News

POST TYPE

EDITORIAL

ရာမညျပည္ ျပန္လည္သာစြရန္ ဝိုင္းဝန္းၾကရပါမည္ (Daily, Vol-7/No-105)
11-Aug-2019

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက အေရးေပၚ အေျခအေန မေၾကညာေသးသည့္တိုင္ ယင္းျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးမ်ားက ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူတို႔၏အသက္ကို ႏုတ္ယူသြားၿပီျဖစ္သလို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔ကို ႀကီးစြာေသာ ေဘးဒုကၡေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။

ေဒသတြင္း မိုးေလဝသ အေျခအေနကို ၾကည့္ေသာအခါ မုန္တိုင္းစက္ကြင္းထဲမွလြတ္ရန္ ရက္အနည္းငယ္ က်န္ေသးသည္ျဖစ္ရာ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းၿပီး ေလျပင္းမ်ား တိုက္ေနဦးမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေပသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္လည္း ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရမ်ားလည္း ဆက္တိုးလာဖြယ္ရွိသလို ေျမၿပိဳမႈမ်ားလည္း ထပ္ျဖစ္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေပသည္။

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တက္လာေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕အဆိုအရ ေရးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို အဆိုး႐ြားဆံုး ခံစားေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ေရလႊမ္းျခင္း ခံေနရေပသည္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဆိုေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္၍ပင္ မလြယ္ကူသည့္ အေနအထားဟု ဆိုရေပမည္။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာလည္း ေရဆက္တက္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ားစု ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနၾကရၿပီျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည့္ အေနအထားထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားစြာ က်န္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရေပရာ ၎တို႔ကို မည္သို႔မည္ပံု ကယ္ထုတ္မည္ကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းအေျဖရွာသင့္ေပသည္။ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအထိ ေတာင္ၿပိဳသည့္သတင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳသည့္သတင္းမ်ား ဆက္လက္ ၾကားသိေနခဲ့ရေပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထူးလိုအပ္ေနသည္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ “လူအင္အား”ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေပရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအဝင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟူေသာ သတင္းမွာ ဝမ္းသာစရာသတင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုရေပမည္။ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး၏ နီးကပ္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း အမွတ္မထင္ ေတြ႔ျမင္ရသလိုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့လိုသူ အလွဴရွင္မ်ားစြာလည္း ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အေလအလြင့္မရွိေသာ လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကအစ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး၊ ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မေျပာမျဖစ္ ေျပာရမည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ Disaster Management ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာမည့္ကိစၥ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနစဥ္ႏွင့္ က်ေရာက္ၿပီးကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Post Disaster Management) ကို အဓိက တာဝန္ယူမည့္ဗဟိုအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးကိစၥႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ေဘးဒုကၡဆိုးႀကီးမ်ားကို ယင္းျပည္နယ္အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အျခားအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္သလို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးမ်ားကေပးေသာ အဖိုးတန္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ရယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၈-၂၀၁၉)