News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက ရွစ္ေလးလံုး (Daily, Vol-7/No-103)
08-Aug-2019


၈၈ အေရးအခင္း ၃၁ ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုဆိုေတာ့ ယေန႔အသက္ ၃၁ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္မဆိုထားႏွင့္၊ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ရွိသူမ်ားပင္ ၈၈ အေရးအခင္းကို ကိုယ္ေတြ႔မွတ္မိႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူမ်ားသာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္က တိုင္းျပည္ပ်က္ေလာက္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ အဆိုပါ အေရးအခင္းႀကီးကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိၾကေပလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ယခုအခါ အသက္ ၄၀ ေအာက္မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုမွာ ၈၈ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူႀကီးသူမမ်ားထံမွ သို႔မဟုတ္ ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းေရးထားသည့္ စာအုပ္မ်ားထံမွသာ သိခြင့္ရခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

၈၈ အေရးအခင္းႀကီးသည္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကို လိုလားသည့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အၾကား အမုန္းတရားမ်ား အခိုင္အမာ သေႏၶတည္သြားေစခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟုဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။

အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာရွိ ေနအိမ္၌ပင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ထမင္းဝိုင္းဖြဲ႔စားေသာက္ရင္း ေနအိမ္ထဲသို႔ တပ္ကပစ္လိုက္သည့္ က်ည္ဆန္ ဝင္ေရာက္ထိမွန္ကာ ေသဆံုးခဲ့သည့္ သာမန္မိသားစုတစ္စု၏ မိခင္တစ္ေယာက္က အစ တပ္၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းမႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္တြင္ ေသြးေျမက်ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား မနည္းမေနာရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ပ်က္မည့္ အေျခအေန၊ တပ္စကားႏွင့္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မည့္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္သည့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္မွာ လက္ခံစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ လူသိရွင္ၾကားေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္က သမိုင္းတြင္ေလာက္ေအာင္ ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစခဲ့ေပသည္။

အာဏာသိမ္းယူခါစက ေပးခဲ့သည့္ကတိစကားအတိုင္း လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ထိ တမင္တကာ အခ်ိန္ဆြဲဆန္႔ကာ ၾကားကာလတြင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ထာဝရေမ့ႏိုင္ေဖ်ာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဇာတ္လိုက္၊ ဗီလိန္၊ သမိုင္းတရားခံေတြကအမ်ားႀကီးျဖစ္သလို ေျပာစရာေတြ၊ နာစရာေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ရွိၾကသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ၾကားကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမိ၍ ကိုယ္တိုင္ေရာ၊ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းပါ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ပညာေပးခံခဲ့ရသူမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိခဲ့ေပသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွရခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာအႀကီးအေသးအေပၚမူတည္ၿပီး ခံစားခ်က္ႏွင့္ အျမင္မ်ားလည္း မတူကြဲျပားေနၾကမည္သာပင္ျဖစ္သည္။

အသက္အ႐ြယ္မတူ၊ ေခတ္ျဖတ္သန္းမႈမတူ၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ခ်င္းမတူ၊ အယူအဆခ်င္းမတူ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ခ်င္းမတူ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ခ်င္းမတူၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူ မ်ိဳးဆက္အသီးသီးအၾကား ၈၈ အေရးအခင္းႀကီးမွာ အဓိပၸာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆို၍ရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ စစ္မွန္သည့္ေစတနာျဖင့္ ဦးေဆာင္လိုသူမ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အျခားတိုင္းျပည္မ်ားကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၈၈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာေလ့လာၿပီး သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၈-၂၀၁၉)