News

POST TYPE

EDITORIAL

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည့္ ေရေဘးျပႆနာ (Daily, Vol-7/No-81)
14-Jul-2019

ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ သည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းေလ့ရွိေသာ မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါကာလေရာက္တိုင္း ေရႀကီးသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရွးယခင္ကထက္ပို၍ ခပ္စိပ္စိပ္ ျမင္ေတြ႔လာရေပသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေလးခုတြင္ ေရႀကီးသည့္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လိုက္ရသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရေပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ ျမစ္ကမ္းေဘးေဒသမွ ေနအိမ္မ်ား ေရထဲတြင္ေမ်ာပါသြားသည္အထိ ျမစ္ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တက္လာေသာ Movie File မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရပါသည္။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလဝသ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အာရွေတာင္ပိုင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္ မုတ္သံုေလမွာ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနၿပီး မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမည့္အေျခအေန ရာႏႈန္းျပည့္ရွိထားရာ ျမစ္ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေရလွ်ံမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေပသည္။

ျမန္မာ့မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကမူ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အထူးသတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

အၿငိမ္းစားယူသြားသည့္တိုင္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒအခန္းက႑အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကမူ ယခုလလယ္မွစ၍ မိုးအလြန္အားေကာင္းလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လက္ဦးမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားရန္ တိုက္တြန္းထား၊ ေျပာဆိုထားေပသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ ယခင္က (၂၀၀၈ နာဂစ္ျဖစ္သည့္ကာလက)လို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ဆက္သြယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ သတင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္လည္းေကာင္း ခက္ခဲလြန္းလွသည့္ေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ အပါအဝင္ ေရေဘး အႏၲရာယ္ပညာေပးကိစၥမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရေဘးႀကီးမႈကို ဆိုး႐ြားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေနရာ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ သတိေပးေရးႏွင့္ အျခား ပညာေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။

“သတိဆို ပိုသည္မရွိ”၊ “အသက္ဉာဏ္ေစာင့္”ဆိုသည့္ သတိေပးစကားတို႔ ရွိထားေပရာ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရေဘးဒုကၡအတြက္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး မျပဳမိရန္ အထူး အေရးႀကီးေပသည္။

ထို႔အတူ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို စနစ္တက် အကာအကြယ္ေပးလိုသည္ဆိုပါက ယာယီ ျပႆနာ ေျပလည္ေရးတစ္ခုတည္း သာမက ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၄-၇-၂၀၁၉)