POST TYPE

EDITORIAL

ေရေဘးကို ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ခ်င္သူမ်ား သတိထား (Daily, Vol-7/No-107)
13-Aug-2019
မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေဘးဒုကၡေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚတိုင္း၊ ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုေတြ႔ရတိုင္း သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္ျဖင့္ ကူညီလို၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းလိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ တူညီေသာစိတ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ မြန္ျပည္နယ္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရေဘး၊ ေျမၿပိဳမႈ အစရွိသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေပးၾက၊ အကူအညီႏွင့္ ေရေဘးအလွဴကိစၥလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာတို႔၏အလားတူ ကူညီပံ့ပိုးလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရဖူးၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ယခု မြန္ျပည္နယ္ေရေဘးတြင္ အခ်ိဳ႕နာမည္ေက်ာ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဆိုလွ်င္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အလုပ္လုပ္မည့္အဖြဲ႔မ်ားကို အခမဲ့ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ေရေဘးကိစၥ၌ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပါဝင္ကူညီခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာဟုပင္ဆိုရေပမည္။

အင္တိုက္အားတိုက္မဟုတ္သည့္တိုင္ ထိုသို႔ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားရွိသလို ေရေဘးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိမေထာက္ခံသည့္ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားနာမည္ပ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

လိုရင္းတိုရွင္းျဖင့္ တည့္တိုးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက တာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ အာဏာရ NLD ပါတီဝင္မ်ား သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ႀကံေရးသားထားသည့္ ပို႔စ္မ်ားရွိသလို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ လူမုန္းမ်ားေအာင္ လုပ္ေနသည့္ပို႔စ္မ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ “သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မျမင္မေတြ႔ရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ား”ဟု ေရးသားကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက တပ္မေတာ္သားမ်ား အကူအညီေပးေနသည့္သတင္းမ်ားကို တမင္တကာ မေဖာ္ျပဘဲ ထိမ္ခ်န္ထားသေယာင္ ေရးတင္ၾကသည္အထိ ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။

သတိထားမိသေလာက္ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုတစ္ခုခုကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရယူထားသည့္ မီဒီယာအမည္ခံ ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ားကလြဲလွ်င္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိေသာ Main Stream မီဒီယာမ်ားအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္သားျဖစ္ေန၍၊ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္ေန၍ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ျဖင့္ အကူအညီေပးေနသည့္ သတင္းမ်ားကို မည္သည့္အခါကမွ်မေဖာ္ျပဘဲ မေနခဲ့ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕သတင္းစာမ်ားဆိုလွ်င္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား အကူအညီေပးေနပံုမ်ားအား မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ပင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါ ေခတ္ေပၚကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတြင္ပါေသာ နည္းပညာမ်ားကလည္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို ျဖတ္၊ ညႇပ္၊ ကပ္ကာ ေကာင္းစြာ လံၾကဳတ္ႏိုင္သည့္အစြမ္းရွိရာ Photoshop ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ပတ္သက္၍ နက္နဲသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိလွ်င္ အမွန္အကန္ဓာတ္ပံုႏွင့္ လံၾကဳတ္ဓာတ္ပံုတို႔ကို ခြဲျခားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ကို လူမႈကြန္ရက္သံုးသူမ်ား အထူးသတိထားသင့္ေပသည္။ မိမိေထာက္ခံအားေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အကူအညီေပးပံုမ်ားကို ဝမ္းသာအားရ Share လိုသည္မွာ ေကာင္းသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေပၚ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံထားသည့္ပို႔စ္မ်ားကို Share မိသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ေကာင္းသည့္အလုပ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္(အသိဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္သည့္ကိစၥ ဟုတ္ မဟုတ္) ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မြန္ျပည္နယ္ေရေဘးကိစၥအပါအဝင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွေန၍ အကူအညီေပးသူအျဖစ္ မပါဝင္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားႏွင့္ အလုပ္မ်ားကို ေထာက္ခံေျပာဆို မွ်ေဝသူမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၈-၂၀၁၉)