News

POST TYPE

EDITORIAL

ကိုယ့္တာကိုယ္လံုသူ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ေကာင္း မ်ားစြာလိုပါသည္ (Daily, Vol-7/No-73)
04-Jul-2019

စက္႐ံုအလုပ္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွသည္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု၊ ဝန္ႀကီးဌာနႀကီးတစ္ခုအထိ သေဘာတရားမတူညီေသာအလုပ္မ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ား ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔သြားလိုေသာ ပန္းတိုင္ သို႔မဟုတ္ ရလိုေသာ ရလဒ္ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌ “ကိုယ့္တာကိုယ္လံုဖို႔ အေရးႀကီးတယ္”ဆိုသည့္ သတိေပးခ်က္ကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေပးေလ့ရွိသည္ ကို စာဖတ္သူမ်ား ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။
 
အျခားသူမ်ား ေတာ္သည္၊ ညံ့သည္ဆိုျခင္းကို အာ႐ံုစိုက္ေန၊ ေဝဖန္ေနျခင္းထက္ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္သာ နံပါတ္ ၁ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု သတိေပးသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ကိုယ့္တာကိုယ္လံုရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေပသည္။ မ႑ိဳင္အသီးသီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ကိုယ့္တာကိုယ္မလံု၊ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္မေက်ပြန္သူမ်ား ဒုနဲ႔ ေဒးရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေရးဟူသည္မွာ ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္သည့္ သေဘာမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။

လူနာ၏ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆးကုသေပးေရးသည္ ဆရာဝန္၏တာဝန္ျဖစ္ၿပီး စစ္သားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါမွ တာဝန္ေက်ေသာ စစ္သားေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ လူထုသိသင့္သိထိုက္သည့္သတင္းမ်ားကို ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ယထာဘူတက်က် ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ တာဝန္ေက်ေသာ သတင္းစာဆရာေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လူထုအက်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရးျဖင့္သယ္ပိုးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏိုင္ေရး၊ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးသာ သူ႔အတြက္အေရးႀကီးေပမည္။ 

ယင္းသို႔ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာအလိုက္ ကိုယ့္တာဝန္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္႐ံုသက္သက္မွ်သာမကဘဲ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ေနၿပီဟု ဆို၍ရပါမည္။

သာမန္ကာလွ်ံကာ အလုပ္ျဖစ္႐ံုမွ်၊ တာဝန္ေက်႐ံုမွ် လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ ကိုယ့္တာဝန္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူမ်ားေလ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥအရွိန္ရေလပင္ျဖစ္မည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိေခတ္ကာလ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္႐ံုမွ် အလုပ္လုပ္တတ္သူပင္ရွားပါးေနရာ ယင္းသို႔ တာဝန္ေက်႐ံု လုပ္တတ္သူမ်ားကိုပင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ႀကံဖန္ခ်ီးေျမႇာက္ရမည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္မွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နယ္ပယ္အသီးသီးမွေန၍ ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနသူ (ဦးေဆာင္မည့္သူ) မ်ားသည္ သာမန္ကာလွ်ံကာ တာဝန္ေက်႐ံု လုပ္တတ္႐ံု၊ ေျပာဆိုတတ္႐ံုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုလြန္ေအာင္ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အထူးအေရးႀကီးသလို ေနာက္လိုက္မ်ားကလည္း ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၇-၂၀၁၉)