News

POST TYPE

EDITORIAL

ၾကားခ်င္သည့္ သတင္းႏွင့္ မၾကားခ်င္သည့္ သတင္း (Daily, Vol-7/No-78)
10-Jul-2019


ဗစ္တိုးရီးယားအမႈကိစၥအတြက္ အေရးႀကီးေသာ CCTV မွတ္တမ္းတစ္ခုကို ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ BBC သတင္းဌာနက ယမန္ေန႔ကဖြင့္ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းအမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ သံသယရွိျခင္းခံရသူႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသအခ်ာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္စရာမ်ား၊ စဥ္းစားစရာမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရာ အက်ိဳးအာနိသင္ႀကီးေသာ သတင္းတင္ဆက္မႈဟု ဆိုရေပမည္။

အဆိုပါသတင္းကို တင္ဆက္သြားသည့္ BBC သတင္းဌာနကိုလည္း ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ေစလိုသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုက ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာလည္း BBC သတင္းဌာနတစ္ခုတည္းသာမက တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ပင္မေရစီးထဲက သတင္းမီဒီယာ (Mainstream Media)မ်ားအတြက္ပါ အားရေက်နပ္သင့္သည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္းမီဒီယာ လူတိုင္းစာေရးဆရာ လူတိုင္းသတင္းေထာက္ လူတိုင္းဓာတ္ပံုဆရာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ေခတ္တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

စာဖတ္ပရိသတ္ဟူသည္ မိမိျဖစ္ေစလိုေသာသတင္း၊ မိမိၾကားခ်င္ေသာသတင္းမ်ားကို အမွန္အတိုင္းထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည့္ မည္သို႔ေသာ သတင္းမီဒီယာမဆို ႏွစ္သက္ၾကခ်ီးမြမ္းၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ သတင္းမွန္ကန္တိက်မႈရွိေသာ္လည္း မိမိမႏွစ္သက္ေသာ၊ မၾကားလိုေသာသူမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမီဒီယာဆိုလွ်င္ ျပစ္တင္ေဝဖန္႐ံုတင္မက ဆဲဆိုေလ့ရွိသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ ျမင္ရေပသည္။

အဆိုပါ BBC သတင္းဌာနသာမက Mainstream မီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္အေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏဆိုသလို အဆဲအဆိုခံခဲ့ၾကရသည္သာပင္။ 

ပရိသတ္ၾကားခ်င္ေသာ၊ ပရိသတ္ျဖစ္ေစလိုေသာသတင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလိုက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ မီဒီယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ီးမြမ္းခံရၿပီး ပရိသတ္မၾကားခ်င္ေသာ၊ ပရိသတ္၏ ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမုန္းေသာ မီဒီယာအျဖစ္သာမက ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာေဖာက္သည့္ မီဒီယာမ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရေလ့ရွိသည္ကို ယေန႔လို အဆဲၾကမ္းသူေပါမ်ားသည့္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ (မွတ္ခ်က္။ Reuters သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အမႈမွာ ထင္ရွားသည့္သာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္) 

မိမိအလိုဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအရာမ်ားကို မျမင္လို၊ မၾကားလို ျဖစ္ၾကသည္မွာ လူသားတို႔၏ ပင္ကိုသဘာဝတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ကာ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမွာမူ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသိဉာဏ္နိမ့္ပါးေနျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရာသာေရာက္ေပမည္။

အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ သတင္းမ်ားျဖန္႔၍တစ္မ်ိဳး၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားလံုးမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားသံုး၍တစ္ဖံု ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚက ဆိုက္ဘာ မသမာသူမ်ား ပန္းပန္လ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ Mainstream သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ား သည္ဘက္ေခတ္ (ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္) တြင္ ပိုမိုပစ္မွတ္ထားဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရျခင္းမွာ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု၏ အဓိကအႏွစ္သာရမ်ားထဲတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတင္းစာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ဟူသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွပါဝင္ၿပီး သတင္းမီဒီယာဟူသည့္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု ယိုင္လဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီယိုင္လဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနၾကကုန္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား အထူးရွင္းျပရန္ပင္လိုမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ တာဝန္ယူမႈ ျပည့္ဝေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားဟူသည္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ ၾကားခ်င္သည့္သတင္းေရာ၊ မၾကားခ်င္သည့္ သတင္းမ်ားကိုပါ မွန္ကန္တိက်မႈရွိစြာေရးသား တင္ဆက္ေနၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားပိုမိုအားေကာင္း လာေအာင္လည္း ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၇-၂၀၁၉)