News

POST TYPE

EDITORIAL

ေတာင္သူဦးႀကီးေတြေပးမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေမြ (Daily, Vol-7/No-130)
09-Sep-2019ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM) က ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမွာ လြန္စြာမွ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွေပသည္။

“လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက်ဆင္းလာၿပီး အျခားစီးပြားေရးမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာျခင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေရရွည္တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္”ဟူ၍ပင္။

ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အလုပ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ AFFM ၏ အသိေပးခ်က္ကိုၾကားရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ေကာင္းလွပါသည္။

ေတာင္သူႀကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိစၥကို စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ဘူးလား။ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ကို လူငယ္ေတြ အထင္မႀကီးၾကေတာ့တာလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထက္ အျခားစီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္သြားၾကသနည္း စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးခ်င္စရာပင္။

ေဒသတြင္း ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား၊ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေနရာရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ျမန္မာတြင္မူ လယ္ယာေျမမူဝါဒကိစၥ၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းခံရသည့္ကိစၥ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကိစၥ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ရသည့္ကိစၥစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေတာင္သူအလုပ္မွာ ဝင့္ႂကြားစရာမဟုတ္ေသာ အလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္လာေနရေပသည္။

ဤအခ်က္မွာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသလို ရွက္စရာလည္းေကာင္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ လာေရာက္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္အေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေယဘုယ်တူညီေသာ မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာျဖင့္ စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ေနသူနည္းပါးသည္ဆိုေသာ မွတ္ခ်က္ပင္။

သူတို႔၏အကဲျဖတ္ခ်က္မွာ မွန္လည္းမွန္ေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး မူဝါဒေကာင္းမ်ားမရွိခဲ့ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိက်ခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္မရွိခဲ့ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေပၚ အာမခံေပးႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္ကို စိတ္မဝင္စားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္သည္ပင္ သူတို႔၏ရင္ေသြးငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို အာမခံခ်က္မရွိသည့္ အလုပ္မ်ိဳး အေမြဆက္ခံခြင့္မျပဳလိုေတာ့သည့္ သေဘာထားမ်ားျဖစ္လာဟန္ရွိေပသည္။

အမွန္တြင္ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္တိုးတက္ေရးဆိုသည့္ အေရးကိစၥတစ္ခုတည္းအတြက္သာမက ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးလည္းျဖစ္ရာ အစိုးရအေနႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား အပါအဝင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ ျဖစ္ေပၚ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရး အခက္အခဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စနစ္တက် ေျဖရွင္းေပး႐ံုမက ေရရွည္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစမည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္လည္း စတင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။

ထို႔အတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား၊ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲကာ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ၾကရပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၉-၂၀၁၉)