News

POST TYPE

EDITORIAL

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို စိန္ေခၚေနသည့္ လက္သည္မေပၚေသာ ပစ္ခတ္သံမ်ား (Daily, Vol-7/No-123)
01-Sep-2019

ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ KIA, TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈစတင္ေနစဥ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ အရပ္သားငါးဦးေသဆံုးကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ လသားအ႐ြယ္ကေလးငယ္၏ဓာတ္ပံု လူမႈကြန္ရက္ေပၚ တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရာ ျမင္ေတြ႔လိုက္ရသူ ျပည္သူတိုင္း စိတ္ႏွလံုးလြန္စြာထိခိုက္ခဲ့ၾကရပါသည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ အျပစ္မဲ့ လူမမည္ကေလးငယ္တစ္ဦး ယခုလို အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရျခင္းအတြက္ လက္နက္ႀကီးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ (မည္သူမည္ဝါမွန္း မသိေသာ) အုပ္စုကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္၏ သက္ဆိုးရွည္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ စက္ဆုပ္႐ြံရွာမႈမွာလည္း ယခင္ကထက္ ပို၍ပင္ ဒီဂရီျမင့္တက္လာေပသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အရပ္သားပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ခံရ၊ အကူအညီေပးသည့္ ၾကက္ေျခနီမ်ား ပစ္ခတ္ခံရ၊ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးရ အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသူ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္မွာလည္း အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာေပသည္။

ေလာေလာဆယ္အေနအထားတြင္ ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား (Mainstream မီဒီယာမ်ား) အားလံုးနီးပါးအေနႏွင့္လည္း မည္သူမည္ဝါပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ထိုသို႔ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အဓိကျပႆနာမွာလည္း အမွန္တကယ္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ (ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနသည့္) ေနရာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Field ထဲသို႔ ကြင္းဆင္းသတင္းယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိ၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား အဓိက အားထားေနရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မွာ ယင္းေဒသသို႔သြားေရာက္ကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားသာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသခံအမ်ားစုဘက္က ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးအရ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲမႈ မရွိျခင္းကလည္း တိက်ခိုင္မာသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားဖန္တီး၍ မရႏိုင္သလို ျဖစ္ေနေပသည္။ သတင္းစာပညာ ေလ့လာဖူးသူတိုင္း သိၾကသည့္အတိုင္းပင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေရးသားရာ၌ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ သတင္းရရွိရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးသားေဖာ္ျပရသည္ျဖစ္ရာ “သိရွိရသည္”ဆို႐ံုမွ်ျဖင့္ သတင္းအစအန ၾကား႐ံုမွ်သေဘာမ်ိဳးကို သတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးသား၍မရေပ။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္နယ္ေျမထဲသို႔ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းကာ အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းမ်ိဳး (First Hand Account သတင္းမ်ိဳး) ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထားသည္ “မည္သည့္အုပ္စုက ပစ္ခတ္ပါသည္”ဟု တိက်ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေျပာျပသည့္ Second Hand Account သတင္းမ်ိဳး (သတင္းရင္းျမစ္မ်ိဳး)ကိုပင္ ေရးသားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္မရွိသည္မွာ အားမလို အားမရျဖစ္စရာပင္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔ လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ရေနေပရာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္တာကို သိလ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္ခံေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ သူ႔အလိုလို ေရာက္ရွိသြားေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သတင္းမီဒီယာမ်ား လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးအႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္႐ံုမွ်မက ဒီမိုကေရစီ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈသာမက လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား မကြယ္ေပ်ာက္သြားေရးအတြက္ပါ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၉-၂၀၁၉)