News

POST TYPE

EDITORIAL

လူမႈကြန္ရက္ေပၚက လူထုဆႏၵ အတုမ်ား (Daily, Vol-7/No-52)
11-Jun-2019

ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထား၊ ျပည္သူ႔အသံ အစရွိသည္ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းရွိၾကကုန္ေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေတာင့္တမႈကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ စကားလံုးမ်ားအား ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္အဆက္ဆက္တြင္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၾကားခဲ့ရေပသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ (လူထုဆႏၵ)ဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား မည္သို႔ပင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစကာမူ အစိုးရတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းက အေလးထားရမည့္အေရးကိစၥအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္သာပင္ျဖစ္သည္။ 

အိုင္တီနည္းပညာ ထြန္းကားလာေသာ သည္ဘက္ေခတ္ကာလ၊ ယေန႔ ျမန္မာတို႔အသံုးျပဳေနသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ လူအမ်ားစု၏ဆႏၵ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုက လူမ်ားစု အေယာင္ေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ပံုေဖာ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနသည္ကို လူမႈကြန္ရက္သံုးသူမ်ားက ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

နည္းပညာမ်ား အလြန္အမင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္၊ စာတိုမွ်သာေပးပို႔ ႏိုင္သည့္ ေပဂ်ာ(Pager) ကိုပင္ မသံုးဖူးလိုက္ဘဲ 3G၊ 4G စသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းေသာ မိုဘိုင္းလ္မ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား တန္း၍ အသံုးျပဳခြင့္ရသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္မႈဟူေသာကိစၥမွာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာ လြယ္ကူျမန္ဆန္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ သတင္းမွန္မ်ား ကြဲကြဲျပားျပား သိရွိႏိုင္ေရးမွာ လူတိုင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

လူမႈကြန္ရက္ဟူသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားႏိုင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ စိတ္သေဘာထားမွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္မႈမရွိသူမ်ားႏွင့္ မ႐ိုးသားသူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါလြတ္လပ္မႈဟူသည္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္လာပါသည္။ ထိုမွ်မကေသးေပ။ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဝင္ေရာက္ဆဲဆိုၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ ကြယ္ေပ်ာက္ရမလိုပင္ ျဖစ္လာေပသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က ပံုႏွိပ္စာလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အရာဆိုလွ်င္ မွန္ကန္မႈ ရွိသည့္စာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈ အားနည္းသူ အမ်ားစုက ေယဘုယ် ယူဆေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာလံုးျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားဆိုလွ်င္ မွန္ကန္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္တတ္သူမ်ားျပားသည့္သေဘာတြင္ ရွိလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာေခတ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာေခတ္တြင္ မည္သည့္ေခတ္က အမွားမ်ားႏိုင္သနည္းဟု ေမးလွ်င္ ႏွစ္ခုလံုး အမွားမကင္းေသာ္လည္း လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာမ်ား အထူးေရပန္းစားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာေခတ္မွာ ပို၍ အမွားမ်ားသလို ပရမ္းပတာလည္း ပိုႏိုင္လြန္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အဟက္ခံရသည့္ကိစၥမ်ားကို အသာထားၿပီး လတ္တေလာ ျမန္မာတို႔၏ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚမွ ဆိုက္ဘာ မသမာမႈမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင့္တုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ ဆဲဆိုေရးသားေနသည့္ ကြန္႔မန္႔မ်ား အထူးသတိထားစရာပင္ျဖစ္လာေပသည္။ 

လူတစ္ဦးတည္းျဖင့္ အေကာင့္ေပါင္း ေလး၊ ငါး ဆယ္ခုမက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိထားရာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံၾကသည့္သေဘာျဖင့္ ပံုေဖာ္ေရးသားႏိုင္သလို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္သည့္ပံုစံျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏိုင္သည္ကို အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ဥပမာ - NLD အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ယင္းပါတီကို ေထာက္ခံသူေျမာက္ျမားစြာ ရွိသေယာင္ အေကာင့္တုမ်ားက ဖန္တီးႏိုင္သလို တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသေယာင္လည္း အေကာင့္တု အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကြန္႔မင့္ေရးကာ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤပံုစံျဖင့္ အေရးတႀကီး ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည့္အေရးကိစၥႀကီးငယ္မ်ားမွာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚက ျပည္သူ႔ဆႏၵအတုမ်ားေၾကာင့္ ေပါ့တီးေပါ့ပ်က္ ျဖစ္႐ံုမွ်မက ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကိုပါ ထိပါးေစႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အထူးပင္ သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၆-၂၀၁၉)