News

POST TYPE

EDITORIAL

တပ္မိတိုင္း မေကာင္းသည့္ အျမင္ကတ္ပုဒ္မ (Daily, Vol-7/No-131)
10-Sep-2019

အျမင္ကတ္ပုဒ္မဟူသည္ တကယ့္ဥပေဒပုဒ္မဟုတ္သည္ကို လူတိုင္းသိၾကပါမည္။ ဥပေဒအေၾကာင္း နားလည္သူေရာ နားမလည္သူမ်ားပါ ေကာင္းစြာသိၾကသည့္ မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မႏွစ္သက္၊ သေဘာမက် ျဖစ္႐ံုတစ္ခုတည္းျဖင့္ တစ္ခုတစ္ခု တံု႔ျပန္ျပဳမူလိုက္ျခင္းကို အျမင္ကတ္ပုဒ္မျဖင့္ လုပ္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းပင္။

“က်ဳပ္ကေတာ့ အျမင္ကတ္ပုဒ္မနဲ႔ ပညာေပးပစ္လိုက္တယ္”၊ “အျမင္ကတ္ ပုဒ္မနဲ႔ အလုပ္ခံရတာ” စသည္ျဖင့္ လူမႈျပႆနာမ်ားအၾကား မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားရေလ့ရွိပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္တကယ္ ျပႆနာျဖစ္ၾက၍ တရားရင္ဆိုင္ၾကရာတြင္လည္း ျဖစ္သည့္အမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအျပင္ အျခားပုဒ္မ်ားပါ ထပ္မံေပါင္းထည့္ရန္ စဥ္းစားၾကသည္မွာလည္း တကယ္ေတာ့ အျမင္ကတ္ပုဒ္မႀကီးစိုးေနသည့္ သေဘာထားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳသည့္ေခတ္ထဲတြင္ ေနာက္လိုက္ပရိသတ္ အခိုင္အမာရွိထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာေပၚေပါက္လာသည္။ Social Media Influencer မ်ားဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ သူတို႔ ေရးသားတင္ဆက္ၾကသည့္ ပို႔စ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားရွိသလို မႏွစ္သက္ဘဲ အသားလြတ္ အျမင္ကတ္ေနၾကသူ မ်ားစြာလည္းရွိၾကေပသည္။

သူတို႔အေနႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသည့္၊ အမ်ားအက်ိဳးျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္ ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ အျမင္ကတ္သူမ်ားက အျမင္ကတ္ပုဒ္မျဖင့္ ပို႔စ္တိုင္းတြင္ အသားလြတ္ဝင္ဆဲၾကသည္။

လူ႔သေဘာ၊ လူ႔မေနာမွာ ဆန္းၾကယ္လွသည္ဟုဆိုရေပမည္။ မိမိႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္သူျဖစ္ေနလွ်င္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းျမင္စိတ္က အလိုအေလ်ာက္ေပၚၿပီးသားျဖစ္ေနတတ္ၿပီး မိမိအျမင္ကတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုလွ်င္ မွန္ကန္သည့္စကား၊ အက်ိဳးရွိသည့္စကားမ်ား မည္သို႔ပင္ေျပာေနေစကာမူ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေပးရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းတတ္ၾကေပသည္။

အျဖဴ-အမည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား လြန္စြာႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ “ငါ့အျမင္၊ ငါ့အယူအဆ၊ ငါ့အဖြဲ႔အစည္း၊ ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ဘာသာတရားသာအမွန္”ဆိုသည့္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္သည့္ ရပ္တည္မႈမ်ား အ႐ိုးစြဲေနခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္မတူ၊ အျမင္မတူ၊ အုပ္စုမတူ၊ အယူအဆမတူလွ်င္ အျမင္ကတ္ပုဒ္မျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္မေ႐ြး အဆင္သင့္ရွိၾကေပသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား အျဖဴ-အမည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကိုအေျခခံၿပီး အျမင္ကတ္ပုဒ္မကိစၥျဖင့္ တံု႔ျပန္တတ္ၾကသည္မွာ ေယဘုယ်သေဘာအားျဖင့္ လက္ခံစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးမ်ားအၾကား အျမင္ကတ္ပုဒ္မကိစၥႀကီးစိုးေနမည္ဆိုပါက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရန္ လြန္စြာမွခဲယဥ္းေနဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၉-၂၀၁၉)