News

POST TYPE

EDITORIAL

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ေခတ္စနစ္ေရာက္လိုလွ်င္ (Daily, Vol-7/No-129)
08-Sep-2019

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းကာ တရားမွ်တမႈထြန္းကားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရး စသည္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တရားစီရင္ေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔တြင္သာမက ႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို အားလံုးသိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးဟူသည္မွာ တစ္ေခတ္တစ္ခါကလို အထူးအဆန္း၊ မတို႔ရဲ၊ မထိရဲသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေတာ့႐ံုမွ်မက ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ပင္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ကိစၥမဟုတ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုကို ဆဲႏိုင္ဆိုႏိုင္မွ အလုပ္ျဖစ္သည့္ကိစၥဟု စိတ္စြဲေနသူ အေျမာက္အျမား ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းတို႔ထက္မ်ားစြာ ေလးနက္ေပသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈသက္သက္ျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျပတိုင္း ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဆိုေသာအခ်က္ကို သိရွိနားလည္သူ လြန္စြာ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ စနစ္တက် ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္မွ ရရွိသည့္ပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုကို ေနရာမေပးသေ႐ြ႕၊ မတူကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မႈမရွိေသးသေ႐ြ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ခရီးေပါက္ရန္ ခဲယဥ္းေနေပဦးမည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒမ်ား အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာ ေရးသားလ်က္ရွိသည့္ စာေရးဆရာ(ဦး)ေက်ာ္ဝင္း ေထာက္ျပေရးသားဖူးသည့္အတိုင္းပင္။ “အစိုးရ” သို႔မဟုတ္ “မင္း” (စနစ္) ကို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ိဳးရွိသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ အစိုးရတို႔၊ မူဝါဒတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈအားနည္းတတ္သည္မွာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အင္မတန္ ဆိုးဝါးလြန္းသည့္စနစ္မ်ားက မိုေလာင္းေပးလိုက္သည့္ အစြဲေတြကို (နာက်င္မႈေတြကို) လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အာ႐ံုထဲကေပ်ာက္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ (လူထုအစိုးရ) အေနႏွင့္ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းရဦးမည္သာပင္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ ကိုယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရလုပ္သမွ် ေထာက္ခံရန္မဟုတ္သလို ကိုယ္မဲမေပးသည့္ အစိုးရျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သူဘာလုပ္လုပ္ အၿမဲတေစ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပရမည့္သေဘာမ်ိဳးအျဖစ္ မသတ္မွတ္မိရန္ သတိျပဳၾကရေပမည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလကို ေရာက္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ၊ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရပ္တန္႔ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာတို႔ထက္ မေလ်ာ့နည္းသည့္ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ မိမိလိုခ်င္ေသာ ေခတ္ကာလကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း အျခားတိုင္းျပည္မ်ားေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္၊ မတိုးတက္ႏိုင္ျဖစ္ေနရျခင္းအေပၚ အားမလို၊ အားမရ ျဖစ္ၾကရမည္သာပင္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရာမၿမိဳ႕ကို တစ္ရက္တည္းႏွင့္ အၿပီးမတည္ေဆာက္ႏိုင္ဟူေသာဆို႐ိုးထဲကလိုပင္ ျမန္မာတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးႏိုင္ငံမ်ိဳးေပၚေပါက္ရန္ မ်ားစြာေပးဆပ္ရဦးမည္သာျဖစ္ရာ ယခင္ေခတ္စနစ္ဆိုးမွ က်န္ရစ္ေသာ ဆိုးေမြမ်ားကို ေမတၱာတရားကိုယ္စီျဖင့္ တံု႔ျပန္ရင္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ကူညီၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၉-၂၀၁၉)