News

POST TYPE

EDITORIAL

Taboo ဆိုတာကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း (Daily, Vol-7/No-126)
04-Sep-2019

Taboo (တဗူး) ဆိုသည့္ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္စာစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ဘဝဒႆန အေတြးအေခၚ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္လိုသူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကေပသည္။ ဘာသာေရးနယ္ပယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တို႔တြင္ Taboo ႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား ပိုမ်ားေနေလ့ရွိသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါမည္။

“ေဆာင္ရန္ထက္ ေရွာင္ရန္တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာအမႈ” သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လူအမ်ားက သေဘာတူလက္ခံထားသည့္အရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မေျပာအပ္၊ မျပဳအပ္ေသာကိစၥအျဖစ္ အမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည့္အရာအျဖစ္လည္းေကာင္း အဘိဓာန္မ်ားက Taboo ကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကေပသည္။

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏိုင္သည့္ေရာဂါမ်ား (STDs) ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈျမင့္တက္ေစရန္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းခ်င္း၊ ဆရာ-တပည့္ခ်င္း သတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ေရွးယခင္က Taboo ကိစၥမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ ယေန႔အခါတြင္မူ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။

လူအမ်ားစု၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (ဝါ) လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စံတန္ဖိုးမ်ားေၾကာင့္ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ၊ မလွန္ေလွာရဲေလာက္ေအာင္ အရွက္တရားေရာ၊ အေၾကာက္တရားျဖင့္ပါ ခ်ဳပ္ထိန္းထားသည့္ကိစၥတို႔သည္ Taboo မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

“အားနာျခင္း”ဆိုသည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္ရွိေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မူ Taboo ကိစၥက အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ ပို၍ပင္ Taboo ကိစၥေတြမ်ား ျပားေနမည္မွာအေသအခ်ာပင္။

မၾကာေသးခင္က ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲသို႔ ပံုဂံေဒသထည့္သြင္းခံရျခင္းအေပၚ ျမန္မာတို႔ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုရန္ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရျခင္းမ်ိဳးမွာလည္း Taboo ကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္ေနေပသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ သကၤန္းဝတ္ထားသူတစ္ဦးဦးကို ၾကည္ညိဳေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ျပဳမူေျပာဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕ကို သေဘာမတူေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မိလွ်င္ ငရဲႀကီးႏိုင္သလားဆိုသည္မွာ ဆန္းစစ္ၾကည့္စရာေကာင္းလွသည့္ Taboo ကိစၥပင္။

ကိုယ့္အေပၚေက်းဇူးျပဳဖူးသူ၊ လူအမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးကိုျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငား No One is Perfect ဆိုသည့္ သေဘာအရ ၎တို႔အမွားျပဳမိေသာအခါ ေဝဖန္မိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏လြဲမွားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အားနာတတ္သည့္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ Taboo ျဖစ္၊ မျဖစ္ လြန္စြာဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း Taboo မ်ားစြာရွိေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကို ေနာက္လိုက္ ႏိုင္ငံေရးရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား မေဝဖန္ရဲ၊ မေထာက္ျပရဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဘက္၌ ျပႆနာမ်ားစြာတက္ၾကရေသာ သာဓကမ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ရွိၾကေပသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာေသးခ်ိန္၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္သူမ်ား နည္းပါးေနေသးခ်ိန္တြင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားေကာင္းသည္ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ရယူဆဲကာလတြင္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ မူဆိုတာထက္ လူဆိုေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကိုသာ အားကိုးရဦးမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပရင္း Taboo ကိုလည္းမထိခိုက္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားလည္း မေလ်ာ့ပါးေစဘဲ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၉-၂၀၁၉)