန္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔အၾကား အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲေနျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ သင္ၾကားေပးလိုစိတ္အား ႀကီးေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဝိဝါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ယခုေနာက္ပိုင္း NLD အစိုးရႏွင့္ ခပ္ခြာခြာပုံစံ ျဖစ္ေနေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻ႔ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ဒုတိယစစ္ေအးသဖြယ္ အားၿပိဳင္စ ျပဳလာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို အေျချပဳကာ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး သာမက အိမ္နီးခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ အၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတို႔ကိုပါ နိဒါန္းပ်ိဳးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္အပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇- ၇-၂၀၁၆)